วันนี้นั่งค้นหาข้อมูล E-Commerce ในต่างประเทศ เจอข้อมุลนี้น่าสนใจมากครับ

 

 

 

 

source of data : http://www.slideshare.net/joshyang/ecommerce-landscape-2012