แคมเปญนี้เจ๋งดี เป็นของเว็บไซต์ SquareTrade.com เว็บที่รับประกันของต่างๆ ซึ่งทำ VDO ทดสอบการตกของ iPad Mini, Nexus 7 และ iPad 3 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในกระแสตอนนี้ (เพื่อดึงคนเข้ามา) แต่หลังจากทดสอบเสร็จ ก็มีการโปรโมทให้คนเข้าไปที่ URL ซึ่งเข้าไปแล้ว เป็น Facebook App แล้วให้คนกด Like และ ขอข้อมูลของคนนั้นเอาไว้ เพื่อทำการตลาดในภายในหลัง

จุดเด่น

  • ใช้ Youtube Marketing และใช้หัวข้อทีน่าสนใจในการดึงคนเข้ามา
  • แจกของรางวัล เพื่อกระตุ้นให้คนเข้ามาร่วม
  • ใช้เชื่อมต่อไป Facebook และเก็บสะสมข้อมูลลูกค้า
ดู VDO ตัวนี้ได้ที่ : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HbHomq4QwIk

 

ใช้การทดสอบการตกของอุปกรณ์ชื่อดัง เป็นการดึงความสนใจของคน
เค้า

 

ส่งคนเข้ามาที่ facebook กด Likes และขอข้อมูลลูกค้า