Pawoot.com

E-Business Knowledge

ภาวุธ คือใคร? (Who is Pawoot?)

Profile ย้ายไปที่ https://pawoot.wordpress.com/resume/

ผมย้ายไปอยู่อีกแห่งครับ เพือผมตายไป เว็บนี้มันจะล่มตามผมไปด้วย ผมเลยย้ายไปอีกที่ครับ

 

==================================

 

5 thoughts on “ภาวุธ คือใคร? (Who is Pawoot?)

 1. I just have known you today through my laptop,
  I am very admire you! and you become my idol.
  I’m very glad we have people like u in our society 🙂

  ถูกใจ

 2. ความรู้เยอะจังครับ ท่านนายกฯน่าจะจ้างมาให้คำแนะนำประชาชน เพิ่มรายได้นะครับ

  ถูกใจ

 3. หากมีประชาชน สามารถทำธุรกิจออนไลน์ได้คล่องๆ จะมีเงินหมุนเวียนขึ้นอีกมาก เศรษฐกิจประเทศจะดีขึ้นอีกเยอะ

  ถูกใจ

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: