ปัจจุบันหลายๆ ธุรกิจทั่วโลก ได้หันมาใช้ Social Media กับธุรกิจมากขึ้น รวมถึงในประเทศไทยก็เริ่มมีหลายๆ ธุรกิจหันมาใช้กันมากขึ้นเช่นกัน โดยเป็นการใช้ผ่าน Social Media ดังๆ หลายๆ อย่างเช่น Facebook, Twitter, Youtube, Instagram เป็นต้น ซึ่งผมเห็นว่าหลายๆ แห่งใช้แล้วได้ผลจริงๆ แต่บางแห่งก็นำไปใช้แบบผิดๆ ใช้ตามกระแสมากกว่า และไม่ได้ผลลัพย์ออกมาดีเท่าที่ควร ซึ่งการจะวัดผลว่า Social Media ว่ามันเวิรก์และทำให้ธุรกิจของคุณก้าวหน้านั้นมันมีวิธีครับ วันนี้ผมจะมาแนะนำครับ

 

การวัดผลสื่อ Social Media

 ก่อนจะวัดผล คุณเองก็ต้องตั้งเป้าหมาย (Goal) ของการใช้สื่อ Social Media กับธุรกิจของคุณก่อนว่า คุณต้องการผลลัพย์อะไร และมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจของคุณ ซึ่งผมต้องบอกว่า Social Media มันคือช่องที่ทำให้คุณสามารถเข้าถึงคนทั่วโลกนับพันๆ ล้านคน และคนไทยอีก 18 ล้านคนดังนั้น มันสามารถ ใช้เป็นช่องทางการโปรโมทและทำให้คนรู้จัก (Awareness) ธุรกิจของคุณ,  ใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร (Communication) กับลูกค้าที่เร็ว ฟรี สะดวก, ใช้เพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ หรือการทำให้ลูกค้าเกิดความผูกพัน (Engagement) กับธุรกิจหรือสินค้าของคุณได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องกลับมาที่ องค์กรของคุณมีกลยุทธ์ (Strategy) ในการนำสื่อ Social Media มาใช้หรือไม่? หากยังไม่มีรีบวางซะ

 

ระบุเป้าหมายและวิธีการวัดผล (Key Metrics)

จุดเด่นของการใช้ Social Media หรือสื่อออนไลน์ในการทำการตลาดคือ มันสามารถวัดผลได้แม่นยำ แต่เราเองก็ต้องระบุว่าเป้าหมายของการวัดผล มีหน่วย (Metrics) ในการวัดเป็นอย่างไร เช่น
  • กลุ่มเป้าหมาย (Right Target) วัดได้จาก ช่วงอายุ (Age) เพศ (Gender) สถานที่อยู่ (Location) ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามารับรู้ และสื่อสารผ่านช่องทาง Social Media ซึ่งสามารถวัดผลได้แม่นยำมาก
  • การรับรู้และความนิยม (Awareness) วัดได้จาก จำนวนคนกดไลค์ (Like) คนมาติ-ชม (Comment) คนติดตาม (Follower) จำนวนครั้งที่คนเอาข้อความเราไปบอกต่อ (Share, ReTweet), คนดู (Viewer), จำนวนการคลิก (CTR)
  • อารมณ์ของคน (Sentiment) เราสามารถวัดอารมณ์ ของคนที่พูดถึงสินค้า บริการหรือบริษัทของคุณได้ว่าเค้า ด่า ไม่พอใจ ชม รัก หลงสินค้าของคุณแค่ไหน ในโลกออนไลน์และ Social Media
  • คนที่มีอิทธิพลต่อแบรนด์ของคุณ (Influencer) เราสามารถทราบได้ว่า ใครคือคนที่มีอิทธิพลต่อลูกค้าของคุณในการซื้อ หรือพูดถึงสินค้าของคุณได้
  • ยอดขาย (Sale) วัดได้จาก อัตราการเปลี่ยนผู้ชมเปลี่ยนเป็นผู้ซื้อ (Conversion) จำนวนการสั่งซื้อ (Order)
ทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนของการหน่วยและวิธีการวัดผลของสื่อออนไลน์และ Social Media ซึ่งต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดว่าคุณต้องการเท่าไร โดยสามารถระบุตัวเลขลงไปได้เลย แต่หากไม่รู้ว่าจะกำหนดเท่าไรดี ลองไปดูค่ามาตรฐานของคู่แข่งหรือธุรกิจอื่นๆ ในเว็บ www.ZocialRank.com เว็บจัดอันดับ Social Media ได้

 

เครื่องมือในการวัดผล (Tools)

 การวัดผลที่ดีคุณต้องรู้จักใช้เครื่องมือที่ใช้วัดผลในสื่อ Social Media ก่อนว่ามีอะไรบ้าง โดยตอนนี้มีเครื่องมือหลายๆ ตัวที่สามารถนำมาใช้ได้

  • Facebook insight : เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ทาง Facebook มีให้อยู่แล้ว สามารถดูได้ข้อมูลได้ลึกระดับนึงเลยทีเดียว
  • ZocialRank.com : จัดอันดับและสามารถวิเคราะห์ข้อมูล Social Media ในหลายๆ ช่องทางเช่น Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Foursquare ทั้งของคุณและคู่แข่งได้ในเชิงลึก
  • Google Trends : คุณสามารถวัดผลว่าคน ค้นหาอะไรมากที่สุดใน Google โดยสามารถเปรียบเทียบระหว่าง คีย์เวิรด์ กับ คีย์เวิรด์อื่นๆได้ เช่นเทียบ ชื่อสินค้าคุณกับของคู่แข่ง
  • Twitter Search : ตรวจสอบข้อมูลว่ามคนพูดถึงคุณใน Twitter มากน้อยแค่ไหน
  • ZocialEye.com : ระบบเก็บข้อมูลและติดตามว่ามีคนพูดถึง สินค้า แบรนด์ บริษัทหรือผู้บริหารของคุณ ว่ามีคนพูดถึงเท่าไรในแต่ละวัน เค้าด่า เค้าชม เค้าพูดถึงอย่างไรบ้าง และสามารถวัดได้ว่า ใครคือคนที่มีอิทธิพลต่อสินค้าหรือบริการของคุณในโลกออนไลน์ ผ่านหลายๆ Social Media รวมถึงยังสามารถทำ Research หรือ แบบสำรวจกลับไปยังกลุ่มคนในโลกออนไลน์ได้อีกด้วย

 

กราฟแสดงแต่ละช่องทาง Social Media ที่พูดถึงแบรนด์ของคุณ

นี้เป็นเพียงบางส่วนของเครื่องมือในการวัดผล ซึ่งปัจจุบันยังมีเครื่องมีออีกมากมายหลากหลาย ที่คุณสามารถนำมาใช้วัดผล ว่าธุรกิจ สินค้าหรือแบรนด์ของคุณถุกพูดถึง และสามารถเข้าถึงคนได้มากน้อยขนาดไหน และเครื่องมือแต่ละตัวก็จะมีความสามารถในการวัดผลที่แตกต่างกัน

จากทั้งหมดที่ผมได้เล่าไป ผมมั่นใจว่า หากคุณสามรถกดหนดเป้าหมายได้ชัด และมีเครื่องมือที่ดีในการว้ดผล มันจะทำให้คุณสามารถวัดผลออกมาได้ชัดเจนว่า Social Media มีประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณมากแค่ไหน มันสามารถใช้ในการตลาดเชิงรับและเชิงรุกได้ และเป็นเครื่องมือและช่องทางทีมีศักยภาพมาก รวมถึงราคาของมันถูกแสนถูกเมื่อเทียบกับผลลัพย์ที่ได้ออกมา แต่ทั้งหมดนี้  “ถ้าคุณใช้มันเป็น” และถ้าใช้ไม่เป็น ก็ลองเริ่มวางแผนในการใช้สื่อนี้อย่างจริงๆ จังๆ หรือจะหาทีมงานที่ใช้เป็นและเชี่ยวชาญมาเป็นผู้ช่วยคุณแทนก็ได้ ผมว่าคุณคงต้องเริ่มแล้วล่ะครับ เพราะคู่แข่งคุณคงเริ่มไปแล้วล่ะ