กระแสตื่นตัวเรื่องของการเลือกตั้งในครั้งนี้เรียกว่ามาแรงไม่น้อยเลยทีเดียว มีประเด็นบนโซเชียลมีเดียให้ได้ติดตามกันอยู่ทุกวัน จริง ๆ วันเลือกตั้งก็ใกล้เข้ามาทุกที เอาเข้าจริง ๆ ผมเองอยากถามทุกคนว่าคุณเองรู้จักผู้ที่จะมาเป็นผู้แทนหรือ ส.ส. ในเขตของคุณดีพอหรือยัง

แต่ก็ยังไม่สายเกินไปครับถ้าจะหาข้อมูลของบรรดาผู้สมัครรับเลือกตั้งในแต่ละเขต เพราะตอนนี้เทคโนโลยีต่าง ๆ ก้าวหน้าไปมากโดยเฉพาะเรื่องของการเก็บข้อมูลต่างๆ หรือ Big Data เอามาใช้ร่วมกับ AI วิเคราะห์ข้อมูลออกมา และยิ่งทุกวันนี้ภาครัฐเองก็เริ่มทยอยเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ มากขึ้น จึงไม่ใช่เรื่องยากที่เรา ๆ จะค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ โดยเฉพาะช่วงนี้คงต้องเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับบรรดาผู้สมัคร ส.ส.ในการเลือกตั้งครั้งนี้

ผมอยากแนะนำ Startup ที่ชื่อว่า Creden.co เป็นบริการเกี่ยวกับระบบการสร้างเอกสารและลายเซ็นออนไลน์ โดยมีบริการหนึ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากในช่วงนี้ด้วยก็คือ Business Credit Scoring เป็นระบบที่สามารถตรวจสอบข้อมูลของบริษัท โดยนำเพียงชื่อของบริษัทที่ต้องการไปทำการตรวจสอบข้อมูลได้เกือบทั้งหมด 

บริการของ Creden.co เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งอย่างไร?

จากการที่บริการ Business Credit Scoring ของ Creden ได้เก็บข้อมูลบริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทยไว้ทั้งหมด จึงทำให้มีข้อมูลของกรรมการของบริษัทต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทำให้รู้ว่าผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง ส.ส.ในครั้งนี้คนไหนบ้างที่เป็นกรรมการของบริษัทใด โดยจะมีระบบที่ผู้สนใจอยากทราบข้อมูลดังกล่าวสามารถค้นหาจากฐานข้อมูลของ Creden ได้ง่ายมาก บริษัทได้รวบรวมรายชื่อของผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง ส.ส.ทั้งหมดไว้ สามารถค้นหาโดยเลือกจากจังหวัดและเขตที่ต้องการทราบ ระบบจะแสดงข้อมูลให้เลยว่าในเขตนั้น ๆ หรือในจังหวัดนั้น ๆ มีผู้สมัครคือใครบ้าง พรรคใด และบุคคลผู้นั้นเป็นกรรมการหรือเคยเป็นกรรมการในบริษัทไหนบ้าง

ใครที่สนใจลองเข้าไปเช็กข้อมูลได้ที่ creden.co/election2019 จะเจอหน้าเว็บ “ระบบตรวจสอบผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2562 เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริษัท” วิธีค้นหาก็คือเลือกจังหวัด เลือกเขต แล้วค้นหา ก็จะทราบว่าในเขตเลือกตั้งที่เลือกนั้นประกอบด้วยเขตใดบ้าง มีผู้สมัครกี่คน อยู่พรรคใด และคนที่มีตัวเลขกำกับด้านหลังอยู่ก็จะเป็นข้อมูลว่าเป็นกรรมการอยู่กี่บริษัท และบริษัทใดบ้าง ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ทราบว่าบรรดาผู้สมัคร ส.ส.ที่จะมาเป็นตัวแทนเรานั้นเขาเคยทำธุรกิจอะไรมาบ้างก่อนที่จะมาสมัคร เขามีความซับซ้อนมากน้อยหรือไม่อย่างไร 

ข้อมูลต่าง ๆ ก็มาจากกระทรวงพาณิชย์ซึ่งนับเป็นข้อมูลของรัฐและเป็นสาธารณะ จึงมั่นใจในเรื่องของความถูกต้องน่าเชื่อถือได้มาก ซึ่งวันนี้เองภาครัฐก็ได้ทยอยทำ open data หรือเปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้ประชาชนได้ทราบมากขึ้น ช่วยให้เห็นข้อมูลของผู้สมัครได้ชัดเจนยิ่งขึ้น คุณเองก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ data.go.th ซึ่งรวบรวมข้อมูลภาครัฐไว้ทั้งหมด 

นอกจากนี้ยังได้ทราบว่าสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เองก็กำลังจะมีการทำข้อมูลชุดใหม่ออกมาที่จะบอกว่าประเทศไทยมีบริษัทใดบ้างได้งานประมูลของภาครัฐไป ซึ่งผมและ Creden จะนำข้อมูลดังกล่าวมาต่อยอดกับข้อมูลของบริษัทในประเทศไทยทั้งหมดต่อไป 

นอกจาก Creden จะมีข้อมูลผู้สมัคร ส.ส.ในครั้งนี้ ต่อไปกำลังจะมีข้อมูลของผู้สมัครบัญชีรายชื่อตามออกมาครับ ลองเข้าไปใช้กันดูครับ ในเขตของคุณมีผู้สมัคร ส.ส.ใครบ้าง มีพรรคไหน ทำธุรกิจใดและเชื่อมโยงไปถึงการเมืองได้หรือไม่