VDO สัมภาษณ์คุณกิตกับคุณเหมี่่ยว ที่เปิดเว็บไซต์ ขาย Furniture www.GengHeng.com จนสามารถมียอดขาย 100% ผ่านเว็บไซต์  โดยมีลูกค้าจากทั่วประเทศ แต่ร้านค้าของเค้าอยู่ที่จังหวัดนนท์บุรี แต่สามารถเพิ่มยอดขายได้เป็นจำนวนมาก ผ่านเว็บไซต์ มาดูว่าเค้าทำกันยังไง ผ่านการสัมภาษณ์ครั้งนี้