<![CDATA[

อีเบย์ชะงักแผนขายสัตว์เลี้ยงบนอินเทอร์เน็ต หลังถูกต่อต้านหนักจากพันธมิตร และสมาชิกของเว็บไซต์ โดยก่อนหน้านี้ อีเบย์เคยมีแผนจะเปิดตลาดกลางของผู้ขายสัตว์เลี้ยงในช่วงต้นปีหน้า ซึ่งจะกลายเป็นแหล่งที่ผู้ขายสามารถโฆษณาสรรพคุณของสัตว์ของตนได้อย่างกว้าง ขวาง และแพร่หลาย
 

       
       แผนดังกล่าวต้องชะงักลงเนื่องจากมีการแสดงความเห็นต่อต้านกว่า 3,000 ครั้งในบอร์ดแสดงความคิดเห็น โดยระบุว่า การนำสัตว์มาขายบนอินเทอร์เน็ตเป็นความคิดที่ชั่วร้ายมาก
       
       ความคิดเห็นในบอร์ดมีทั้งกระแสการ "แบน" เว็บไซต์อีเบย์ รวมถึงการแสดงออกซึ่งความจงเกลียดจงชังเว็บไซต์ดังกล่าวอย่างเปิดเผย
       
       อ ย่างไรก็ดี จากการเปิดเผยของเว็บไซต์ แนวคิดในการเปิดชุมชนการขายสัตว์เลี้ยงของอีเบย์นั้นเพื่อต้องการลดความทุกข ์ทรมานของสุนัขในร้านขายสัตว์เลี้ยง ที่เรามักพบว่า เจ้าของร้านนำลูกสุนัขมาใส่กรงให้คนเลือกซื้อ โดยที่ไม่มีการดูแลที่ดีเท่าที่ควร บางตัวไม่ได้รับอาหารเพียงพอ บางตัวป่วย ไม่สบาย แต่ก็ถูกกระตุ้นให้ร่าเริง เพื่อที่จะได้ถูกตาต้องใจกับคนที่มาซื้อ หรือบางตัวเมื่อป่วยก็จะไม่ได้รับการเหลียวแลจากผู้ขาย เนื่องจากเป็น "สินค้า" ที่ไม่ได้ราคา
       

       มีความเห็นที่ระบุว่า การซื้อสุนัขบนอินเทอร์เน็ตนั้น ก็เป็นการซื้อโดยที่ไม่ได้เห็นหน้าค่าตามาก่อนเช่นกัน น อกจากนั้นยังมีความวิตกกังวลว่า การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นที่ขายสุนัขนั้นอาจไม่ได้รับการตรวจสอบที่ดีพอ ทำให้อาจเป็นช่องทางที่กลุ่มรักการต่อสู้สุนัขอาจมาแอบซื้อไปก็เป็นได้ อีกทั้งยังเกรงว่าสุนัขอาจถูกนำไปใช้เพื่อการทดลองโดยช่องทางนี้ด้วย
       
       ความวิตกกังวล และกระแสต่อต้านทั้งหลายทั้งปวง จึงนำมาสู่การระงับแผนเปิดตลาดขายสัตว์เลี้ยงของอีเบย์ในที่สุด อย่างไรก็ดี ส ิ่งหนึ่งที่นักเล่นอินเทอร์เน็ตจำเป็นต้องทราบก็คือ สัตว์เลี้ยงเป็นตลาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วบนอินเทอร์เน็ต โดยในเว็บไซต์คลาสสิไฟด์ LiveDeal.com คำค้นหาที่มีผู้ใช้มากขึ้นเรื่อย ๆ คือคำว่า "dog" และ "Puppies"
       

       ในโลกแห่งระบบทุนนิยม การขายนำมาซึ่งรายได้อย่างไม่ต้องสงสัย ยิ่งเป็นขายดีมีราคา ย่อมทำให้ผู้ขายร่ำรวยเงินทองมากยิ่งขึ้น แต่สิ่งที่โลกแห่งทุนนิยมไม่ค่อยเห็นความสำคัญหรือย้ำมากนัก คือเรื่องของคุณธรรม และการยึดหลักของความพอเพียง มิเช่นนั้นเราคงไม่ได้เห็นการทรมานสัตว์จากร้านค้าสัตว์เหล่านั้น หรือการใช้สัตว์ไปเพื่อความบันเทิง การต่อสู้ หรือความสวยงาม เพียงเพื่อต้องการสนองกิเลสของมนุษย์อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้
       
       จ ะเป็นอย่างไร หากในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้า สิ่งที่เรียกว่าระบบคุณธรรมของโลกนี้สูญสลายลง เราคงได้เห็นการโฆษณาขายสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า "คน" บนอินเทอร์เน็ตบางกระมัง
 

]]>