การศึกษาในปัจจุบันอาจตอบโจทย์การเรียนรู้ได้ไม่เพียงพอเท่าที่ควร ก่อนหน้านี้หลายคนอาจเลือกที่จะเรียนต่อปริญญาโทเพื่อหาความรู้ หาคอนเนกชั่น แต่ปัจจุบันมีรูปแบบการศึกษาที่เปลี่ยนไป มีหลักสูตรการศึกษาต่าง ๆ เปิดมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ได้เฉพาะกลุ่มมากขึ้น ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดี และแน่นอนว่าหลักสูตรเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อหลักสูตรการศึกษาปริญญาโทอย่างแน่นอน

ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมามีหลักสูตรต่างๆ เกิดขึ้นมา จะเห็นได้ว่าภาครัฐเองก็เริ่มทำยกระดับการเรียนรู้ เหมือนออกมากัน รวมไปถึงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) หรือสถาบันพระปกเกล้า ฯลฯ เพราะทำแล้วได้รับความสนใจจนเกิดเป็นเทรนด์ขึ้นมา

อย่างมหาวิทยาลัยศรีปทุมก็จะมีหลักสูตร ABC: Academy of Business Creativity จะสอนเรื่อง Creativity เน้นกลุ่มนักธุรกิจเป็นหลัก แต่ผมรู้สึกว่ามันควรจะมีหลักสูตรดี ๆ เกี่ยวกับ Digital โดยเฉพาะ ก็เลยเปิดหลักสูตรพัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (DEF – Digital Edge Fusion) ขึ้นมา เพื่อสอนให้ผู้บริหารเข้าใจเรื่องดิจิทัลจริง ๆ ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตและประสบความสำเร็จได้

สำหรับ หลักสูตร DEF จะช่วยเติมเต็มความรู้ด้านดิจิทัลในส่วนที่ผู้เรียนขาดไปและสามารถนำความรู้นี้ไปใช้งานได้จริง ๆ ซึ่งต้องบอกว่าหลักสูตร DEF แตกต่างจากหลักสูตรอื่น ๆ ในส่วนการสร้างประสบการณ์จริงให้กับผู้เรียน 

กลุ่ม CP เองก็เปิดหลักสูตร ARM (Advance Retail Management) ขึ้นมา จับกลุ่มลูกค้าที่เป็น Supplier มากขึ้น หรือกลุ่มสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (F.T.I. – The Federation of Thai Industries) ก็จะเจาะกลุ่มเด็ก ๆ รุ่นลูกหลาน กลุ่มมหาวิทยาลัยหอการค้า หลักสูตร TEPA ขึ้นมาเพื่อรวมกลุ่มใหญ่ ๆ และยังมีอื่น ๆ อีกหลายหลักสูตรเลยที่สามารถตอบโจทย์การเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ได้

ทำไมคนถึงหันไปเรียนหลักสูตรการเรียนรู้เหล่านี้มากขึ้น

อาจเป็นเพราะว่าหลักสูตรเหล่านี้เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อ Community นั้น ๆ ซึ่งตอบโจทย์หลาย ๆ อย่าง ได้ความรู้เฉพาะทางจริง ๆ ได้เจอคนที่ต้องการ คนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และได้เพิ่ม Connection ให้กับตัวเองด้วย 

โดยประโยชน์ที่ได้จากการเปิดหลักสูตรต่าง ๆ ขึ้นมา จะมีหลักคล้าย ๆ กัน คือให้คนในอุตสาหากรรมเดียวกันได้ทำความรู้จักกัน 

แต่หัวใจสำคัญของการหลักสูตรการศึกษา คือการมีกิจกรรมร่วมกันภายในกลุ่ม โดยจะมีกันทุกหลักสูตร ซึ่งบางครั้งอาจจะเห็นว่ามีการสังสรรค์กันเยอะมาก

แต่ผมว่าจริง ๆ มันแบ่งออกไปได้หลายกลุ่ม ทั้งปาร์ตี้จากกลุ่มของหลักสูตรที่จัดไว้ อาจเป็นทุกเย็นในวันที่เรียน มีการแบ่งกลุ่ม มีการจัดงานที่สลับกันไปและปาร์ตี้ที่กลุ่มนักเรียนจัดปาร์ตี้กันเอง และสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับเลยคือปาร์ตี้แต่ละครั้งทำให้คนสร้าง Connection ได้รวดเร็วมากจริง ๆ 

บางส่วนมองว่าหลักสูตรเหล่านี้กลายเป็นกลุ่มสะสม Connection บางหลักสูตรมีผู้บริหารฝั่งรัฐบาลเข้าไปเรียนด้วย ทำให้คนฝั่งเอกชนเองก็สนใจเข้ามาเรียนหลักสูตรนี้ด้วยเช่นกัน เพื่อสะสม Connection เพื่อการช่วยเหลือซึ่งการและกันในภายภาคหน้า

แต่ก็เหมือนเหรียญ 2 ด้าน ซึ่งกลุ่มหนึ่งก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องปกติ แต่อีกกลุ่มอาจมองว่ามันมีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังหรือเปล่า

ส่วนตัวผมเองที่เรียนหลักสูตรเหล่านี้ก็เจอนักการเมืองเหมือนกัน ก็ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดกัน ที่ไม่ใช่เรื่องการเมือง ทำให้ผมได้เห็นเขาในมุมมองที่ต่างออกไป

จนตอนนี้ผมก็นับถือเป็นพี่เป็นน้องกัน ผมเลยมองว่าความสัมพันธ์ที่ได้จากตรงนี้ก็สามารถต่อยอดไปเรื่องอื่นได้ด้วยเหมือนกัน