<![CDATA[

ตำนานชาวอเมริกันผู้ยิ่งใหญ่อย่าง Henry Ford ที่กลายเป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเพราะเขาทำตามความฝันของเขา ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยทำมาก่อน แต่ถ้าคุณรู้สึกจริงจัง และต้องการเป็นเจ้าของอาณาจักรอีเมล์ประชาสัมพันธ์ คุณไม่จำเป็นต้องทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำมาก่อน แต่ใช้เพียงระบบสถิติแบบธรรมดาก็ประสบความสำเร็จกับการเป็นผู้พิมพ์โฆษณาประ ชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ตได้แล้ว

                 โดยปกติแล้วจะมีการส่งอีเมล์ข่าว (email newsletters) เกี่ยวกับบริษัทของคุณยังยังกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่คาดว่าจะ ทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้ มีรูปแบบจดหมายที่จะส่งจากเว็บไซต์ซึ่งมีข้อความพาดหัวอีเมล์ในเชิงขอร้อง หรือเรียกร้องให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นช่วยเปิดอีเมล์ข่าวอย่างมีรูปแบบ และดูเป็นทางการ รวมทั้งแบบฟอร์มเพื่อให้กรอกรายละเอียดลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากบริษัทคุ ณ
เมื่อกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นตัดสินใจกรอกข้อมูลเพื่อรับข่าว สาร หรือเปิดอีเมล์ข่าวนั้นแล้ว พวกเขาจะให้ชื่อ ที่อยู่อีเมล์ และเลือกว่าจะรับข้อมูลจากอีเมล์นั้นแบบอัตโนมัติ หรือว่าจะเลือกรับเฉพาะบางข่าว ซึ่งพวกเขาอาจจะต้องรอสักหน่อยกว่าจะได้รับอีเมล์ข่าวฉบับแรกจากบริษัทคุณ

               ท ี่สำคัญ จะต้องมีการจัดเก็บฐานข้อมูลที่บันทึกที่อยู่อีเมล์ ข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าแต่ละราย และต้องมีวิธีในการส่งอีเมล์ไปให้ลูกค้าเหล่านั้นทุกคนได้เหมือนกับอีเมล์ปก ติ ซึ่งแน่นอนว่าอีเมล์นั้นจะต้องมีการแนบไปกับหน้าเว็บไซต์แบบ HTML สวยๆ หรือที่เรียกว่า (e-zine) รวมทั้งต้องสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่าอีเมล์ที่ส่งไปนั้นได้ผลตอบรับมากแค่ไหน มีการเปิดอีเมล์อ่านกี่คน หรือมีผู้ที่เปิดอ่านแล้วกลายมาเป็นลูกค้าคุณในที่สุดกี่ราย เป็นต้น

 
               ม ีจุดข้อน่าสังเกตอยู่ 2 ประการ แต่มีความสำคัญเท่าเทียมกัน นั่นคือ ลักษณะ รูปร่างหน้าตาของอีเมล์ จดหมายข่าวที่จะส่งไป และที่อยู่อีเมล์ของกลุ่มเป้าหมายที่จะส่งอีเมล์ไปให้ ซึ่งทั้ง 2 อย่างนี้จะทำให้คุณบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ และได้รับประโยชน์จากการส่งอีเมล์จดหมายข่าวไปยังรายชื่อต่างๆ อย่างสูงสุด

               ในข้อสังเกตแรกนั้น คุณต้องการโครงสร้าง และฟังก์ชั่นการใช้งานที่จะทำให้การส่งจดหมายเกิดขึ้นได้ เช่น ฐานข้อมูล แบบฟอร์มในแบบ HTML วิธีการส่งอีเมล์ที่จะส่งออกไปครั้งเดียวได้ในปริมาณมาก หลายที่อยู่ ส่วนในข้อสังเกตที่ 2 คือ คุณต้องมีเนื้อหา สาระ หรือข้อความที่จะส่งไปในแต่ละจดหมายข่าวที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้อ่านได้

 
ความต้องการด้านโครงสร้างและฟังก์ชั่นเพื่อการส่งจดหมายข่าวออนไลน์

                  ด ูเหมือนว่าการสร้างโครงสร้างยากใช่มั้ย? เหมือนกับว่าคุณต้องมีความรู้อย่างมากเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม หรือโปรแกรมต่างๆ ใช่มั้ย? จริงๆ แล้วมันไม่ยากเลย และแทบจะไม่ต้องการความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อเนรมิตให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเลย
ปัจจุบันมีเว็บไซต์ ที่ให้บริการการจัดทำโครงสร้างอยู่มากมาย ซึ่งมีราคาในการพัฒนาจัดทำโครงสร้างให้กับคุณในราคาที่ไม่แพงเลย เช่นที่ Constant Contact และ Aweber เป็นต้น (ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการใช้บริการจาก Aweber.com)
ด้วยการ ใช้เบราเซอร์ ก็สามารถเข้าไปสู่ Aweber Account และสร้างข้อความ หรือ HTML อีเมล์ ที่มีข้อความตอบรับอัตโนมัติเมื่อกลุ่มเป้าหมายเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือลงทะเบียนในหน้า e-zine ของคุณ โดยคุณสามารถสร้างรูปแบบ HTML อย่างง่ายๆ ที่เป็นการขอร้องกลุ่มเป้าหมายให้ใส่ชื่อ และอีเมล์ ซึ่งจริงๆ แล้ว HTML Code สำหรับการสร้างแบบฟอร์มใช้เพียงการ cut และ paste รหัส code ที่ต้องการเข้ามาวางไว้ที่เว็บไซต์เท่านั้น ไม่ต้องการมีโปรแกรมใดๆ ทั้งสิ้น

การเก็บข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายลงฐานข้อมูลในเซิร์ฟ เวอร์ของ Aweber ผู้ใช้บริการสามารถบริหารจัดการรายชื่อที่อยู่ในเบราเซอร์ และจัดเรียงในวิธีที่แตกต่างกันได้ ซึ่งจะมีรายงานผลตอบรับเมื่อมีการส่งอีเมล์ออกไปแล้ว อีกทั้งทุกๆ อีเมล์ที่ส่งออกไปยังแสดงความเป็นส่วนตัว ด้วยการใส่ชื่อของผู้รับเพียงชื่อเดียว ผู้รับจะไม่เห็นรายชื่ออื่นๆ ที่ส่งไปพร้อมกัน อีกทั้งยังทำให้อีเมล์นั้นไม่กลายเป็น Junk Mail อีกด้วย

Aweber มีพื้นที่ให้สามารถจัดการกับข้อความต่างๆ ที่ต้องการส่งไป โดยสามารถส่งอีเมล์ทั้งแบบอีเมล์ปกติ หรือจะส่งอีเมล์ในแบบจดหมายข่าวไปยังรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย หรือลูกค้าที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ อีกทั้งยังมีพื้นที่ให้สามารถเขียนข้อความ แก้ไขข้อความ ตรวจสอบการส่งอีเมล์ถ้าการส่งเกิดสะดุด หรือมีปัญหา สามารถทดสอบข้อความที่ต้องการส่งโดยการส่งอีเมล์นั้นไปยังอีเมล์ของตัวเองก่ อ
และสามารถส่งอีเมล์เหล่านั้นไปยังกลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มลูกค้าทั้งหมดด้วยการส่งเพียงครั้งเดียว

ข้อความที่ดึงดูด มีเนื้อหาสาระเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ Email Newsletter

               ค งไม่เพียงพอถ้าจะมีเพียงโครงสร้าง และฟังก์ชั่นการใช้งานที่ดี แต่ยังต้องมีเนื้อหา สาระที่สามารถทำให้กลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า หรือผู้ที่ได้รับอีเมล์นั้น ต้องการเปิดอ่านจดหมายข่าวของคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่า เปิดอ่านทุกครั้งที่ส่งอีเมล์จดหมายข่าวมา

จดหมายข่าว ควรจะสัมพันธ์กันกับเว็บไซต์และองค์กรของคุณ ซึ่งทุกคน (ทั้งจากคนในองค์กร และบุคคลภายนอก) ต่างมีความรู้เฉพาะตัวที่เป็นของตัวเอง รวมทั้งประสบการณ์ที่สามารถแบ่งปัน มอบให้กับผู้อื่นได้ ซึ่งคุณจะต้องแปลกใจว่ามีผู้คนมากมายที่ต้องการความรู้เฉพาะตัว เฉพาะทางของคุณ จงแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์เหล่านี้ออกไป เพื่อเรียกลูกค้าให้เข้ามายังเว็บไซต์ของคุณ

คนใช้เว็บไซต์ เพราะต้องการได้รับข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาลบนโลกออนไลน์ ดังนั้น จงทำให้จดหมายข่าวของคุณมีลักษณะ รูปแบบ เนื้อหา สาระที่หลากหลายทั้งในแง่ของธุรกิจ หรือองค์กร และทำให้มันเป็นสิ่งที่ให้ความรู้กับผู้อ่าน น่าศึกษา ซึ่งผู้อ่านที่เข้ามาเปิดอ่านควรจะได้รับความรู้ ประโยชน์ และสาระกลับไป

ด ังนั้น ถ้าคุณเป็นนักออกแบบเว็บไซต์ที่มีความรู้อัดแน่นอยู่มากมาย จงเขียนเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์ลงไปในจดหมายข่าวของบริษัทคุณ ถ้าคุณเป็นเจ้าของร้านหนังสือในท้องถิ่น จงเขียนเกี่ยวกับวิธีการเป็นนักประพันธ์ หรือวิธีการเริ่มทำร้านหนังสือในท้องถิ่น ถ้าคุณเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน จงเขียนเกี่ยวกับวิธีการลงทุน ถ้าคุณเป็นผู้ผลิตหรือผู้ขายเฟอร์นิเจอร์ จงเขียนเกี่ยวกับ วิธีการซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไขเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเก่าของคุณ

นอกจากนี้ จดหมายข่าว เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มการโฆษณา จงอย่าตัดเอาสิ่งนี้ออกไป ถ้าจดหมายข่าวของคุณมีแค่การแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการ หรือธุรกิจที่คุณกำลังทำ หากเป็นเช่นนั้นแล้ว คุณกำลังทำพลาดอย่างแรง เพราะว่า จดหมายข่าวสามารถทำอะไรได้มากกว่านั้นมากมาย

จงสร้า งจดหมายข่าวด้วยการบรรจุข้อมูลที่มีประโยชน์ มีเนื้อหาสาระเพื่อให้ผู้อ่านรู้สึกอยากที่จะอ่านจดหมายข่าวนั้น ซึ่งคุณต้องเปิดความคิดเหล่านั้นให้กว้าง ให้ผู้สนใจเข้ามาอ่านได้ฟรี !! สร้างแนวทางมีประโยชน์ และช่วยปรับปรุง แก้ไขการดำเนินชีวิตให้กับผู้อ่านไปในทางที่ดีขึ้น และคุณต้องมีความชัดเจนในแนวคิดนี้ไปจนกว่าคุณจะมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเขียนข ้อมูลให้เป็นจำนวนมาก แล้วค่อยเรียกเก็บเงินกับผู้ที่มีความสนใจที่ต้องการข้อมูลบางส่วนที่มีความ สำคัญ ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงลงไป แต่อย่างไรก็ตามยังต้องมีข้อมูลบางส่วนที่เปิดให้อ่านฟรีอยู่อย่างเดิมด้วยเ ช่นกัน

บ่อยครั้งที่ผู้อ่านไม่ได้สนใจเกี่ยวกับตัวคุณ บริษัทของคุณ สินค้าพิเศษ หรือการติดต่อธุรกิจกับคุณ แต่พวกเขาสนใจว่า คุณจะทำอะไรให้กับพวกเขาได้บ้าง

ถ้าพวกเขาเสียเวลาเพื่อจะเปิ ดอ่านจดหมายข่าวของคุณ จะเป็นการดีมากๆ ถ้าคุณสามารถมอบสิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์อย่างแท้จริงให้กับพวกเขาได้ ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วคนเหล่านั้นก็ไม่ต้องการให้คุณไปรบกวนพวกเขาอีก ซึ่งนั่นจะทำให้จำนวนรายชื่อกลุ่มเป้าหมายของคุณไม่เติบโต และในที่สุดคุณก็จะแห้งเหี่ยว และถูกลบเลือนไปจากความทรงจำ

ส ิ่งที่ได้กลับมาสำหรับการมอบสิ่งที่ม
ประโยชน์ เนื้อหาที่เป็นของตัวเอง นั่นก็คือ พัฒนาการด้านจำนวนผู้อ่านซึ่งมีความจงรักภักดี ที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้น โดยผู้คนเหล่านี้จะช่วยกระจายถ้อยคำที่คุณเป็นผู้ประพันธ์ไว้ในแง่มุมต่างๆ ที่หลากหลายไปยังผู้ที่อยู่ในอาชีพนั้นๆ ซึ่งสุดท้ายแล้วผู้อ่านเหล่านี้อาจจะยอมจ่ายเงินเพื่อเพิ่มเติมความรู้ที่เข ายังไม่มี อีกทั้งยังสามารถใช้รายชื่อที่มีอยู่เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขายสินค้า หรือบริการได้อีกด้วย แต่ต้องทำให้แนบเนียนมากที่สุด ไม่ให้มากจนเกินไป

ค ุณสามารถใช้จดหมายข่าวเพื่อการขายพื้นที่โฆษณาได้ด้วย แต่ก็ต้องทำให้โฆษณาเหล่านั้นมีความแนบเนียน ไม่โฆษณามากจนเกินไป นอกจากนี้ ยังสามารถใช้บัญชีรายชื่อที่มีอยู่ในมือเพื่อทำการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้า และผู้เข้าเยี่ยมชมได้มากขึ้น คุณสามารถถามความคิดเห็นของคนเหล่านี้ด้วยการทำสำรวจออนไลน์ แต่ก็ต้องแน่ใจด้วยว่าจะทำให้พวกเขารู้สึกรำคาญ และยังต้องส่งเสริมกับงานหลักที่คุณทำไปด้วยในเวลาเดียวกัน

อ ย่างไรก็ตาม ถ้าคุณไม่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม การเขียนโปรแกรม หรือ HTML แต่ต้องการส่งจดหมายข่าว คุณสามารถใช้ Aweber ช่วยสร้างข้อความที่เป็นตัวอักษรอย่างเดียวได้ แต่ถ้าคุณต้องการส่งอีเมล์จดหมายข่าวในระดับมืออาชีพแล้วหละก็ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ HTML และ การออกแบบ (ถ้าเป็นไปได้) หรือไม่ก็ว่าจ้างให้นักพัฒนาเว็บไซต์มาทำให้คุณเลย ซึ่งการว่าจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยพัฒนาเว็บไซต์ให้โดยตรง สามารถช่วยในเรื่องการเขียนเนื้อหา บทความได้อีกด้วย ในกรณีที่มีนักเขียนไม่พอ

จะเห็นได้ว่า คุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรมาก หรือยุ่งยากกับการส่งอีเมล์จดหมายข่าวออกไปเลย อีกทั้งยังสามารถสร้างเนื้อหาคุณภาพได้ง่ายๆ ด้วยการสมัครเข้าไปใช้บริการออนไลน์ที่เปิดให้บริการเช่นเดียวกับ Aweber ซึ่งมีอยู่หลายที่

ที่สำคัญ จงจำไว้ว่า รายชื่อ และอีเมล์ของลูกค้าที่มีอยู่ถือเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากสำหรับองค์กร จงจัดการ ดูแลมันด้วยความรัก ไม่ขายข้อมูล หรือให้เช่าข้อมูลกับผู้อื่น พยายามมอบคุณค่าเข้าไปในงานเขียน ในเนื้อหา และอย่าใช้จดหมายข่าวเพื่อการการโฆษณามากเกินไป

ขอให้โชคดี และมีความสุขกับ e-zining!

ประโยชน์ของ email newsletter

    *      สามารถสร้างจำนวนผู้อ่านที่มีความจงรักภักดีให้เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในเวลารวดเร็ว

    *      ผู้อ่านจะช่วยกระจายข้อความเกี่ยวกับองค์กรของคุณไปด้วยในตัว ทั้งในแง่ของ คุณประโยชน์ ความรู้ และประสบการณ์

    *      ผู้อ่านที่เพิ่มขึ้นทำให้องค์กรสามารถดำเนินกิจการ มีการเติบโตต่อไป

    *      ผู้อ่านที่ซื่อสัตย์ และจงรักภักดี อาจจะกลายมาเป็นลูกค้าชั้นดี ที่มีความจงรักภักดีกับบริษัทคุณต่อไป

    *      ค ุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าคุณ และผู้เข้าเยี่ยมชมมากขึ้น โดยการถามพวกเขา และยังทำให้เกิดการสื่อสารกับบริษัทคุณผ่านจดหมายข่าวนั้นด้วย

    *      สามารถสร้างรายได้ใหม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องโดยการขายพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์

    *      ค ุณจะมีแหล่งข้อมูลของตัวเองที่มาจากทั้งผู้อ่าน และคนในบริษัทของคุณเอง ซึ่งจะส่งผลไปถึงการจัดอันดับเว็บไซต์เมื่อมีการค้นหาข้อมูลใน Search Engine ต่างๆ ด้วย

]]>