<![CDATA[

เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปประเทศจีนมา  และได้พบอะไรหลายๆ อย่างที่น่าสนใจจะนำมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักถึง  อินเทอร์เน็ตและธุรกิจเว็บไซต์ในประเทศจีนว่าเป็นอย่างไรบ้าง

          ประเทศจีน เป็นประเทศที่มีประชากรผู้ใช้มากที่สุดในโลก ด้วยจำนวนถึง 1300 ล้านคนในปี 2005 นี้ แต่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพียงแค่ 7.9% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ แต่หากนับเป็นจำนวนประชากรแล้วจะมีสูงถึง 103 ล้านคนเลยทีเดียว นับเป็นประเทศที่มีประชากรใช้อินเทอร์เน็ตมากเป็นอันดับสองรองจากอเมริกา ซึ่งประชากร 296 ล้านคน และมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 68.7 % คิดเป็นจำนวน 203 ล้านคน หากมองดูแล้วจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของจีนจะมีมากกว่าอเมริกาภายในไม่ถึง 2-3 ปีข้างหน้านี้เอง
 

อินเทอร์เน็ตในประเทศจีน
*****************************************************
                  โดยการให้บริการอินเทอร์เน็ตในเมืองจีน ตอนนี้เข้าถึงแล้วทั่วครบทุกเมือง (200 เมืองทั่วประเทศ) ซึ่งตอนนี้ในประเทศจีนมีคอมพิวเตอร์มากถึง 45.6 ล้านเครื่องที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และมีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านบอร์ดแบนด์(อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง) มากกว่าอินเทอร์เน็ตแบบ Dail-up

                โดยจากการสำรวจของ CNNIC (China Internet Network Information Centre) พบว่ากว่า 20% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเคยซื้อของผ่านทางออนไลน์มาแล้ว มูลค่าการค้าผ่านออนไลน์ในช่วงครึ่งปีแรกของ 2005 มีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านหยวน (53,000 ล้านบาท) และเกือบครึ่งทำการชำระเงินผ่านทางออนไลน์
มีการใช้เงินในการเล่นเกมส์ออนไลน์มากถึง 4,000 ล้านหยวน (21,200 ล้านบาท) ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา โดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในจีนส่วนใหญ่มีการศึกษา และมีกำลังซื้อค่อนข้างสูง
 การฟังเพลงและดูหนังออนไลน์เริ่มเป็นสิ่งที่นิยมอย่างมากของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในจีน และการส่งรับส่งอีเมล์, ดูข่าว, และค้นหาข้อมูลยังคงเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่นิยมอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนด์

                จากการสำรวจของ Alexa.com เกี่ยวกับเว็บไซต์ในประเทศจีนพบกว่าเว็บไซต์ที่คนจีนนิยมเข้าสูงสุดได้แก่ www.Baidu.com เว็บไซต์ค้นหาสัญชาติจีน ที่มีผู้นิยมเข้าไปใช้มากเป็นอันดับหนึ่งและรองลงมาคือ www.sina.com และ www.sohu.com เว็บไซต์ Portal ที่คนจีนนิยมเข้าไป

ทำไมธุรกิจเว็บไซต์ในจีนถึงเติบโต
*****************************************************
                       ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ธุรกิจเว็บไซต์ของจีนเติบโต อย่างต่อเนื่อง คือ จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีจำนวนมากที่ใช้ประเทศจีน ที่นับวันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และคนจีนส่วนใหญ่จะไม่นิยมใช้เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ ทำให้ภาษาจีนกำลังเป็นภาษาสองที่เป็นภาษาที่เว็บไซต์ต่างๆ ต้องมี เพราะสังเกตุเห็นได้จาก เว็บไซต์ดังหลายๆ แห่งต่างกันแปลภาษาในเว็บไซต์ของตนให้มีภาษาจีน และหลายแห่งมีการไปตั้งบริษัทให้บริการในประเทศจีนเลยทีเดียว เช่น Ebay.com เปิดให้บริกาเวอร์ชั่นภาษาจีน www.ebay.com.cn  (Ebay เข้าซื้อบริษัท Neteast ผู้ให้บริการเว็บ Portal www.163.com ของจีน), Yahoo.com เปิดให้บริการ www.yahoo.com.cn (Yahoo.com เข้าซื้อ Alibaba.com ผู้ให้บริการเว็บไซต์ B2B ใหญ่ที่สุดในจีน และรวมถึงเว็บไซต์ www.Taobao.com เว็บไซต์ประมูลสินค้าของจีน)  แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ เว็บไซต์ดังๆ ต่างๆ ของเมืองจีนที่กล่าวมา มีรายชื่อเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพยของ NASDAQ ที่อเมริกา ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ธุรกิจเว็บไซต์ของเมืองจีน มีการเติบโตไปอย่างรวดเร็ว

          สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตุเห็นที่ทำให้เว็บไซต์ในจีนประสพความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว คือ เว็บไซต์ต่างๆ ในประเทศจีนมักมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกับทางอเมริกา หรือเรียกง่ายๆ ว่าลอกเลียนมา เช่น www.Baidu.com เว็บไซต์ค้นหา มีความเหมือนและคล้ายกับ www.Google.com อย่างมากทั้งในรูปแบบและเทคโนยีในการพัฒนาและการให้บริการ, www.Taobao.com เว็บไซต์ประมูลสินค้า มีความคล้ายกับ www.ebay.com, www.Alipay.com มีความคล้ายกับ www.Paypal.com เป็นต้น

            ซึ่งจะสังเกตุกว่าจีนอาศัยการลอกเลียนแบบในการพัฒนาเว็บไซต์ของตนจากอเมริกา แต่มีการปรับเปลี่ยนภาษาจากอังกฤษเป็นภาษาจีน และอาศัยความได้เปรียบในด้านจำนวนประชากรผู้ใช้, การเมือง (มีการใช้การเมืองกันเว็บไซต์บางเว็บไม่ให้สามารถใช้บริการในจีนได้), ความเข้าใจลักษณะพฤติกรรมของคนจีนด้วยกัน ทำให้เว็บไซต์หลายๆ ของจีนมีการเติบโตไปอย่างรวดเร็ว ภายในอีก 2-3 ปีข้างหน้านี้ จีนจะเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางด้านธุรกิจอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ เป็นอันดับต้นๆ ของโลกได้อย่างไม่ยาก และรูปแบบการแข่งขันของธุรกิจเว็บไซต์ที่ส่วนใหญ่ตอนนี้อยู่ที่อเมริกาจะมีการเปลี่ยนแปลงไป นั้นคือสิ่งที่คนไทยควรจับตามองและ เดินก้าวตามเขาให้ทัน…

]]>