ผมได้ไปออกสัมภาษณ์รายการ SME Today ครั้งนี้ ได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีด้าน ไอที มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เพื่อลดต้นทุนการดำเนินการ และเพิ่มประสิทธิภาพ (ศักยภาพ) ในการทำธุรกิจได้อย่างง่ายๆ โดยเคสส่วนใหญ่ ที่เล่าไป จะเป็นกรณีของธุรกิจของผมเอง ที่นำไอทีเข้ามาใช้ในการ บริหารและจัดการในบริษัทของผม เช่น VOIP PABX, E-FAX Server, CRM, Accouting Application ซึ่งมันได้ผล ลดต้นทุน รวมถึงการ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการจัดการข้อมูลได้ดีมากๆ อีกด้วย ลองมาฟังกันครับ

เทคนิคการนำไอที เข้ามาช่วยลดต้นทุน-เพิ่มศักยภาพในการทำูธุรกิจของคุณ (ตอนที่ 1)

E-Commerce_Decrease_Budget1_24-10-08.mp3 –

เทคนิคการนำไอที เข้ามาช่วยลดต้นทุน-เพิ่มศักยภาพในการทำูธุรกิจของคุณ (ตอนที่ 2)

E-Commerce_Decrease_Budget2_31-10-08.mp3 –