<![CDATA[

    หากคุณเลือกรูปแบบการตลาดผ่านการลงโฆษณาผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ลองมาดูว่าเราจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะช่วยทำให้การเลือกลงโฆษณาผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ได้ผลและประสิทธิภาพสูงสุด

1.    ควรเลือกลงกับเว็บไซต์ที่มีคนเข้ามากๆ
      การเลือกลงโฆษณากับเว็บไซต์คงที่เข้ามามากๆ จะช่วยทำให้แคมเปญหรือโอกาสของโฆษณาของคุณ ผ่านสายตาของคนได้เป็นจำนวนมาก แต่สิ่งที่คุณต้องเตรียมใจไว้เลย ก็คือการลงโฆษณากับเว็บไซต์ที่มีคนเป็นจำนวนมากๆ ราคาโฆษณาก็จะแพงมากขึ้น


2.    เลือกลงโฆษณาที่กลุ่มเป้าหมายตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์ของคุณ

      คุณควรเลือกลงโฆษณาในเว็บไซต์ที่ที่กลุ่มเป้าหมายตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ (ดูข้อ 2 เรื่อง การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย หน้า xx)  ซึ่งบางครั้งหากคุณสามารถเลือกเว็บไซต์ที่มีกลุ่มเป้าหมายตรงกับเว็บไซต์ของคุณแล้วละก็ คุณอาจจะไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินกับเว็บไซต์ที่คนเข้ามากๆ ก็ได้ เพราะการลงโฆษณากับเว็บไซต์ที่กลุ่มเป้าหมายตรงกับของคุณ อาจจะเลือกลงกับเว็บไซต์เล็กๆ ก็ได้ทำให้ราคาโฆษณาไม่แพงมากนั้น เช่น หากคุณมีเว็บไซต์เกี่ยวกับ อาหารสุนัข คุณก็อาจจะเลือกลงโฆษณากับเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสุนัขที่มีคนเข้าเยอะได้เช่นกัน ซึ่งโฆษณาอาจจะไม่แพงเท่ากับเว็บไซต์ที่มีคนเข้าเป็นจำนวนมากๆ ก็ได้ ซึ่งคนเข้ามาก แต่กลุ่มเป้าหมายอาจจะไม่ตรงกับกลุ่มที่คุณต้องการเท่าไร


เทคนิคการหาเว็บไซต์ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ

       ให้ลองเข้าไปที่ www.Truehits.net

  เว็บไซต์รวบรวมข้อมูล-และจัดอันดับเว็บไซต์ในเมืองไทย โดยใน Truehits.net จะมีการจัด “สารบัญเว็บไทย” เอาไว้เป็นหมวดหมู่ เช่นหมวด ธุรกิจ, อสังหาริมทรัพย์, กีฬา, บันเทิง เป็นต้น ซึ่งภายในแต่ละหมวด ก็จะมี “การจัดอันดับ”  เว็บไซต์ในไทย ในแต่ละหมวดที่มีคนเข้าเยี่ยมชมมากที่สุด ซึ่งคุณสามารถเลือกได้เลยว่า หมวดหมู่ของเว็บไซต์ ไหนที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเดียวกับเว็บไซต์ของคุณ ก็เลือกลงได้เลย เช่น คุณเป็นเจ้าของเว็บไซต์ของ อะไหล่รถยนต์  ก็สามารถเข้าไปดู ในหมวดรถยนต์ และเลือก ว่าจะลงโฆษณากับเว็บไซต์เกียวกับรถยนต์เว็บไหนที่มีคนเข้ามามากที่สุด หรืออาจจะลองไปเลือกลงโฆษณากับเว็บไซต์ www.TARAD.com เว็บไซต์ขายของ ที่มีการแบ่งหมวดหมู่สินค้าออกเป็นหลายๆ หมวดหมู่ที่ สามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าหมวดไหน จะตรงกับกลุ่มของลูกค้าของคุณเช่น คุณขายสินค้าแฟชั่น ก็เลือกลงในหมวดแฟชั่น คุณขายโทรศัพท์มือถือ ก็เลือกลงในหมวดมือถือได้เลย ได้กลุ่มลุกค้าที่ตรงกลับความต้องการแน่นอน และมีความต้องการซื้อสินค้าด้วย
 

3.    ควรเลือกลงโฆษณาหลายๆเว็บไซต์
      การลงโฆษณาหลายๆ เว็บไซต์ (กลุ่มเป้าหมายต้องตรงกับกลุ่มที่คุณต้องการด้วย) จะช่วยทำให้ คุณมีหลายช่องทางในการแนะนำเว็บไซต์หรือแคมเปญโฆษณาของคุณผ่านช่องทางที่หลากหลาย และสามารถวัดผลได้ว่า เว็บไซต์หรือช่องทางไหนที่ส่งคนมาให้เว็บไซต์ของคุณมากที่สุด และพยายามเลือกช่วงเวลาที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของเรามากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น เราเป็นเว็บไซต์ขายของเล่น เราก็ควรเลือกไปลงโฆษณากับเว็บไซต์ที่มีกลุ่มเด็กๆ นิยมเข้าไป แล้วเลือกลงโฆษณาในช่วงเวลา ตอนเย็นวันธรรมดา และวันเสาร์อาทิตย์ หรือช่วงเปิดเทอม์ เพราะจะเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มเป้าหมายของคุณ เข้ามายังเว็บไซต์มากที่สุด เพรานอกเหนือเวลาดังกล่าวเด็กๆ อาจจะไม่มีโอกาสเห็นโฆษณาของคุณ เพราะติดเรียนอยู่ในโรงเรียน

4.    ทำแบนเนอร์โฆษณาหลายๆ รูปแบบ
       ควรทำแบนเนอร์โฆษณา (โฆษณาในรูปแบบแถบรูปแบภาพ) หลายๆ รูปแบบ เพราะแบนเนอร์โฆษณา 1 อันจะมีวงจรชีวิต ในเว็บไซต์ ไม่เกิน 2 อาทิตย์ ถ้าพูดง่ายๆ ก็คือ แบนเนอร์โฆษณาที่คุณทำมา หลังจากลงโฆษณาไปแล้ว 2 อาทิตย์ อัตราการคลิกโฆษณาผ่านแบน
เนอร์นั้นๆ เข้ามาก็จะเริ่มลดน้อยลง เพราะคนส่วนใหญ่จะเมื่อเห็นแบนเนอร์แล้วก็จะไม่คลิกโฆษณานั้นอีก ดังนั้น คุณควรมีรูปแบบแบนเนอร์หลายๆ รูปแบบและลงในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกันออกไป
 

]]>