ตอนนี้โซเชี่ยลมีเดีย ได้กลายเป็นข่องทางการสื่อสารที่มีีคนจำนวนมากหันมาใช้ และเติบโตอย่างรวดเร็วมาก นอกจากนี้ธุรกิจต่างๆ ที่เริ่มหันมาใช้ช่องทางนี้อย่างจริงๆ กันมากขึ้น ยังรวมถึงการเมืองก็เริ่มมีการนำโซเชี่ยลมีเดียมาใช้กันมากขึ้น เพราะเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพมากกว่าสื่ออื่นๆ จึงทำให้การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพฯ ในปี 2556 ครั้งนี้ ผู้สมัครฯ แต่ละคนจึงหันมาใช้สื่อโซเชี่ยลมีเดียกันแทบทุกคนในการใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร และมีผู้สมัครบางท่าน ใช่เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารเลยทีเดียว

ตอนนี้ทางเว็บไซต์ ZocialEye.com ได้พัฒนาระบบติดตาม และตรวจสอบการพูดคุยของคนไทย ในโลกออนไลน์และโซเชี่ยลมีเดีย ผ่านทาง Facebook, Twitter, เว็บไซต์ดังๆ ว่าคนไทยกำลังพูดถึง ผู้สมัครลงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ คนไหนมากที่สุด และในการพูดถึง มีการพูดชม หรือกำลังถูกพูดตำหนิอยู่ ซึ่งระบบสามารถตรวจสอบอารมณ์ (Sentiment) ของการพูดของคนในโซเชี่ยลมีเดียได้ และรวบรวมออกมาเป็นรายงานให้เห็นกันได้ทันที (Real Time) โดยข้อมูลนี้ จะแตกต่างจากการทำการสำรวจการทำโพลทั่วๆ ไป เพราะปกติแล้วการทำโพลทั่วๆ ไปจะเป็นการสุ่มสำรวจจากกลุ่มคนจำนวนนึง แล้วนำผลที่ได้จากผลสำรวจ มาเป็นผลรวมของความคิดเห็นของคนโดยส่วนใหญ่  แต่การเก็บข้อมูลของ ZocialEye เป็นการเก็บจากคนไทยที่พูดและสื่อสารในอินเทอร์เน็ตและโซเชี่ยลมีเดีย  ซึ่งจะเป็นข้อมุลจากสิ่งที่คนเหล่านั้นคิดออกมาจริงๆ ไม่ได้เป็นการเข้าไปสอบถาม จึงเป็นข้อมูลที่มีความเป็นจริง และไม่ได้มีการโน้มเอียงเหมือนกับการไปสัมภาษณ์หรือการสอบถามเหมือนกันทำโพลทั่วๆ ไป

ภาพรวมของโซเชี่ยลมีเดียของผู้สมัครฯ แต่ละคน
ภาพรวมของโซเชี่ยลมีเดียของผู้สมัครฯ แต่ละคน

 

โดยระบบได้ทำการรวบรวมคนไทยในโลกออนไลน์ที่พูดถึงผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพ โดยเลือก 4 ท่านที่มีการพูดถึงมากที่สุด มาจัดอันดับ ดูอัตราการถูกพูดถึง (Talking About) ในโลกออนไลน์ ดูย้อนหลังแต่ละวัน และยังสามารถแบ่งแยกได้ว่า ผู้สม้ครฯ ท่านใดถูกตำหนิ หรือถูกชมมากที่สุด  และยังสามารถรวบรวมข้อมูลของจำนวนผู้ที่ติดตามโซเชี่ยลมีเดียของผู้สมัครแต่ละคน ได้แก่ Facebook, Twitter และ Instagram รวมถึงยังมีผลรวมของการเข้าถึงคนในโลกโซเชี่ยลมีเดียของผู้สมัครฯ แต่ละท่าน

 

รายละเอียดโซเชี่ยลมีเดียของผู้สมัครฯ​ แต่ละท่าน
รายละเอียดโซเชี่ยลมีเดียของผู้สมัครฯ​ แต่ละท่าน

นอกจากนี้ ยังสามารถดูรายละเอียดของผู้สมัครแต่ละคนอกจากนี้ ยังสามารถดูรายละเอียดความเคลื่อนไหวในโซเชี่ยลมีเดียของผู้สมัครแต่ละคน ว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง เช่น จำนวนคนติดตาม (Follower) จำนวนคนที่กดไลค์ (Likes) การถูกพูดถึง (Talking About) การแบ่งปัน (Share) การแท็ก (Tag) การพูดซ้ำ (Re-Tweet) รวมถึงการชมและการถูกตำหนิ (Sentiment) ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ เป็นสิ่งที่วัดว่าประสิทธิภาพของการใช้โซเชี่ยลมีเดียของผู้สมัครฯ แต่ละคน ว่าเค้าเหล่านั้น มีความสามารถใช้สื่อโซเชี่ยลมีเดียได้ดีเพียงใด รวมถึงผลตอบรับ และกระแสของผู้สมัครฯ แต่ละคนในโลกออนไลน์ได้อย่างแม่นยำ  หากสนใจจะเข้าไปดูสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ http://realtime.zocialeye.com/bkk2013 

 

ซึ่งข้อมูลที่วิเคราะห์ออกมานี้ อาจจะแสดงให้เห็นถึงแนวทาง หรือแนวความคิดของคนไทย ว่าตอนนี้คนไทยส่วนใหญ่ ในโลกออนไลน์กำลังคิดอะไรอยู่ เดียวเรามาดูกันว่าผลที่ได้จากการสำรวจสุดท้าย จะตรงกับผลการเลือกตั้งออกมาจริงๆ หรือเปล่าเรามารอลุ้นกันครับ