<![CDATA[

หากท่านอยากจะรู้จักกับ Google ให้มากขึ้น ในทุกๆ มุมมอง ขอแนะนำให้ลองดูรายการของ บันทึกโลก ช่อง MCOT 9 มี 4 ตอน (แต่หามาได้แค่ 3 ตอนขาดตอนแรกไปครับ)

 

 
 

]]>