<![CDATA[

 คุณเคยได้ข่าวเรื่องกินซูชิแล้วมีหนอนเข้าไปอยู่ในสมองรึเปล่า หรือ เรื่องคนตกลงไปเสียชีวิตในถังเสียชีวิตในถังน้ำอัดลมรึเปล่า?

 ด้วยวิธีการง่ายๆ และไม่มีค่าใช้จ่ายในการส่ง E-Mail ทำให้ E-mail กลายเป็นสื่อคนทั่วไปใช้ส่งข่าวสารหากันได้อย่างรวดเร็ว ในรูปแบบของการ "ส่งให้" (Push Method) โดยที่ผู้รับไม่ต้องเสียเวลาเข้าไป "ค้นหา" (Pull Method) เลย โดยจำนวนการส่ง E-mail ในทุกวันนี้มีมากเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทำให้การส่งต่อข้อมูลจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งเป็นเรื่องที่ง่าย ด้วยความง่าย เพียงหนึ่งคลิก ที่ทำให้คุณสามารถส่งข้อมูลข่าวสารที่มี หรือได้มาจากคนอื่นๆ ส่งต่อไปยังเพื่อนๆ หรือคนรู้จักของคุณนับร้อยๆคน ให้สามารถรับรู้เรื่องเดียวกับคุณที่คุณรับรู้อยู่ได้อย่าง่ายดาย วิธีนี้ทำให้ข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆ สามารถกระจายไปยังในกลุ่มนับล้านๆคน ด้วยการเริ่มต้นด้วยการส่งเพียงครั้งเดียว หากข่าวสารหรือข้อมูลที่มีความน่าสนใจ หรือโดดเด่น เพียงหนึ่งคลิกที่มีคนเริ่มต้นส่ง E-mail ส่งไปหาเพื่อนๆ เพียงยังไม่ข้ามคืน ข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆ ก็สามารถกระจายไปยังคนนับล้านๆคนได้อย่างรวดเร็ว หรือบางครั้ง E-mail ที่คุณส่งไปหาเพื่อนๆ อาจจะวนกลับมาหาคุณ โดยที่ E-mail นั้นส่งมาจากเพื่อนหรือกลุ่มคนที่คุณไม่ได้ส่งไปหาเค้าเลย นี้คืออนุภาพของ E-mail    ด้วยลักษณะความสามารถของ E-mail ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนในระดับกว้างได้อย่างรวดเร็ว ทำให้มีการนำไปใช้ในวงการของการตลาด (Marketing) โดยจะเป็นการนำข้อมูลข่าวสารหรือข้อมูลที่บริษัทต้องการจะส่งตรงไปยังกลุ่มคนในระดับกว้าง โดยมีการจัดทำ E-mail ให้มีข้อมูลหรือข่าวสารที่น่าสนใจและดึงดูดผู้อ่าน โดยเมื่อผู้อ่านๆ แล้วจะต้องเกิดความรู้สึกอยากส่งต่อไปหาเพื่อนๆของเค้าทันที ซึ่งนี้คือหลักง่ายๆ ของการทำ Viral Marketing หรือการตลาดแบบไวรัส

      และด้วยรูปแบบของข้อมูลที่ส่งผ่าน E-mail อาจจะไม่ใช้รูปแบบที่เป็นตัวหนังสือเพียงอย่างเดียว บางครั้งอาจจะมาในรูปแบบของ ไฟล์ต่างๆ เช่น Flash Animation ที่เป็นภาพสวยๆหรือเกมส์ให้เล่น, ไฟล์วิดีโอหนังต่างๆ หรือไฟล์ที่เป็นภาพต่างๆ ซึ่งตัวอย่างทั้งหมดที่ยกมานี้ กำลังเป็นที่นิยมในการส่งต่อหาเพื่อนๆ โดยเฉพาะไฟล์ที่เป็นรูปภาพๆ ต่าง มักมีการส่งผ่าน E-mail กันอย่างแพร์หลาย และบางครั้งก็มีการส่ง E-mal จะมีการแนบไฟล์ (Attachment) ขนาดใหญ่ๆ โดยบางครั้งขนาดของไฟล์มีขนาด 5-10 Mb เลยทีเดียว ซึ่งการส่งในลักษณะนี้กำลังเป็นปัญหา ของสิ้นเปลืองช่องทางในการรับส่งข้อมูล (Bandwidth) ขององค์กรและของประเทศเลยทีเดียว

      ทุกวันนี้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ส่งผ่าน E-mail นั้น มีความหลากหลาย และมากกว่า 50% จะเป็น E-mail ที่ผู้รับไม่ต้องการ หรือเป็น E-mail ข้อมูลที่เป็นขยะ (Junk Mail) ยกตัวอย่างเช่น E-mail ที่ส่งมาขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์, E-mail ชักชวนทำงานที่บ้าน (Work at Home) เป็นต้น

       E-mail กลายเป็นช่องทางรับข้อมูลข่าวสารอีกช่องทางหนึ่งของคนยุคดิจิตอล และเป็นช่องทางที่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สามารถกระจายไปในสังคมหรือ กลุ่มต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ส่งผ่านทาง E-mail กำลังเป็นปัญหาอย่าหนักในสังคม เพราะข้อมูลเหล่านี้ขาดการกลั่นกลอง และตรวจสอบ เพราะการส่งแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับ วิจารณญาน ของแต่ละบุคคลที่จะเขียนขึ้นมา ทำให้ข้อมูลบางอย่างที่ท่านได้รับอาจจะไม่มีความจริงอยู่เลย หรืออาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งผู้อื่น ซึ่งทั้งหมดนี้คงต้องใช้วิจารณญาน ของแต่ละบุคคลในการเลือกรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทาง E-mail และการส่ง E-mail เพี
ยงฉบับเดียวอาจจะส่งผลกระทบต่อสังคมได้ในระดับกว้างเลยทีเดียว ตัวอย่างคงมีกันให้เห็นกันอยู่ทั่วไป เช่น การนำภาพตัดต่อของดาราต่างๆ ส่งผ่านไปทาง E-mail เพียงไม่กีวันข่าวนี้ก็ลงไปอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่าง ๆ นี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของกระจายข้อมูลจากโลกออนไลน์ เข้าไปสู่โลกออฟไลน์ ได้อย่างรวดเร็ว

     สังคมไทยคงต้องเริ่มให้ความสำคัญกับการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทาง E-mail กันมากขึ้น เพราะทุกวันนี้คนที่ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ทุกคนมี E-mail กันหมดแล้ว และเกือบ 70% ของผู้ใช้คือเด็กและวัยรุ่นครับ……!

นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของข่าวที่ไม่ได้ลงอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หรือ หนังสือเล่มไหนๆ แต่ข่าวนี้เป็นข่าวที่หลายๆ คนที่รู้ และทราบกันโดยทั่วกัน "โดยเฉพาะคนที่รับข่าวสารจาก E-mail"

]]>