ช่วงนี้เหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงมาก สำหรับคนไทย แต่สิ่งหนึ่งทีน่าสนใจคือ ข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นต่อการศึกษาและตรวจสอบดูว่า เหตุการณ์น้ำท่วมเป็นอย่างไรบ้าง จะกระทบกับคุณหรือบ้านคุณไหม ลองมาดูกันครับ ผมรวบรวมเอาไว้ เพื่อให้คุณเข้ามาดูได้ง่ายๆครับ

เว็บไซต์ รายละเอียด
http://flood.gistda.or.th เว็บติดตามเหตุการณ์น้ำท่วม มีสรุปและคาดการณ์ตำแหน่งที่น้ำจะท่วม  มีแผนที่น้ำท่วม และข้อมูลมากมาย
http://www.gistda.or.th เว็บของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ดูภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่ประเทศไทยทางอากาศ มีภาพการเดินทางของน้ำท่วม
http://dds.bangkok.go.th เว็บสำนักระบายน้ำกรุงเทพ
  > เช็กระดับน้ำท่วมบนถนนใกล้บ้านคุณ 
   > ตรวจระดับน้ำในคลองใกล้บ้านคุณว่าล้นหรือยัง?
http://hydrology.rid.go.th เว็บกรมชลประทาน ศูนย์วิเคราะห์ประมวลสถานการณ์น้ำ ดูกล้องระดับน้ำปัจจุบัน พยากรณ์ระดับน้ำ ดูระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำท่วมทั่วประเทศ
http://traffic.longdo.com ดูแผนที่กรุงเทพ พร้อมกล้องวงจรปิดบนถนนทั่วกรุงเทพ เช็กสถาพถนนแถวๆ บ้านหรือปลายทางที่คุณจะไปได้ ดูว่าน้ำท่วมหรือรถติดก่อนไปแถวนั้น
http://flood.longdo.com เว็บดูพื้นทีน้ำท่วมจาก Longdo มีข้อมูลหลายๆอย่างน่าสนใจ
http://www.google.org เว็บติดตามเหตุการณ์น้ำท่วมของ Google ร่วมมือกับ Thaiflood มีภาษาอังกฤษด้วย 
http://maps.google.com ใช้ดูแผนที่ได้ดีมากๆ สามารถดกดปุ่ม รูปจุดๆ ใต้วงกลมตรงด้านบนซ้าย มันจะพาไปหาตำแหน่งคุณปัจจุบัน ทำให้ดูตำแหน่งเราได้ง่าย
http://www.bangkokgis.com เว็บติดตามปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร มีข้อมูล
http://zocialrank.com/thaiflood เว็บเช็กข้อมูลน้ำท่วมจากทาง Twitter แบบสดๆ 
http://www.gamling.org/ เว็บแจ้งน้ำท่วมจากคนต่างๆ 
http://thaiflood.com  เว็บของศูนย์เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีข้อมูล เบอรโืทรติดต่อที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ประสบภัย