<![CDATA[ใน ปีที่ผ่านมา สื่อโฆษณาออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นเม็ดเงินจำนวนหลาย ร้อยล้านบาทเริ่มไหลลงมาสู่สื่อๆนี้ โดยในต่างประเทศสื่อโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และกำลังเป็นที่ได้รับความสนใจจากเจ้าของสินค้าและเอเยนซี่โฆษณามากมาย

สำหรับ สื่อโฆษณาออนไลน์ในเมืองไทย ตอนนี้ถือว่ากำลังเริ่มต้นได้รับความสนใจมากขึ้น เอเยนซี่หลาย รายเริ่มหันมามองและให้ความสนใจกับสื่อๆนี้ แต่ก็ยังมีปัญหาบางปัญหาที่ยังเป็นอุปสรรคกับ ผู้ที่จะลง โฆษณาอยู่ซึ่งปัญหาที่ยกมาคุยในวันนี้คือ "มาตรฐานของสื่อโฆษณาออนไลน์"

หลากร้อยรูปขนาดสื่อโฆษณาออนไลน์ในปัจจุบัน

สำหรับ คนที่เคยสนใจลงโฆษณาในเว็บไซต์ต่างๆ ในเมืองไทยอาจจะต้องเจอกับการปวดกบาลเล็กน้อย เมื่อคุณต้องการลงโฆษณาในหลายๆ เว็บไซต์แต่พบกว่า แต่ละเว็บไซต์มีรูปแบบและขนาดของโฆษณาที่ แตกต่างกันอยู่เยอะมากโดยรูปแบบของขนาดโฆษณาที่ เกิดขึ้นในเว็บไซต์แต่ละเว็บตอนนี้ ส่วนใหญ่เกิดจากการกำหนดของเว็บไซต์แต่ละเว็บขึ้นมาเอง โดยในเว็บไซต์นั้นๆ มีพื้นที่ว่างตรงไหน ก็พยายามจัดสรรพื้นที่นั้นเพื่อขายโฆษณา โดยเป็นการกำหนดรูปแบบขนาด กว้าง x ยาว ของโฆษณาขึ้นมา เองเลย เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ๆ เว็บนั้นมีอยู่

จาก ผลสำรวจจาก 20 เว็บไซต์ใหญ่ๆ ของเมืองไทย พบกว่าแต่ละเว็บได้สร้างรูปแบบโฆษณาของตัวเอง โดยทั้งหมดมีขนาดโฆษณาเกือบ 40 ขนาดที่แตกต่างกัน ซึ่งหมายความว่า ถ้าคุณต้อง การลงโฆษณาใน 5 เว็บไซต์ คุณอาจจะต้องทำขนาดของโฆษณามากกว่า 3 ขนาดเพื่อที่จะทำให้โฆษณาของคุณสามารถลงได้ครบทั้ง 5 เว็บไซต์ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อโฆษณา เสียเวลาและรูปแบบของโฆษณาที่ออกมา มีความแตกกต่างกัน

พระเอกขี่ม้าขาวมาแล้ว

ตอน นี้ทางสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (www.webmaster.or.th) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของเว็บบรรดา ผู้ทำเว็บของเมืองไทย ได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางมาตรฐานของสื่อโฆษณาออนไลน์ในประเทศไทย ว่าควรจะมีลักษณะเป็นอย่างไร ซึ่งแนวทางในการทำงานได้แบ่งออกเป็น 2 คณะ

1. คณะทำงานศึกษาทางด้านมาตรฐานของขนาดของสื่อโฆษณาออนไลน์

คณะนี้จะทำการศึกษา รูปแบบของสื่อโฆษณาทั่วไป (Standard Ads) เช่น โฆษณาที่มีขนาดต่างๆ โดยรูปแบบจะเป็น Gif หรือ JPG และศึกษาสื่อ Rich Media Ads ที่มีรูปแบบโฆษณาที่มีภาพ, เสียง หรือ เป็น VDO โดยมีการอ้างอิงจาก Interactive Advertising Bureau (www.iab.net) ซึ่งเป็นองค์กรกลางที่กำหนด มาตรฐานสื่อโฆษณาออนไลน์ในต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของเว็บไซต์ใหญ่ๆ หลายๆ แห่งได้แก่ yahoo.com, MSN.com, CNET เป็นต้น

Banners, Tiles, and Buttons

Skyscrapers and Big Box Ads

2. คณะทำงานศึกษาทางด้านมาตรฐานของข้อมูลทางการตลาดออนไลน์

คณะนี้จะทำการศึกษาถึงมาตรฐานของ

· มาตรฐาน ของการเก็บข้อมูล ในเบื้องต้นของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (User Demo Graphic) เพื่อทำให้เว็บมาสเตอร์สามารถวิเคราะห์และเข้าใจในกลุ่มผู้ใช้บริการในเว็บ ของตน เพื่อสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ มาวิเคราะห์ถึงการทำสื่อโฆษณาออนไลน์,

· มาตรฐานวิธีการคิดราคาโฆษณาของสื่อออนไลน์

· มาตรฐานการเก็บสถิติของสื่อโฆษณา (Statistic)

ซึ่ง ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการ นำมาใช้ในการวิเคราะห์และเตรียมพร้อมก่อน การทำสื่อโฆษณาออนไลน์ที่เว็บไซต์ทุกเว็บควรทราบและมีมาตรฐานเดียวกัน

ซึ่งในตอนนี้ทางทีมคณะทำงานศึกษาข้อมูลกำลังเร่งศึกษามาตรฐาน และคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน (วันที่เขียนบทความนี้ วันที่ 3 กันยายน 2547) ใน การสรุปร่างของมาตรฐาน ของทั้งสองอย่างให้ออก มาเพื่อนำมา ทำสรุปและประชาพิจารณ์กันกลุ่มของผู้ทำเว็บไซต์, สื่อโฆษณาออนไลน์, เอเยนซึ่

ผม เองก็หวังว่ามาตรฐานของสื่อโฆษณาออนไลน์ที่กำลังจะออกมา น่าจะเป็นส่วนผลักดันให้ อุตสาหกรรมโฆษณาออนไลน์ของไทย มีการเติบโตไปมากขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นของการมีกลุ่มและ องค์กรที่เข้ามารับผิดชอบและจัดการ เรื่องโฆษณาออนไลน์ของเมืองไทยอย่างจริงๆ จังๆ ซะทีครับ..

Pawoot P. 3/9/04]]>