ปี 2009 เป็นปีแรกที่ สื่อโฆษณาออนไลน์ของอเมริกา มีการใช้จ่ายมากกว่าสื่อโฆษณาทางทีวี (ท้องถิ่นและทั่วภูมิภาค)  โดยตัวเลขเพิ่มจาก 10.6% ในปี 2008 มาเป็น 12.2% ในปี 2009 การประมาณการนี้โดย Myers Publishing.โดยทาง Myers ทำนายว่า โฆษณาทางออนไลน์จะเพิ่มขึ้นไปแตะ 13.4% ในปี 2011 ซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับสื่ออื่นๆ