ตอนนี้ Social Network เป็นสิ่งที่คนหันมาใช้กันเยอะมาก เรามาลองแอบดูกันดีกว่า ว่าในอนาคตของ Social Network มันจะเป็นยังไงบ้าง ตามความคิดของผม

 1. Network จะกว้างและเข้าถึงกลุ่มคนได้กว้างมากขึ้น รองรับกับคนทั่วโลกมากขึ้น เช่น function แปลภาษาอัตโนมัติจำทำให้เกิดการสื่อสารข้ามเชื้อชาติได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งเวลานั้นจะเกิดเหตุการณ์ "การข้ามของการสังคมผ่าน Social Network หรือ Cross Culture Social Network"

   

 2. ช่องทางการเข้าถึง (Channels) จะมีมากขึ้น และง่ายมากขึ้น
  มันจะเริ่มผสานเข้ากับชีวิตคนเรามากขึ้น เช่นผมขับรถปุ๊ป รถก็จะมีการส่งข้อความออกไปยัง social network ได้ทันที พร้อมกับบอกตำแหน่งของผมผ่าน GPS ลงในแผนที่ของ Google Map ทันที หรือ อย่างตอนนี้ผู้ผลิต อุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ ก็เริ่มนำ Social Network ต่างๆ เข้าไปรวมกับมือถือมากขึ้น เช่นบริการของ Facebook, Twitter, MySpace เป็นต้น หรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ ผู้ผลิตกล้องดิจิตอลเริ่มนำบริการ Social Network เชื่อมเข้ากับกล้องถ่ายรูปหรือ VDO โดยเมื่อคุณถ่ายภาพ คุณก็จะสามารถ Upload ภาพหรือ VDO เข้าไปที่ Youtube, หรือ Flickr ได้ทันที โดยในตัวกล้องมีการเชื่อมต่อกับ GPS และ WIFI อยู่แล้ว

   

 3. จะ Automatic มากขึ้นใน ส่งข้อมูลหรือเข้าถึง Social Network เช่นต่อไปเราไม่ต้องเข้ามา พิมพ์หรือกดอะไรเพื่อส่งข้อมูลเข้า Social Network เพราะอุปกรณ์ต่างๆ หรือสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา มันจะเข้าหาเราเอง และดึงข้อมูลจากเราเข้าสู่ Social Network เองเป็นแบบระบบ Autometic โดยอุปกรณ์ต่าง ๆจะตรวจสอบ (Detect) เราได้ว่าเรากำลังอะไรอยู่ ตัวอย่างนึงที่มีแล้วตอนนี้ คือบริษัทในเยรมันชื่อ Yello Strom ได้พัฒนาระบบที่สามารถแจ้งการใช้ไฟฟ้าของมิเตอร์ผ่าน twitter ได้แล้ว (ดูได้ที่นี่) หรือ ดูตัวอย่างการที่ Social Network เข้าไปเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์หน้าของแต่ละคนแล้วเชื่อมโยงไปที่ social network ที่คนๆนั้นใช้ได้ ดูจาก VDO อันนี้ครับ

   

 4. จะฉลาดมากขึ้น (intelligent) จะเริ่มสามารถ "เข้าใจ" และ "วิเคราะห์ (Analyze)" พฤติกรรมคนใน Social Network ได้ดีมากขึ้น ทำให้เราสามารถเข้าถึง และเข้าใจถึงพฤติกรรมของแต่ละคนได้มากขึ้น และจะเกิด "กลุ่ม หรือ Segment" ใหม่ที่ "ลึกและเฉพาะ (niche)" มากขึ้น โดยเกิดจากความกว้างหน้าของวิทยการด้านเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็ว ซึ่งผมคิดว่า cloud computing + internet + social network จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว ลองดู VDO อันนี้คือตัวอย่างของการวิเคราะห์อัตโนมัติ

   

 5. จะเกิด Social Network เฉพาะ (Niche & Vertical) เกิดขึ้น ที่จะเข้าถึงกลุ่มคนเฉพาะกลุ่มและ จะเกิด "Social on Social" หรือ "สังคม ใน สังคม" จะเกิดสังคมเล็กๆ ซ้อนทับในสังคมใหญ่ๆ อีกที เช่นจะเกิดการสร้างสังคมย่อยเกิดขึ้นในสังคม social network ใหญ่ๆ อีกทีเช่น จะเกิด social network เล็กๆ ย่อยๆ ใน facebook อีกทีโดยมี application หรือ service เข้ามาช่วยทำให้เกิดได้ง่ายมากขึ้น