หากคุณทำ E-Mail Marketing ต้องการส่งเ E-mail เยอะๆ ไปยังผู้ให้บริการ E-mail เจ้าต่างๆ โดยเฉพาะหากมีปัญหาในการส่งเมล์เข้าไปที่ Hotmail  ลองอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://mail.live.com/mail/troubleshooting.aspx 

แต่ถ้ายังมีปัญหาในการส่ง E-Mail อีกสามารถติดต่อกับ เจ้าหน้าที่ Windows Live โดยตรงได้ที่
https://support.msn.com/eform.aspx?productKey=edfsmsbl&ct=eformts&wa=wsignin1.0&st=1&wfxredirect=1