ต้องยอมรับว่าการทำ E-Mail Marketing ยังถือว่าเป็นวิธีการและช่องทางที่ได้ผลอย่างมากในปัจจุบัน โดยในการทำจะมีตััวเลขหลายๆ ตัวที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพในการทำการตลาดผ่าน Email Marketing ได้แก่

  • Bounces Rate – จำนวน E-Mail ที่ถูกตีกลับมา (ส่งไม่ถึง)
  • Open Rate – จำนวนคนเปิด E-Mail ที่ส่งออกไป
  • Click Rate – จำนวนคนที่คลิก E-Mail ทีส่งออกไป
  • Unsubscribe Rate – จำนวนคนที่ยกเลิกรับ E-Mail

มาดูตัวเลขการวัดค่าเฉลี่ยของการทำการตลาดผ่าน E-Mail Marketing ในเอเซียกันว่า มันอยู่ประมาณเท่าไรกัน  ว่าแต่ว่าปกติคุณทำการตลาดผ่าน Email Marketing คุณวัดตัวเลขพวกนี้หรือเปล่า มันจำเป็นนะ

*ข้อมูลนี้มาจาก Emarsys ครับ ดูตัวเต็มๆ ได้ที่นี่