<![CDATA[

      วันนี้ธุรกิจการค้าของคุณ ลูกค้าส่วนใหญ่ยังเป็นแค่คนไทยรึเปล่า? ถ้าคำตอบคือใช่ .! ผมก็อยากจะแนะนำการก้าวเข้าสู่โลกการค้ากับชาวต่างประเทศ ด้วยวิธีที่ง่ายๆ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ หรือไปหาลูกค้าได้ยากเย็นเท่าไร วิธีง่าย ๆครับ และบางครั้งไม่จำเป็นต้องจ่ายอะไรเลย ก็คือการนำธุรกิจของคุณเข้าสู่ ตลาดนัดออนไลน์ หรือ E-Marketplace ครับ

 

E-Marketplace คืออะไร?

 

 E-Marketplace คือตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัท จำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน โดยรูปแบบของ E-Marketplace จะเป็นการบริการในรูปแบบของเว็บไซต์ ที่เปิดให้บริการโดย คุณสามารถ "นำข้อมูลธุรกิจและข้อมูลสินค้าคุณ ไปใส่ไว้ใน E-Marketplace เหล่านั้น ได้ในรูปแบบของ การสร้างเว็บไซต์ แค็ตตาล๊อกสินค้า และส่วนใหญ่ใน เว็บไซต์ เหล่านี้จะเป็นแหล่งที่มีคนเข้ามา หาข้อมูลสินค้า อยู่เป็นประจำมากมายในแต่ละวัน เหมือนกับตลาดนัด แต่เป็น ตลาดนัดออนไลน์ขนาดใหญ่ ที่สำหรับ การค้าขายระหว่าง ธุรกิจ กับ ธุรกิจกันเป็นหลัก (B2B – Business to Business)  หรือ การค้าขายแบบ ร้านค้าขายไปยังผู้บริโภค (B2C- Business to Consumer) ซึ่งผู้ที่มา นำข้อมูลมาลงไว้ที่เว็บไซต์เหล่านี้ จะเพิ่มโฮกาส การเจอลูกค้าจากทั่วโลก การได้ออเดอร์สินค้าจากต่างประเทศได้โดยไม่ยาก จากเว็บ E-Marketplace ต่างๆ เหล่านี้  ซึ่งนี้คือเหตุผลว่าทำไม เราถึงต้องนำ ธุรกิจ หรือสินค้าของเรา ไปใส่ไว้ใน E-Marketplace ต่างๆ เหล่านี้ 

โดยส่วนใหญ่แล้วรูปแบบของ E-Marketplace สามารถแบ่งได้หลายรูปแบบ ได้แก่

 

 

ภาพเว็บไซต์ Alibaba.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ลักษณะของอุตสาหกรรม (Market Industry)

E-Marketplace บางแห่งมีการแบ่งตามลักษณะของอุตสาหกรรม ไว้โดยเฉพาะเพื่อ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลของธุรกิจในด้านนั้นๆ อย่างละเอียด ทำให้ E-Marketplace ลักษณะนี้มีลักษณะเฉพาะและมีกลุ่มผู้เข้าใช้บริการเฉพาะในอุตสาหกรรมนั้นๆ เช่น www.farms.com เว็บไซต์ E-Marketplace เฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเฉพาะ หรือ http://www.foodmarketexchange.com  เว็บไซต์ E-Marketplace ทางด้านอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะ ที่ๆ มีสินค้าประเภทอาหารต่างๆ มากมาย ซื้อ-ขายกันทีละมาก ๆ เช่น ข้าว, กุ้ง, อาหารประเภทต่าง ๆ เป็นต้น

 

 1. พื้นที่ที่ให้บริการ (Market Location)

รูปแบบการให้บริการของ E-Marketplace จะแบ่งแยกตามพื้นที่หรือประเทศ ในการให้บริการ โดยส่วนใหญ่จะเป็นตลาดกลางในการการซื้อ-ขายของประเทศหรือในพื้นที่นั้นๆ  เช่น www.BestSme.com เป็น E-Marketplace ของประเทศเกาหลี ที่รวบรวมธุรกิจต่างๆ มากมายของประเทศเกาหลีเอาไว้ , www.bizviet.net เป็น E-Marketplace ของประเทศเวียตนาม, สำหรับตอนนี้ของไทย ก็มี www.TARADb2b.com ทีี่เปิดเป็นตลาดกลางเ็ปิดโอกาสให้คนไทยสามารถค้าขาย กันได้ในรูปแบบ ค้าส่ง หรือค้าจำนวนมาก และยังเปิดโอกาส สามารถสร้างเว็บไซต์ แค็ตตาล๊อกสินค้าออนไลน์ได้ ฟรี โดยสามารถทำได้ถึง 5 ภาษา ได้แก่ ไทย-จีน-อังกฤษ-ญีปุ่น-เวียตนาม ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเ้ข้าไป ขยายธุรกิจไปได้ทั่วโลกได้ทันที

 

ภาพเว็บไซต์ TARADb2b.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 1. ประเภทของการทำธุรกิจ (Business Type)

การแบ่งตามลักษณะของธุรกิจ ว่ามีการค้าในรูปแบบและลักษณะการค้ากับกลุ่มใด เช่น

·        B2C E-Marketplace คือ ตลาดกลางสินค้าระหว่าง ธุรกิจร้านค้า(Business) ตรงไปยังคนทั่วไป (Consumer) โดยรูปแบบของตลาดกลางลักษณะนี้มีลักษณะเหมือนกับเป็น ช๊อปปิ้งมอลล์ (Shopping Mall) ขนาดใหญ่ที
สามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ภายในมอลล์แห่งนั้นได้ โดยลักษณะการซื้อสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อปลีก หรือซื้อทีละจำนวนไม่มาก ผ่านระบบตะกร้าสินค้า
(Shopping Cart)

 

·        B2B E-Marketplace ตลาดกลางสินค้า ระหว่าง ผู้ที่ทำธุรกิจ (Buiness) ด้วยกันเอง โดยลักษณะการค้าขาย จะเป็นการค้าระหว่าง ธุรกิจกับธุรกิจโดยตรง เช่น การซื้อสินค้า หรือ วัสดุการผลิตจากผู้ผลิต เพื่อนำไปแปรรูป หรือนำไปขายยังผู้บริโภคอีกที โดยลักษณะการซื้อสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อ ทีละมากๆ หรือ ต้องมีการสอบถามราคา (Inquiry) เพื่อนำเสนอราคาในการซื้อ-ขายแต่ละครั้ง โดยจะมีระบบการส่งแบบสอบถามราคา (Inquiry Form) รองรับในการซื้อขายในตลาดลักษณะนี้

 

บริการต่างๆ ใน E-Marketplace

            บริการใน E-Marketplace ส่วนใหญ่จะเป็นบริการที่จะช่วยทำให้การค้าขาย ระหว่างกัน โดยรูปแบบของบริการที่ E-Marketplace ส่วนใหญ่มีให้บริการในแต่ละเว็บไซต์ของตน เช่น

 

 • สารบัญธุรกิจ (Business Directory)
   สารบัญข้อมูล รายชื่อของธุรกิจ แบ่งออกเป็นหมวดหมู่และประเภทต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถค้นหา หรือเลือกดูสินค้าหรือบริษัท ที่คุณต้องการได้อย่างง่ายและสะดวก

 • ประกาศความต้องการทางธุรกิจ (Trade Leads)
  คุณสามารถประกาศต้องการซื้อ สินค้า วัตถุดิบหรือต้องการขายสินค้าของคุณ ลงในส่วนนี้ได้ โดยสามารถกรอกรายละเอียดและใส่รูปภาพสินค้าของคุณ ทำให้ผู้ค้า-ขายกับคุณทั่วโลกสามารถเห็นความต้องการของคุณ และทำติดต่อและทำการค้ากับคุณได้โดยตรง 
   
 • บริการจัดทำเว็บไซต์สำเร็จรูป หรือ แค็ตตาล๊อกสินค้าออนไลน์
  คุณสามารถจัดทำเว็บไซต์ ที่มีข้อมูลสินค้า บริการและรายละเอียดของบริษัทของคุณ ได้ด้วยตัวเอง ผ่านบริการจัดทำเว็บไซต์สำเร็จรูป หลังจากคุณได้สร้างเว็บไซต์แล้ว รายชื่อบริษัทและเว็บไซต์ของคุณก็จะถูกนำไปรวบรวมและแยกเป็นหมวดหมู่ไว้ใน สารบัญธุรกิจในเว็บไซต์นั้นๆ  โดย
  ายในเว็บไซต์นี้ จะมีบริการช่วยเหลืออื่น ๆเช่น บริการส่งใบเสนอราคาออนไลน์
  (Online Inquiry) เป็นต้น โดยบริการลักษณะนี้ บางแห่งอาจจะเป็นบริการฟรี หรือ เสียเงินตามแต่ละรูปแบบของเว็บไซต์ที่ให้บริการ

 

E-Marketplace ทั่วโลกโดนบุกด้วยตลาดจีน

                ตอนนี้ บริษัทในต่างประเทศ ส่วนใหญ่ ต่างเริ่มนำธุรกิจของตนเข้าสู่การค้าระดับโลก ด้วยการนำธุรกิจตัวเองเข้าสู่ E-Marketplace ชื่อดังๆ ของโลก เช่น www.alibaba.com, www.globalsources.com  และอีกๆ หลายเว็บไซต์  เพื่อที่จะเพิ่มช่องทางในการค้าขายและหาลูกค้าจากประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากลูกค้าในประเทศ แต่สิ่งที่ผมเองได้สังเกตุจากการเข้าไปสำรวจตลาด E-Marketplace หลายๆ แห่งในโลกนี้ พบว่าส่วนใหญ่มี รายชื่อบริษัทจากประเทศจีน จะมีอยู่ใน E-Marketplace ที่ต่าง ๆเป็นจำนวนมาก ในทุกอุตสาหกรรม พูดง่ายๆ คือ เปิดไปหน้าไหนก็เจอแต่บริษัทที่มาจากประเทศจีน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการก้าวและรุกเข้าสู่ตลาดการค้าระดับโลกของประเทศจีน ไปทุกๆ ประเทศทั่วโลก โดยอาศัยช่องทางอินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์ และด้วยความได้เปรียบทางด้านต้นทุนการผลิตเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงทำให้บริษัทจากเมืองจีนหลายๆ บริษัทต่างนำธุรกิจของตนกระจาย และขยายรุกออกสู่ตลาดโลกผ่าน E-Marketplace ที่กระจายอยู่ทั่วโลก ได้อย่างรวดเร็ว

 

ถึงเวลาของคนไทยแล้ว พวกเรา บุก

                เอาละครับ ถ้าคุณไม่เชื่อผมว่า ตอนนี้คนจีนบุกตลาดโลกไปไหนถึงไหนกันแล้ว ผมก็ขอแนะนำให้ลองเข้าไปที่เว็บไซต์ www.alibaba.com แล้วลองเข้าไปดูสินค้าหรือบริการที่อยู่ในประเภทเดียวกับธุรกิจของคุณนะครับ แล้วคุณจะพบว่า สินค้าประเภทเดียวกับคุณ มีบริษัทจากจีนมีสินค้าไปแสดงอยู่ในนั้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เค้าทำกันอย่างจริงๆ จัง ผมเองมองดูแล้ว คนไทย ก็ไม่ได้ด้วยศักยภาพไปกว่าคนจีนเลยครับ แต่เพียงแต่ว่า โอกาส ของเราอาจจะน้อยกว่าคนอื่นๆ เท่านั้นเอง ดังนั้น ลองมาสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยวิธีง่าย แต่สามารถเพิ่มศ
กยภาพทางธุรกิจได้อย่างมหาศาล โดยเริ่มนำธุรกิจของคุณออกสู่ตลาดโลก ผ่านช่องทาง
E-Marketplace ที่มีอยู่มากมาย ณ. ขณะนี้ ลองไปดูรายชื่อ E-Marketplace ที่สามารถค้นหาได้ตามเว็บ Search Engine ทั่วไปนะครับ แล้วเริ่มเข้าไปเปิดสู่โลกการค้าระดับโลกด้วยมือของคุณเองง่ายๆ ได้เลยครับ รีบหน่อยครับ ลูกค้านับล้านกำลังรอคุณอยู่

 

Pawoot P.
๊6/8/07

 

** บทความทั้งหมดนี้ มีลิขสิทธ์ของ นาย ภาวุธ พงษ์วทยภานุ นะครับ หากสนใจรายละเอียด สามารถดูได้ในหนังสือ "E-Commerce สุดยอดช่องทางรวย ทุนน้อย ทำง่าย  สร้างรายได้ 24 ชั่วโมง"

]]>