<![CDATA[

C – Customization คือ รูปแบบการให้บริการที่สามารถปรับแต่งการใช้งานให้มีความเหมาะสมกับ ผู้ใช้บริการภาย ในเว็บไซต์ เนื่องจากเว็บไซต์จะเป็นช่องทางการสื่อสารที่แตกต่างจาก ช่องทางอื่นๆ โดยสามารถปรับแต่งรูปแบบของ ข้อมูลให้สามารถตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างดี และยังสามารถเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ได้ จากการเก็บข้อมูลของผู้ใช้ผ่านทางเว็บไซต์ โดยการใช้เว็บไซต์ปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของ ผู้ใช้สามารถปรับได้หลายรูปแบบ ได้แก่

 

การปรับแต่งข้อมูลเพื่อการบริการ (Service Customization)

 

            การ ปรับแต่งข้อมูลและบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ข้อมูล และบริการต่างๆภายในเว็บไซต์ สามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง และจงจงไปยังเฉพาะบุคคล เช่นบริการ "My"  คุณจะเห็นได้ว่า  เว็บไซต์หลายๆ แห่งได้มีบริการ "My" ซึ่งเป็นบริการที่ให้ความเป็นส่วนตัวกับผู้ใช้ โดยข้อมูลที่นำมาเสนอ จะเป็นข้อมูลที่ตรงกับ ความต้องการของคุณเท่านั้น เช่น เว็บไซต์ http://my.Yahoo.com, http://my.MSN.com  หรือ http://my.ebay.com  ต่าง มีบริการ My Service คุณสามารถปรับแต่งข้อมูลที่แสดงในหน้า My ให้ตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถเลือก ประเภทของข้อมูลที่คุณต้องการนำ เสนอในหน้าๆ นั้นเช่น คุณต้องการให้มีข่าวเฉพาะข่าวกีฬา มีการ์ตูน ราคาหุ้น และข้อมูลดาราบันเทิง คุณก็สามารถเลือกข้อมูลเหล่านี้ให้แสดงอยู่ในหน้าๆ นั้นของคุณได้อย่างง่ายดาย โดย my.MSN.com คุณสามารถลากและเลือก (Drag & Drop) ข้อมูลที่ต้องการให้มาอยู่ในหน้าของคุณ ก็สามารถทำได้ทันที และเมื่อคุณเข้ามาหน้านี้ภายหลัง ข้อมูลต่างๆ จะถูกเก็บไว้ตามที่คุณได้เลือกเอาไว้ เป็นการปรับแต่ง ข้อมูลในหน้าๆ นั้นซึ่งเป็นหน้าของคุณเพียงคนเดียว โดยมีข้อมูลต่าง ๆ ที่คุณต้องการ


รูปภาพ : เว็บไซต์ my.MSN.com สามารถ Drag & Drop ข้อมูลที่ต้องการได้

 

            อีกตัวอย่างของการปรับรูปแบบเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งได้แก่เว็บ ไซต์ www.DiaryHub.com เว็บไซต์ที่คุณสามารถเขียนไดอารีออนไลน์ของคุณ โดยภายในเว็บไซต์แห่งนี้ เปิดโอกาสให้คุณสามารถปรับแต่งหน้าตา Template ของเว็บไซต์ได้ตามความต้องการของคุณและรวมถึง การปรับ แต่งสีสันของเว็บไซต์ ด้วยเมนูทูลบาร์ที่ปรับสีได้เป็นร้อยๆ สีตามความต้องการของคุณ    
 


รูปภาพ : เว็บไซต์ Diaryhub.com สามารถปรับแต่งสีสันไดอารีออนไลน์ของคุณ
       

 

การปรับแต่งสินค้าเพื่อการค้า (Commerce Customization)

 

            การ ปรับแต่งด้วยตัวลูกค้าเองสามารถนำมาประยุกต์กับการค้า E-Commerce ได้และสามารถ เพิ่มยอดขาย ได้อย่างมากกับรูปแบบที่ ลูกค้าสามารถปรับแต่ง สินค้าให้มีความเหมาะสมกับ ตัวลูกค้าเองเพราะลูกค้าจะรู้สึกว่าสินค้าชิ้นนั้นๆ ไม่เหมือนใคร และได้ถูกออกแบบโดยเค้า ซึ่งจะทำให้สินค้าชิ้นๆนั้นมีความพิเ
ศษกว่าสินค้าที่ขายทั่วๆ ไป เช่น เว็บไซต์ www.Nike.com  

เว็บไซต์รองเท้าชื่อดัง มีบริการที่คุณสามารถ เลือกซื้อรองเท้าที่คุณสามารถปรับแต่งรองเท้าคู่นั้นๆ  ให้ ตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดาย โดยคุณสามารถเลือกรูปแบบของรองเท้า สีเชือกรองเท้า สีของแถบลากต่างๆ และยังสามารถออกแบบป้ายชื่อของรองเท้าให้ ตรงกับความต้องการของคุณได้ทุกอย่าง ทำให้ผู้ซื้อเกิดความภูมิใจในสินค้ามากว่าสินค้าแบบทั่วๆ ไป


รูปภาพ : เว็บไซต์ Nike.com สามารถปรับแต่งรองเท้าตามที่คุณต้องการได้
 

            เว็บไซต์ www.cafepress.com  เป็น เว็บไซต์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจขายของที่ระลึก (เสื้อยืด, แก้วกาแฟ, หมวก, สติกเกอร์) แต่ไม่มีสามารถผลิตเองได้ มาออกแบบลวดลายต่างๆ ด้วยตัวคุณเองลง ของที่ระลึกประเภทต่าง และเปิดขายผ่านร้านค้าของคุณผ่านทางเว็บไซต์ cafepress.com ซึ่งทางเว็บไซต์จะทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ นำดีซายน์ของคุณไปช่วยขาย และทำหน้าผลิตและ รวมถึงจัดส่งไปยังผู้ซื้อให้โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลย แล้วรอรายได้จากการขายสินค้าที่ออกแบบโดยคุณเอง


รูปภาพ : เว็บไซต์ Cafepress.com สามารถออกแบบและขายของที่ระลึกของคุณเองได้

การเก็บข้อมูลของลูกค้าเพื่อการนำเสนอข้อมูล (Information Customization)

 

            หลายๆ เว็บมีการเก็บข้อมูลลูกค้า เพื่อการเลือกข้อมูลที่ตรงกับลักษณะหรือความต้องการของ ลูกค้าเฉพาะคน ให้มากขึ้นโดยการเก็บข้อมูลของลูกค้า คือการให้มีการลงทะเบียน เพื่อใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลพื้นฐานอย่างเช่น เพศ อายุ วัย หรือความสนใจสามารถนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพของ การนำเสนอข้อมูลให้ตรงกับกลุ่มคนกลุ่มๆนั้นได้ ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ www.Amazon.com นำข้อมูลผู้สมัคร สมาชิกเว็บไซต์ และเลือกประเภทสินค้าที่จะแสดงในหน้าเว็บไซต์ โดยดูจากข้อมูลของผู้ที่เข้ามาใช้ เช่น หากผู้ใช้เว็บไซต์เป็นผู้หญิง ทางเว็บไซต์ก็จะนำสินค้าที่เกี่ยวกับผู้หญิงเช่น หนังสือผู้หญิง กระเป๋า หรือเครื่องสำอางค์มานำเสนอหน้าเว็บไซต์ แต่หากเป็นผู้ชาย ก็จะนำสินค้าประเภทกีฬา นาฬิกา หรือเสื้อผ้าผู้ชายมานำเสนอ

 

            เว็บ ใหญ่ๆ อย่าง http://www.Hotmail.com ก็เลือก customize แบนเนอร์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยสนใจลูกค้าในแต่ละประเทศเป็นหลัก สมัยก่อนเราอาจจะเห็นแต่แบนเนอร์โฆษณาสินค้าต่างประเทศ แต่ตอนนี้เริ่มมีภาษาไทย หรือแบนเนอร์โฆษณาสินค้าและบริการของคนไทยในเว็บ Hotmail ซึ่งเป็นการดีกับทั้งลูกค้าผู้ซื้อโฆษณาและผู้ใช้บริการ Hotmail ด้วย

 

 

            การ ปรับแต่งเว็บไซต์ให้สามารถตอบรับกับความต้องการของผู้ใช้เฉพาะบุคคลได้นั้น จะช่วยทำให้ผู้ใช้มีความรู้สึกว่าเว็บไซต์นั้นมีความเป็นส่วนตัวและ สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้ ซึ่งจะทำให้เกิดความคุ้นเคย ในรูปแบบที่ผู้ใช้สามารถกำหนดได้เอง และสามารถทำให้ลูกค้ากลับเข้ามาใช้บริการที่เว็บไซต์นั้นได้อย่างต่อเนื่อง และอยากที่จะใช้บริการกับเว็บไซต์นี้ไปอีกนาน แต่สำหรับการให้บริการที่สามารถปรับแต่งให้ ตรงกับความ ต้องการของผู้ใช้ นี้อาจจะต้องอาศัยทักษะด้านการเขียนโปรแกรม เพื่อที่ทำให้เว็บไซต์ตอบสนองตรงกับ ความต้องการของผู้ใช้ได้ลองคิดกันดูละกันครับ ว่าเว็บของคุณสามารถปรับแต่งอะไรให้ตรงใจลูกค้าคุณได้บ้าง


 

เขียนโดย

Pawoot P.  22/8/04

6 C กับความสำเร็จของเว็บไซต์ (ทั้งหมด)

1. ตอนที่ 1 C-Content : http://www.pawoot.com/node/116
2. ตอนที่ 2 C-Community : http://www.pawoot.com/node/120/
3. ตอนที่ 3 C-Commerce  : http://www.pawoot.com/node/169
4. ตอนที่ 4 C-Communication  : http://www.pawoot.com/node/170
5. ตอนที่ 5 C-Customization  : http://www.pawoot.com/node/171/
6. ตอนที่ 6 C-Convenience : http://www.pawoot.com/node/274
 
 
บทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ หากต้องการนำไปใช้ที่อื่นๆ แจ้งนิดนึงนะครับที่ pawoot@tarad.com

]]>