<![CDATA[

หากรางวัลตุ๊กตาทองเป็นรางวัลที่เป็นเกียรติยศของดาราหรือคนทำภาพยนต์ในเมืองไทย สำหรับในวงการเว็บไซต์ในเมืองไทย ก็ต้องยกให้กับรางวัลไทยเว็บมาสเตอร์อวอร์ด หรือเรียกสั้นว่า เว็บอวอร์ด  เป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับคนทำเว็บไซต์ในเมืองไทย ที่เพิ่งจะมีการประกวดและประกาศผลกันผ่านมาไม่นานนี้เอง ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย หรือบางท่านอาจเรียกว่า สมาคมไทยเว็บมาสเตอร์


 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association) เป็นองค์กรที่เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนทำเว็บไซต์ หรือเรียกกันว่าเว็บมาสเตอร์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และความคิดเห็น ระหว่างคน ทำเว็บไซต์  ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวัฒนธรรม รวมทั้ง เป็นองค์กรกลางในการประสานงานแก้ไขปัญหา และคุ้มครองผู้บริโภคด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยส่งเสริมผู้ดูแลและพัฒนาเว็บ เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถ และสร้างความสามัคคีในหมู่สมาชิก

                ซึ่งงานนี้ทางสมาคมฯ จัดขึ้นเพื่อต้องการให้เกิดเวทีการแข่งขันและเกิดการพัฒนาทักษะ การพัฒนาเว็บไซต์ และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเว็บไซต์ในเมืองไทย  และเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนในสังคมไทยได้รู้จักเว็บไซต์ดีๆมากขึ้น โดยงานนี้ได้ มีผู้เข้าร่วมส่งเว็บไซต์ประกวดกว่า 700 เว็บไซต์ ใน 12 สาขา และมีการแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยเป็น 2 กลุ่มรางวัลได้แก่  กลุ่มเว็บดีเด่น เป็นกลุ่มเว็บที่มี บริการและเนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆ และ กลุ่มเว็บยอดเยี่ยม เป็นกลุ่มเว็บที่เน้นในด้านการพัฒนาเว็บและเทคนิคต่างๆ  โดยในปีนี้ทางสมาคมฯ ได้มีการเพิ่มรางวัลประเภทใหม่ขึ้นมา ได้แก่ รางวัลแว็พ (WAP – Wireless Application  Protocal) ยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่สามารถรับชมผ่านทางโทรศัพท์มือถือ แต่เนื้อหาข้อมูและรูปแบบจะถูกจัดให้เหมาะสมกับหน้าจอของโทรศัพท์มือถือ  ซึ่งนับวันกำลังจะเป็นที่นิยมของคนไทยมากขึ้น ในการเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตผ่านทางโทรศัพท์มือถือ


               
โดยการประกวดได้มีการเชิญกรรมการผู้ทรงคุณว
ฒิจากสาขาวิชาต่างๆ ที่ตรงกับกลุ่มประเภทรางวัลกว่า
30 ท่าน มาร่วมตัดสินในการประกวดนี้ ซึ่งมีการพิจารณาเกณฑ์ต่างๆ อย่างละเอียดเฉพาะด้านในแต่ละสาขาของรางวัล ซึ่งผลผู้ชนะในแต่ละรางวัลได้ออกมาแล้ว ตามด้านล่างนี้

กลุ่มผู้ชนะรางวัลเว็บดีเด่น

1.        ผู้ชนะเว็บเพื่อการบริการดีเด่น  ได้แก่ www.bangkokhospital.com
เว็บไซต์ของโรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งมีข้อมูลสุขภาพและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ ระบบนัดหมายแพทย์ทางระบออนไลน์, บริการเยี่ยมผู้ป่วยผ่านระบบออนไลน์, ระบบสอบถามปัญหาด้านสุขภาพผ่านทางเว็บไซต์ เป็นต้น

2.        ผู้ชนะเว็บส่งเสริมการเรียนรู้ดีเด่น ได้แก่ www.vcharkarn.com
เป็นเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเนื้อหามาจากกลุ่มนักวิชาการจากหลายสถาบันเกือบ 40 คน โดยเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มนักเรียนทุนรัฐบาลโดยมีจุดประสงค์เผยแพร่ความรู้ทีตนเองได้เรียนมาโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ

3.        ผู้ชนะเว็บส่งเสริมเด็กและเยาวชนดีเด่น ได้แก่ www.sudipan.net
เป็นแหล่งข้อมูล พัฒนาเยาวชนในทุกๆด้าน ทั้งทาง วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี รวมไปถึง EQ  โดยมีผู้เชี่ยวชาญในการดูแลเว็บไซต์ จากหลายที่ ทั้ง Cornell MIT หรือ Carnegie Mellon ซึ่งเป็นมหาลัยอันดับ 1 ทางด้านคอมพิวเตอร์ของประเทศ สหรัฐอเมริกา

4.        ผู้ชนะเว็บส่งเสริมกีฬาดีเด่น ได้แก่ http://www.sat.or.th
เป็นเว็บไซต์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) รวบรวมข้อมูลทางด้านกีฬา , การให้บริการข้อมูลด้าน ประวัติกีฬาประเภทต่าง, การจัดกิจกรรมด้านกีฬา และรวบรวมลิงค์ทางด้านกีฬาที่น่าสนใจ
และ http://www.runnercorner.com (ชนะร่วม)
เป็นเว็บไซต์ที่เก็บรวบรวมบความสาระความรู้ด้านสุขภาพ และ โปรแกรมการแข่งขัน วิ่งเพื่อสุขภาพจากทั่วประเทศ มีเว็บบอร์ดและ แซตรูม ซึ่งจะมีผู้ที่มีความรู้ด้านสุขภาพแวะเวียนกันเข้ามาตอบคำถาม อย่างต่อเนื่อง

5.        ผู้ชนะเว็บอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น ได้แก่ www.dekrakpha.com
เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มเด็กรักป่า และสมาชิกจากทั่วประเทศ..ที่มีทั้งภาพและเสียง รวมทั้งกิจกรรมที่ทำให้เด็กเยาวชนหันมาสนใจ…รักในธรรมชาติ

6.        ผู้ชนะเว็บท่องเที่ยวดีเด่น ได้แก่ www.thehoneymoonthailand.com
เป็นเว็บไซต์ข้อม
ูลประเทศไทย แพคเกจทัวร์ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย

7.        ผู้ชนะว็บ SME ดีเด่น ได้แก่ www.condomthai.com 
เป็นเว็บไซต์จำหน่ายถุงยางอนามัย และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย ถูกวิธี มีรายละเอียดให้ลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ทั้งข้อมูลสินค้า รูปภาพ ลักษณะการใช้งาน ฯลฯ มี เว็บบอร์ด สำหรับตอบข้อซักถาม หรือสนทนาและเปลี่ยนความคิดเห็นบน
Web

8.        ผู้ชนะเว็บบริการลูกค้าดีเด่น ได้แก่ www.bangkokhealth.com
ภายในเว็บมีบทความด้านสุขภาพกว่า 1
,800 บทความ มีการตอบปัญหาด้านสุขภาพ โดยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ มีแบบทดสอบสุขภาพตนเองด้านต่างๆ ผ่านทางออนไลน์

 

กลุ่มผู้ชนะรางวัลเว็บยอดเยี่ยม

1.        ผู้ชนะเว็บออกแบบยอดเยี่ยม ได้แก่ www.ais.co.th
เว็บของบริษัท เอไอเอส ที่เสนอภาพรวม ทั้งหมดของบริษัทและสะท้อนวิสัยทัศน์บริษัท ในเรื่องของ Wireless Society หรือ สังคมสื่อสารไร้สายสมบูรณ์แบบ ซึ่งทางบริษัทเชื่อว่ากำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

2.        ผู้ชนะเว็บโปรแกรมมิ่งยอดเยี่ยม ได้แก่ www.taladrod.com
เว็บสำหรับ"ช่วยผู้ที่ต้องการซื้อขายรถ" ที่ไม่มีประสบการณ์ เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ช่วยกลั่นกรองข้อมูลก่อนติดต่อ ช่วยประกาศประชาสัมพันธ์

3.        ผู้ขนะเว็บนวัตกรรมยอดเยี่ยม ได้แก่ www.eta.co.th
เว็บไซต์ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีข้อมูลและมีบริการ แผนที่แบบโต้ตอบได้ ซึ่งโปรแกรมนี้สามารถแสดงให้ทราบว่า สภาพการจราจรในปัจจุบัน โดยจะรายงานในลักษณะ
Realtime

4.        ผู้ชนะ WAP ยอดเยี่ยม ได้แก่ wap.mobilelife.co.th (ต้องดูผ่านโทรศัพท์มือถือ)
เป็น
WAP ที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริการและข่าวสารผ่านทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายและรวดเร็ว รองรับประสิทธิภาพของโทรศัพท์มือถือที่มีคุณสมบัติการเชื่อมต่อ wap อย่างครบถ้วน

ต้องขอแสดงความยินดีกับ เว็บไซต์ทั้ง 12 เว็บ รางวัลเหล่านี้จะเป็นผลแสดงถึงความสำเร็จในการทำงานของทุกๆ เว็บ ที่ได้ทำมา สำหรับผู้ที่พลาดรางวัลนี้  การประกวดนี้จะมีจัดขึ้นทุกๆ ปี ซึ่งจะช่วยมีส่วนพลักดันให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์ของไทย มีเป้าหมายและความตั้งใจในการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้ได้มาซึ่งรางวัลเกียรติยศนี้ และช่วยทำให้การเติบโตของอุตสาหกรรมเว็บไซตในเมืองไทย มีการพัฒนาไปข้างหน้าไม่แพ้ต่างประเทศ


สำหรับข้อมูลการประกวดเว็บอวอร์ดเพิ่มเติม สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.webmaster.or.th/event/webaward2004

]]>