<![CDATA[

 สมัยนี้ลู่ทางทำม าหากินของผู้คนมีหลายรูปแบบ ทั้งการขายตรง ขายผ่านพ่อค้าคนกลาง หรือเป็นเพียงแค่ผู้ผลิตนั้น โดยให้ผู้ที่สนใจรับไปขาย แต่ลู่ทางหนึ่งที่ง่าย และไม่จำเป็นต้องลงทุนเปิดร้านให้เป็นหลักเป็นแหล่ง นั่นการค้าขายแบบ e-Commerce ซึ่งมีความรวดเร็วและทันสมัย ซึ่งหลายๆ ธุรกิจต่างก็ให้ความสนใจใช้บริการการค้าขายผ่านสื่อนี้ ซึ่งใครจะคิดบ้างว่าเดี๋ยวนี้การตัดเสื้อก็ตัดผ่านกันทางออนไลน์แล้ว โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องฝ่ารถติดเพื่อมาวัดตัวและเลือกแบบเอง ซึ่งจะสามารถคลิกเลือกแบบที่ต้องการ และสัดส่วนได้เลย ทางอินเทอร์เน็ต
       

              

       นายสมจิตต์ อัครวรมาศ เว็บมาสเตอร์บอกว่าร้านตัดเสื้อแต่ละร้านจะมีลูกค้าประจำที่เป็น offline อยู่ การสั่งตัดเสื้อผ่านระบบ internet จึงเป็นเพียงเพิ่มช่องทางในการรับออเดอร์ที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น เพราะในสภาวการณ์ของระบบ e-Commerce ในทุกวันนี้ ลูกค้าที่กล้าสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบ online ยังมีอยู่น้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ใช้ internet ทั่วประเทศ หากร้านค้าหวังพึ่งลูกค้าในระบบ online เป็นหลักก็ไม่สามารถอยู่ได้
       
       “ ต้องเอาลูกค้าระบบ offline เป็นหลัก แล้วให้ลูกค้าในระบบ online มาเป็นส่วนเสริม แต่แนวโน้มสัดส่วนของลูกค้าในระบบ on-line ผมคิดว่าจะค่อยๆ เติบโตขึ้น ทั้งนี้ต้องอาศัยการสนับสนุนทั้งทางภาครัฐและทางผู้ประกอบการควบคู่กันไป” เว็บมาสเตอร์ www.chumchon.com กล่าว

 

              กว่าจะมาเป็นร้านตัดเสื้อออนไลน์
       
       หลังจากเปิดเว็บไซต์ได้ระยะหนึ่ง http://www.chumchon.com ได้มีพัฒนา Content นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยนำเสนอ Content ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งกาย เพราะสมจิตต์มีญาติและเพื่อนๆ ที่มีความรู้ทางด้านแฟชั่นอยู่เป็นจำนวนมาก ต่อมาผู้เข้าชมเว็บไซต์เกิดคำถามว่า เมื่อมีการแนะนำในเรื่องของการแต่งกายแล้วก็น่าจะมีการให้บริการตัดเสื้อออน ไลน์ไปพร้อมๆ กันด้วย ไอเดียในการให้บริการตัดเสื้อออนไลน์จึงเกิดขึ้น
       
       โดยการให้บริการตัดเสื้อออนไลน์ทางเว็บไซต์จะไม่มีหน้าร้านโดยตรงเป็ นเพียงตัวกลางที่คอยติดต่อกับลูกค้าเพื่อทำการรับ order แล้วส่ง order ที่ได้ไปให้ร้านค้าจริงทำการตัดเย็บอีกทอดหนึ่ง ซึ่งร้านค้าจริงส่วนใหญ่เป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบ offline ทั้งแบบที่เป็นร้านตัดเสื้อโดยตรง และเป็นกลุ่มแม่บ้านที่รับตัดเสื้อรายย่อย
       
       จับวัยทำงาน ไม่ต้องวิ่งตามแฟชั่น
       
       กลุ่มลูกค้าในการตัดเสื้อผ่านระบบ E-commerce ของ http://www.chumchon.com ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีอายุระหว่าง 25-40 ปี ซึ่งจัดเป็นกลุ่มทำงาน ทำให้ทางเว็บไซต์ไม่มีภาระในการปรับเปลี่ยนแฟชั่นไปตามสมัยนิยมอย่างกับลูกค ้าในกลุ่มวัยรุ่น ขั้นตอนการใช้บริการตัดเสื้อออนไลน์จากเว็บไซต์นี้ เริ่มจากเข้ามาลงทะเบียนในเว็บไซต์เพื่อวัดสัดส่วน โดยลูกค้าสามารถดำเนินการเองได้ทุกกระบวนการ เพราะทางเว็บไซต์จะมีคำแนะนำให้ตลอด
       หลังจากนั้นลูกค้าก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการสั่งตัด โดยลูกค้าสามารถออกแบบชุดเอง หรือให้ทางเว็บไซต์ออกแบบให้ รวมถึงการเลือกจากแบบจากแคตาล็อกซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์ได้ เมื่อได้รูปแบบชุดที่ต้องการแล้ว ลูกค้าก็ทำการเลือกชนิดผ้าและสี เมื่อสั่งตัดแ
ล้วจะใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์ทางเว็บไซต์ก็จะทำการจัดส่งชุดไป ให้ทางพัสดุไปรษณีย์
       
       แ ม้ว่า e-Commerce ในทุกวันนี้จะยังไม่ได้รับความสนใจและคงต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรร มผู้บริโภคอีกระยะเวลาหนึ่งก็ตาม แต่การที่ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจที่ไม่เพียงแต่การน ำเสนอแคตตาล็อกสินค้า โดยสามารถรับสั่งตัดเสื้อออนไลน์ได้ก็นับเป็นนิมิตหมายที่ดีของการใช้ไอเดีย มาสร้างสรรค์ธุรกิจให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีได้อย่างน่าสนใจ
 

]]>