<![CDATA[

     วันนี้เปิดเมล์มา ได้รับ E-Direct Mail (EDM) ของทาง SONY ที่ผมเคยสมัครเป็นลูกค้าเค้าอยู่ ปกติ Sony จะส่งมาเป็นประจำอยู่แ้ล้ว แต่คราวนี้น่าสนใจ และมีลูกเล่นที่ดี โดย e-mail ฉบับนี้ได้ทำตัวเองเป็น E-Coupon โดยสามารถ "พิมพ์" จดหมายฉบับนี้ แล้วเอาไปใช้เป็น "ส่วนลด" ในการซื้อสินค้าของทาง Sony ได้ตามสาขาที่ขาย Sony ถือว่าเป็นลูกเล่นง่ายๆ ที่สามารถเชื่อมลูกค้าจาก online ไป offline store ได้อย่างไม่อยากนัก… แต่ส่วนตัวผมมองนะ ถ้าให้แค่ส่วนลดนี้อาจจะไม่มีส่วนในการดึงลูกค้าไปที่ร้านค้าได้นัก หรือไม่สามารถสร้าง "กำลังหรือการตัดสินใจในการซื้อได้มากนัก" แต่ถ้าหากเค้าเปลี่ยนเป็น ให้สามารถเอาคูปองที่ print email นี้ออกมาแล้ว สามารถนำไป "แลกหรือไปลองใช้ของอะไรบางอย่างได้" น่าจะเป็นแนวทางที่ทำให้ เกิดการดึงลูกค้าไปที่ร้านค้า หรือ shop ของ Sony มากขึ้นเนอะ

]]>