ไปค้นๆ ดูเห็นอันนี้ เจ๋งดี ยังไม่มีใครทำในไทย เป็นระบบ Captcha ที่ต้องการให้ระบุตัวตนว่าเป็นคนจริงๆ โดยการกรอก ตัวเลขหรือตัวอักษรลงไปยืนยัน แต่เร่ิมมีคนคิดต่อว่า หากมันจะเอาแบรนด์หรือโฆษณาใส่ลงไป ก็น่าจะทำให้คนจดจำได้ดียิ่งขึ้น คุณเห็นด้วยไหม?