<![CDATA[

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชาวเกาหลีใต้ระบุ อีกไม่เกิน 10 ปีนักท่องเน็ตจะสามารถรับส่งกลิ่นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ รวมถึงการเกิดขึ้นของโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานติดต่อกัน 2 เดือนได้โดยไม่ต้องชาร์ต และหุ่นยนต์คุณหมอศัลยกรรมขนาดจิ๋วที่จะสามารถเดินทางในเส้นเลือดภายในร่างก ายมนุษย์
    

   
       การคาดการณ์เหล่านี้ถูกระบุไว้ในรายงานสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี ่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของเกาหลีใต้กว่า 3,500 คน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารของเกาหลีใต้ เป็นผู้พยากรณ์ว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะสามารถรับและส่งข้อมูลกลิ่นได้ใน 8 ปีข้างหน้า รูปแบบการทำงานคือกลิ่นจะถูกแปลงเป็นข้อมูลดิจิตอลในรูปแบบที่สามารถส่งผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ โดยจะใช้วิธีการแยกไฟล์ในการส่งแล้วค่อยไปประกอบกันในตอนท้ายเช่นเดียวกับกา รส่งแพคเกจข้อมูลภาพและเสียงในอินเทอร์เน็ตปัจจุบัน

ในการงานดังกล่าวมีการพยากรณ์ว่า โทรศัพท์มือถือพร้อมแบตเตอรี่อัจฉริยะที่สามารถใช้งานมาราธอนต่อเนื่อง 2 เดือนโดยไม่ต้องชาร์ตพลังงานจะพร้อมออกสู่สายตาชาวโลกภายในปี 2012 และปี 2018 โลกจะรู้จักหุ่นยนต์ศัลยแพทย์ที่มีขนาดเล็กมากจนสามารถเคลื่อนที่ในเส้นเลือ ดของมนุษย์เพื่อสืบหาร่องรอยความเสียหาย วิเคราะห์ ตลอดจนทำการรักษาด้วยเทคโนโลยีเหนือชั้นได้
       
       น อกจากนี้ รายงานดังกล่าวยังระบุว่าในปี 2015 ทหารหาญจะมีชุดฟอร์มกันน้ำกันกระสุนที่เปลี่ยนสีได้ตามสภาพแว้ดล้อมที่อยู่ไ ม่ต่างจากกิ้งก่า
       
       Ryoo Pill-Gye ผู้อำนวยการหน่วยจัดทำนโยบายในความดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีเกาหล ีใต้ให้ข้อมูลว่า จุดประสงค์หลักของการจัดทำรายงานชิ้นนี้คือการให้แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีแก ่ผู้บริโภคในอนาคต
       
       ท ี่ผ่านมา ประเทศเกาหลีใต้ถือเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าและความตื่นตัวด้านเทคโนโลยี สูงมาก สถิติล่าสุดคือมีประชากรอินเทอร์เน็ตในขณะนี้ทั้งสิ้น 34.1 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 70 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด
       
       อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ส่งกลิ่นนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ ก่อนหน้านี้ NTT Communications Corp. ของญี่ปุ่นเคยประกาศว่ากำลังอยู่ระหว่างการทดสอบบริการอโรมาเธอราพีออนไลน์เ มื่อปลายปี 2547 ในการทดลอง บริการดังกล่าวจะต้องใช้อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อแปลงแพคเกจข้อมูลกลิ่นหอมหลากหลายแบบที่ส่งมาจากเซิร์ฟเวอร์กลางให้เป็ นกลิ่นหอมตามข้อมูลที่ได้รับมา โดยอุปกรณ์นี้มีลักษณะเป็นลูกบอลคริสตัลพร้อมหลอดพลาสติกยาว ซึ่งจะเป็นช่องทางฟุ้งกระจายของกลิ่น
       
       กลิ่นที่อุปกรณ์นี้ฟุ้งกระจายออกมานั้นมีถึง 36 กลิ่น เป็นกลิ่นน้ำมันหอมระเหยตามธรรมชาติ ได้แก่ กลิ่นน้ำมันยูคาลิปตัส กลิ่นน้ำมันไม้จันทร์หอม กลิ่นน้ำมันหอมระเหยจากใบโหระพา เป็นต้น ผลงานการพัฒนาของบริษัท Mirapro Co. สัญชาติญี่ปุ่น สามารถใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์หลากหลายชนิด
       
       NTT ระบุในการประกาศครั้งนั้นว่าสนใจที่จะพัฒนาระบบการส่งกลิ่นทางอินเตอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์ แต่ไม่ระบุช่วงเวลาให้บริการที่แน่นอน

ทีมา http://www.manager.co.th

]]>