ในปี 2009 นี้เป็นปีที่ทั่วโลกเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจถดถอย แต่ในโลกของวงการอินเทอร์เน็ตกลับไม่ได้ถดถอยลงเลย เรามาลองวิเคราะห์ดูกันว่า อะไรจะเป็นแนวโน้มของเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตในปี 2009 นี้ของทั่วโลก และของเมืองไทยกันบ้าง?

ผู้ให้บริการเว็บไซต์หลักๆ ในไทยจะเหลือไม่กี่เจ้า
    ปี 2009 และปีต่อๆ ไป โอกาสที่จะเห็นเว็บไซต์ไทยใหญ่ๆ เกิดขึ้นมา คงจะเป็นเรื่องที่เห็นกันได้น้อยแล้ว เพราะด้วยปัจจัยเช่น เว็บไซต์ต่างๆ เริ่มเปลี่ยนรูปแบบจาก portal ไปสู่ social กันมากขึ้น คนธรรมดากลายเป็นเจ้าของเว็บ (Blog) กันมากขึ้น ทำให้การเข้าถึงหรือการสร้างเว็บไซต์ขนาดใหญ่จะมีให้เห็นกันน้อยลง โดยเฉพาะในเมืองไทย แต่จะเริ่มเห็นการเข้ามาของเว็บไซต์ต่างประเทศ ที่เริ่มพากันแปลงร่าง แปลภาษา มีเว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทยกันมากขึ้น ที่เห็นๆ ได้แก่ Facebook, Friendster หรือ แม้แต่บริการอื่นๆ ของ Google ซึ่งปัจจัยนี้ เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้คนไทยหลายๆ คน หันไปใช้บริการเว็บไซต์ของต่างประเทศกันมากขึ้น


คนไทยจะหันไปใช้บริการเว็บไซต์ต่างประเทศกันมากขึ้น

    จากการเปิดให้บริการด้วยภาษาท้องถิ่นของผู้ให้บริการเว็บไซต์ต่างๆ ของต่างประเทศ ทำให้คนไทยจะหันไปใช้บริการเว็บไซต์ต่างประเทศกันมากขึ้น (เดิมก็เยอะอยู่แล้ว) และรูปแบบของผู้ให้บริการก็จะเหลือหลักๆ ไม่มีเจ้า เช่น ฝากวีดีโอกับ Youtube.com, ฝากภาพไว้กับ Flickr.com หรือ Multiply.com, ใช้ E-mail ที่ Hotmail.com หรือ Gmail.com, เขียน blog กับ blogger.com หรือ wordpress.com ส่วนเว็บไซต์ในไทยจะเริ่มเข้าสู่การแข่งขันในรูปแบบของ การแข่งขันในตลาดเฉพาะ (Vertical or Niche Market)  กันมากขึ้น เช่น siambrandname.com, blognone.com เป็นต้น
 

รูปแบบข้อมูลแบบวิดีโอจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
    เมื่อความเร็วอินเทอร์เน็ตมีความเร็วเพิ่มมากขึ้น เนื้อหาข้อมูลจากเดิมที่เป็นตัวหนังสือ หลายๆ เว็บก็เลือกที่จะเปลี่ยนรูปแบบของข้อมูลเป็นรูปแบบ ภาพวีดีโอ เพราะด้วยการสร้างไฟล์วีดีโอทำได้ไม่ยาก เพราะสามารถสร้างได้จากโทรศัพท์มือถือ และสามารถอัพโหลดไปเก็บไว้ได้ง่ายๆ ผ่านผู้ให้บริการมากมายหลายแหล่ง จะทำให้ข้อมูลรูปแบบวิดีโอนี้ เป็นเรื่องที่เห็นกันมากขึ้น

 

Social Network และ Blog จะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน
    ในปีทีผ่านมา Social Network เริ่มเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันหลายๆ คน แต่ในปี 2009 นี้ Social Network จะเริ่มเข้ามามีบทบาท และมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนที่ออนไลน์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ hi5.com, facebook.com เราจะเริ่มเห็นการอ้างอิงแหล่งข้อมูลจะมาจากเว็บประเภท Social Network หรือ Blog กันมากขึ้น

การค้าผ่านสังคมออนไลน์ (Social Commerce)
    ปีนี้การค้าขายออนไลน์ จะเริ่มมีการขับเคลื่อนจากเว็บค้าขายทั่วไป ลงมาสู่เว็บ social network (อีกแล้ว) เพราะในโลกของ social network คุณมีพลังและความสามารถในการควบคุมข้อมูลทุกอย่างได้อย่างเต็มที่ และเราจะได้เริ่มเห็นการค้าขายผ่าน social network เกิดขึ้นกันมากขึ้น
 

ใช้ user name + password อันเดียวเข้าได้ทุกเว็บด้วย OpenID
    การให้บริการแบบ user name + password อันเดียวจะเริ่มเข้ามาบทบาทในการเข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆ มากขึ้นในปี 2009 เพราะด้วยมาตรฐานของ OpenID (www.openid.net) จะทำให้เราสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆ โดยใช้ user name และ password ของเว็บไซต์ที่คุณใช้เป็นประจำอยู่แล้วได้เลย เช่นใช้ user ของ Yahoo.com หรือของ WordPress.com เป็นต้น

 

เว็บบราวเซอร์จะกลายเป็นแอพพิลเคชั่น
    ด้วยตอนนี้แนวโน้มของ ซอฟต์แวร์หลายๆ ตัวกำลังมุ่งไปสู่ เว็บแอพพิลเคชั่น (Web Application) ซึ่งทำให้ บราวเซอร์กลายเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการเข้าสู่บริการต่างๆ เหล่านี้ และด้วยรูปแบบของเว็บไซต์หลายๆ แห่งเริ่มเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเป็นรูปแบบบริการซอฟแวร์ หรือ SaaS (software as a service) เช่น photoshop.com บริการแต่งภาพทางออนไลน์ของ adobe หรือ google docs บริการซอฟแวร์สแปรดชีตออนไลน์ ของค่าย google
 
 

การเก็บข้อมูลและประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)
    การเก็บข้อมูลและการคำนวนการทำงานของระบบอินเทอร์เน็ตจะเปลี่ยนไป โดยจะถูกนำไปเก็บรวมเอาไว้อยู่ในผู้ให้บริการเพียงไม่กี่เจ้า โดยข้อมูลและการทำงานทั้งหมดจะถูกทำงานในรูปแบบ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) ซึ่งจะทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายหลายๆ ลงไปได้เป็นจำนวนมาก และได้มาซึ่งประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น โดยปัจจุบันผู้ให้บริการ Cloud Computing ใหญ่ๆ ในโลกนี้ได้แก่ Amazon EC2, Google App Engine เป็นต้น

 

มือถือช่องทางใหม่ของการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต
    ในปีนี้ โทรศัพท์ที่สามารถเข้าสู่อินเทอร์เน็ต จะมีเพิ่มมากขึ้น ราคาอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือจะมีราคาถูกลง และโปรแกรม-แอพพิลเคชั่น รวมถึงเนื้อหา (Content) จะเริ่มมีเพิ่มมากขึ้น และ ความเร็วการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือจะมีความเร็วเพิ่มมากขึ้นจากการเปิดให้บริการ 3G หรือ Wimax ทั้งหมดนี้จะทำให้ อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ จะเริ่มกลับมาฮิตกันจริงๆ จังๆ ซะที (หลังจากที่โดนหลอกกันมาเมื่อ 2-3 ปีก่อน) ถ้าสังเกตุดีๆ จะเห็นว่ามือถือที่เริ่มออกมากันมาในช่วงนี้จะมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ดีขึ้น
 

ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่มั่นใจได้เลยว่า คุณจะเห็นแนวโน้มของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในรูปแบบดังกล่าวในตลอดปี 2009 นี้กันอย่างแน่นอน ซึ่งหลายๆ อย่างจะกลายเป็นบริการที่คุณกำลังจะเริ่มคุ้นเคยกันในไม่ช้านี้ ดังนั้นหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากตกยุค หรือกำลังมองดูว่าจะปรับตัวเองหรือธุรกิจเข้าสู่เทคโนโลยีในปี 2009 นี้อย่างไร ลองดูและนำไปประยุกต์ดูกันนะครับ

Pawoot P.