น้องในทีมไปนั่งเรียนเทคนิคการขายกับ อ.ธเนศ ตั้งเจริญมั่นคง มา ส่งโน็ตมา ผมเห็นว่าน่าสนใจ เลยขอเอามาโน็ตไว้ที่นี่ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆ ครับ

 

ทฏษฎีว่าด้วยการขาย

 1. ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่ามูลค่าสินค้าเรามีมากกว่ามูลค่าความเป็นจริง (รู้สึกเปรียบเทียบได้)
การตัดสินใจมี 2 แบบ
 1. ด้วยอารมณ์
  – วิธีการนำเสนอต้องใช้อารมณ์มากๆ สำหรับสิ้นค้าที่เน้นการขายแบบ Emotional
 2. ด้วยเหตุผล
  – วิธีการนำเสนอต้องใช้เหตุผลให้ชัดเจน เช่นงานประเภทบริษัทเรา

วิธีการขายของ หลักการคือ
 • Selling Benefit ขายประโยชน์ ว่าลูกค้าจะได้อะไรโดยมีทฤษฏีที่เรียกว่า FAB
 • FAB คือการมองหาจุดขาย
   • F = Feature / Spec (คุณลักษณะภายนอกของสินค้า)
   • B = Benefit (ประโยชน์ของสินค้านั้นๆ)
   • A = Advantage (ข้อได้เปรียบของสินค้า) – คือการเอา F หรือ B มาเทียบกับคู่แข่ง
  • ทฤษฎีและกฎของการใช้ FAB
   • 1. คนขายสินค้าส่วนใหญ่มักขายสินค้าด้วย F และปิดการขายด้วย F
    • Flow การขายของจะต้องขายของด้วย Flow FAB เท่านั้น (ข้อมูลเบื้องต้น (F), สิ่งที่เขาได้รับ (B) และข้อได้เปรียบของเรา (A))
   • 2. กระบวนการของการขายของคือการนำเสนอ B โดยเลือก B ที่ลูกค้าชอบ ไม่จำเป็นต้องนำเสนอ B ทุกข้อ
    • พยายามค้นหาว่าลูกค้าเรากำลังค้นหา B ตัวไหน
    • ก่อนที่จะพูด B เราต้องพูดด้วย Keyword ก่อนและค่อยอธิบายความหมาย
    • B มีไม่กี่ตัวเช่น สะดวก คุ้มค่า ครบวงจร วัดผลได้ ปลอดภัย
   • 3. คนที่ขายสินค้าด้วย F และปิดการขายด้วย F เราเรียกเขาว่า Messenger (โบรชัวร์)
   • 4. เวลานำเสนอขาย F ต้องนำเสนอ B ด้วยทุกครั้ง
    • F บางคำเป็นศัพท์เฉพาะ เมื่อเราพูด F เราต้องอธิบายด้วย
    • F 1 ตัวมี B ได้หลายตัว
   • 5. FAB มี 2 ชุดหรือมากกว่า 2 ชุด คุณจำเป็นต้องเลือก FAB ชุดที่ลูกค้าต้องการด้วย
   • 6. ลูกค้ายอมจ่ายเงินเท่าไหร่ก็ได้เมื่อคุณต้องบอกลูกค้าให้ได้ว่า A
    • มันเจ๋งและแตกต่างขนาดไหน (สร้างความแตกต่างระหว่างสินค้าเรากับคู่แข่งให้ได้)
    • ฝีมือของการขายของ หรือการทำการตลาด คือการที่คุณขายสินค้าได้ราคา
    • A สร้างได้ และถ้าต้องให้โดนต้องสร้าง A ให้ 1) ดีกว่า ไม่ก็ 2) แตกต่าง (ในสิ่งที่ลูกค้าชอบ)
    • A มีวันหมดอายุ
    • A ที่ดีต้องเป็น A ที่คู่แข่งเลียนแบบได้ยาก (จดสิทธิบัตร, Branding, สร้างการจดจำ)
    • ให้สร้าง FAB ขององค์กรด้วย
เรื่องที่ 2 ข้อโต้แจ้ง
 • ข้อโต้แจ้งไม่ใช่คำถาม
  • Tips การตอบข้อโต้แย้ง
   1. ควบคุมอารมณ์เมื่อเกิดข้อโต้แย้ง อย่ารน
   2. การฟังอย่างตั้งใจ ตั้งสติให้ดี
   3. การใช้คำถามเปิด ปิด เพื่อค้นหาข้อโต้แย้งที่แท้จริง
   4. ข้อโต้แย้งจริง เป็นสัญญาณโอกาสที่จะขายได้
   5. ตอบข้อโต้แย้งที่เป็นจริง โดยใช้ เช่น…..แต่
   6. หาความต้องการที่ซ่อนอยู่จากข้อโต้แย้ง
   7. วิเคราะห์ข้อโต้แย้ง ข้อโต้แย้งจริง เทียม (ข้ออ้าง)
   8. ไม่จำเป็นต้องตอบทุกคำถาม
   9. ใช้ A และ B not F
   10. อย่าเข้าไปอยู่ในเกม / กติกา
   11. ไม่ต้องพบเจ้านาย, ผมสามารถพิจารณาได้
   12. ตอบโดยอธิบายข้อเท็จจริง
   13. ต้องเตรียมตอบข้อโต้แย้ง
   14. รุก / ควบคุมการสนทนา, ไม่ใช่ฝ่ายรับ
   15. อย่าปฎิเสธอย่างเดียว, ให้เหตุผลประกอบเสมอ
   16. สมเหตุสมผล
   17. ถูกต้อง + เป็นจริง
   18. ไม่แก้ตัวด้วยปัญหาภายใน
   19. ถามกลับลูกค้าเลย แต่ต้องถามแบบสุภาพ
Next Step
 • ให้คนในทีมช่วยกันสร้าง FAB ภายในทีม
 • FAB ไม่ใช่ความรู้ แต่มันคือทักษะ ต้องใช้การฝึกฝน
 • เขียน FAB กับ ข้อโต้แจ้งให้เป็น Dialog
Snapshot
การนำเสนอลูกค้าต้องให้ลูกค้าเข้าใจว่าสินค้าของเราให้ประโยชน์อะไรแก้เขามากที่สุด (ยิ่งเป็นตัวเลขยิ่งดี)
อ.อ.ธเนศ ตั้งเจริญมั่นคง เป็นคนเขียนหนังสือ “สุดยอดหัวหน้าเซลล์ขั้นเทพ” ครับ
imagedds