Pawoot.com

E-Business Knowledge

Pawoot Investment การลงทุน

Pawoot เป็นผู้ที่ Passion ด้านการทำธุรกิจออนไลน์ โดยได้เริ่มต้นธุรกิจเอง (Startup) จนไปถึงการลงทุน (Investment) ในธุรกิจต่างๆ ที่หลากหลายมาก – For English Version, Please use Google Translation

การลงทุนและทำธุรกิจของ Pawoot ตั้งแต่ 1999

อ่าน ประวัติการทำงานทั้งหมดของ Pawoot ได้ที่นี่

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ Pawoot เข้าไปลงทุนแยกออกเป็นหลายๆ กลุ่มได้แก่

IndustryDetail
1. E-Commerce กลุ่มด้านการค้าขายออนไลน์ Platform การค้าออนไลน์หลายรูปแบบทั้งในไทยและต่างประเทศ
2. Vertical E-Commerceบริการการค้าออนไลน์ในกลุ่มธุรกิจเฉพาะ ในด้านต่างๆ เช่น กลุ่มก่อสร้าง, กีฬา, สัตว์เลี้ยง, โรงแรม, มอเตอร์ไซค์
3. E-Logisticบริการด้านการขนส่ง, fulfillment & warehouse, ระบบบริหารการขนส่ง
4. Fintechบริการด้านการเงินและบัญชี Payment Gateway, ระบบบัญชีออนไลน์ และ เงินคริปโต, การทำการยืยันตัวตน eKYC และการเซ็นเอกสารออนไลน์ eSignature
5. Advertisingบริการโฆษณาออนไลน์ Online Agency ครบวงจร, Influencer Platform & Service
6. Big Data & AIบริการด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ ด้าน Social Media Data, Business Data
7. Retail Automationบริการการค้าอัตโนมัติ ในรูปแบบเครื่องขายของอัตโนมัติ Vending Machine พร้อม Big Data + Ai
8. Health Techธุรกิจด้านสุขภาพออนไลน์ Telehealth การพบแพทย์ทางไกล, บริหารสุขภาพ, Platform บริหารธุรกิจคลีนิค รวมไปถึง สินค้าด้านสุขภาพ
9. HR Techบริการด้านงานบุคคล, ระบบบริหารพนักงาน, จัดหานักพัฒนา, จัดหาพนักงานชั่วคราว
10. Industrial Techบริการด้านอุตสาหกรรม ระบบบริหารอุปกรณ์ เครื่องจักร, พลังงานโซล่าร์, เทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน,โครงข่าย 5G
11. Gamesเกมส์ในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึง NFT Game (Play to Earn)

ลยทธ์การลงทุน (Investment Strategy)

Pawoot จะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อสร้าง Value Chain ให้ธุรกิจ สร้าง Synergy ร่วมกันในกลุ่มธุรกิจที่เข้าไปลงทุน

รายชื่อบริษัทที่เข้าไปลงทุนทั้งหมด

การสร้างการเชื่อมโยง (Synergy) ระหว่างธุรกิจที่ลงทุนในด้าน E-Commerce & E-Business

Pawoot ผ่านการทำธุรกิจมาหลายรูปแบบ

บริษัทที่ลงทุนไปสามารถระดมทุนในรอบต่อๆ ไปได้ระดับ Seires A-B

บริษัทที่ลงทุนสามารถสร้างโอกาสให้กับ Partner ใหม่ได้

ทำไมต้องลงทุนกับ Pawoot?

Pawoot เป็นคนที่มีประสบการณ์การทำธุรกิจตั้งแต่ปี 1999 ยุคเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตประเทศไทย ทำงานด้านออนไลน์มาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน เป็นผู้ที่เน้นการลงมือทำจริง จนได้ประสบการณ์จริงๆ ไม่ใช่นักธุรกิจที่ดีแต่พูด แต่ไม่เคยทำ อีกทั้งยังเป็นบุคคลที่สร้างอตุสาหกรรมออนไลน์มาจนถึงวันนี้ ได้แก่ การสร้างสมาคมด้านออนไลน์หลายๆ แห่ง สมาคม E-Commerce, Payment, Logistics รวมไปถึงสมาคม Webmaster

เป็นวิทยากรอบรวมสอนคนมานับแสน หลายร้อยบริษัท ทั้งในไทยและต่างประเทศ อีกทั้งยังทำงานร่วมกับภาครัฐในหลายด้าน ในการพลักดันธุรกิจออนไลน์ให้เติบโตร่วมไปกับประเทศไทย เป็นคณะทำงานต่างๆ มากมายร่วมกับภาครัฐ และยังเป็นอนุกรรมธิการ ด้านพาณิชย์ ของวุฒิสภา และยังเป็นผู้พลักดันกฏหมายต่างๆ ด้านออนไลน์ของไทยให้เกิดขึ้น

อีกทั้งยังมีประสบการณ์จริงจากการเป็นกรรมการนำพาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์มาแล้ว และยังเป็นคนที่เข้าใจธุรกิจ Startup อย่างแท้จริง (เพราะผ่านมาเอาจริงๆ หลายๆ บริษัท) ได้มีการลงทุน และพลักดันให้ Startup เติบโต เริ่มจากศูนย์ จนมียอดขายหลายร้อยล้านบาท และเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัยพ์หลายๆ บริษัท มีแนวทางในการพลักดันให้บริษัทที่เข้าไปลงทุนเติบโตอย่างก้าวกระโดด ด้วยกลยุทธ์และวิธีการต่างๆ จากประสบการณ์จริง

อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว หากสนใจ จะทำงานร่วมกับ Pawoot ทักมาได้ที่ www.m.me/pawoot นะครับ

%d bloggers like this: