<![CDATA[

ผมเพิ่งได้รับ email จาก E-Commerce time ที่ผมรับข่าวสารจาก E-mail เป็นประจำ แต่วันนี้ เห็นจดหมายฉบับนึงมา แล้วดูรุปแบบแล้วน่าสนใจ ซึ่งอยากเก็บเอาไว้เป็นตัวอย่างสำหรับ ท่านที่สนใจจะทำ e-mail Marketing  ผมสรุปสั้น ๆสำหรับ E-mail Marketing ที่ผมแนบไฟล์มาให้ดูนี้ คือ ใช้  Header (พาดหัว) ที่น่าสนใจ ข้อมูลเนื้อหา กระฉับ ใช้ภาพเดียว ดูโดดเด่น สวยงาม คลุม theme สีด้วยสีเดียว สะท้อน Brand Identiy และมีส่วนที่ดึงดูดคือ มีการชวนให้ download ข้อมูลไป (ซึ่งข้อมูลที่ผ่าน เชื่อได้เลยว่าก็เป็นการโฆษณาอะแหละ) แต่หากใส่ทั้งหมดมาหน้าเดียว อาจจะเยอะเกินไปครับ….  เอาไว้ดูเป็นตัวอย่างอีกรูปแบบ ของ E-mail marketing ละกันนะครับ

 

]]>