อาเซียน บรรสาน หรือ Asean Harmonization คือ การปรับประสาน กฏระเบียบ เครื่องสำอาง ของประเทศอาเซียน 10 ประเทศ (ได้แก่ ไทย พม่า มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปินส์ บรูไน เขมร เวียดนาม ลาว) ให้สอดคล้องกัน นั่นคือ ทำให้ระเบียบเกี่ยวกับเครื่องสำอางของประเทศเหล่านี้ มีความสอดคล้องกันและเป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกันได้ เมื่อมีการค้าขายเครื่องสำอางระหว่างประเทศเหล่านั้น

 
เรื่องนี้คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุขทำหน้าที่เป็นแม่งาน ในการประสานระเบียบเหล่านี้ กับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 10 ประเทศ โดยประยุกต์จากบทบัญญัติเครื่องสำอางของสหภาพยุโรป(EU) ซึ่งกระบวนการนี้ทำให้บริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอาง มีงานเอกสารจำนวนมหาศาลที่ต้องเตรียมปรับปรุงแก้ไข รวมถึงกระบวนการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติและการตกลงร่วมกันระหว่าง 10 ประเทศ ดังกล่าว 

ดังนั้นหากสินค้าของเท่า จะต้องมีการขออนุญาติทาง อย. ต่อไปหากคุณสามารถผ่านได้ จะสามารถขายไปทั่ว อาเซียนได้เลย (ตลาดใหญ่ขึ้น) แต่ความยากก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน

 
 
ราชเทวีคลีนิก ปรับตัวกับ AEC และ Asean Harmonization ไว้แล้ว
 
แพน ราชเทวี กรุ๊ป ก็ปรับตัวกับ เช่นกัน