วันที่ 28 ธค 2010 ที่ผ่านมาผมได้ลองจัดงานสัมมนาง่ายๆ กันเองๆ เป็นงานไว้ "ปล่อยของ" และความรู้ที่ได้ศึกษามา ในชื่องาน Marketing Byte Forum โดยหัวข้อที่ผมยกมาพูดคือ "Social Commerce" หรือ การค้าบนโซเชียลมีเดีย Social Commerce คือ "การขายสินค้าโดยอาศัยมวลขนและสังคมเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความยากและการซื้อเกิดขึ้น ผ่านเทคโนโลยีของโซเชียลเน็ตเวิรก์ (Social Network)" ที่ทำให้คนสามารถสื่อสารกับเพื่อนๆ และคนรอบข้างของตัวเองได้ง่ายมากขึ้น มันได้สร้างรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ (Engagement) รูปแบบใหม่ ที่ทำให้เกิดการโน้มน้าว ชักชวน คนจำนวนมากได้ง่ายๆ ผ่านบริการอย่าง Facebook หรือ Twitter รวมถึงการเกิดโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่อย่าง "การค้าทางสังคมออนไลน์ (Social Commerce)" ทีมีรูปแบบโมเดลทางธุรกิจอย่าง "ร่วมกันซื้อ (Group Buying)"

ตัวอย่างๆ Social Commerce คือ เว็บไซต์  Groupon.com เว็บไซต์ที่มีส่วนลดร้านค้าต่างๆ ในราคาพิเศษ ที่กระตุ้นให้คนที่ซื้อส่วนลดนี้ ชักชวน หรือบอกต่อเพื่อนๆ ผ่านทางโซเชี่ยลเน็ตเวิรก์ เพื่อให้ได้ส่วนลดและราคาพิเศษ โดยโมเดลธุรกิจแบบนี้ทำให้ร้านอาหารหรือร้านค้าบางร้านสามารถได้ลูกค้านับพันๆ คนเพียงใช้เวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง ทำให้ร้านค้าต่าง พอใจในการนำธุรกิจไปโปรโมทผ่านเว็บไซต์ Groupon และทาง Groupon เองก็ได้ส่วนแบ่งรายได้ เป็นจำนวนที่สูงมากเลยทีเดียว 

ผมคงไม่เขียนอธิบายมาก (หากมีเวลาจะมาเขียนอธิบายครับ) แต่น้อง @icez ได้ถ่ายทอดสดงานวันนั้นเอาไว้ครับ และสามารถดูสิ่งที่ผมพูดในวันนั้นได้ครับ รวมถึง Slide ที่ผมพูดในวันนั้นครับ 

What’s Social Commercehttp://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=socialcommercev1-10-101229105442-phpapp01&stripped_title=whats-social-commerce&userName=pawoot

ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานวันนี้นะครับ (ชาวทวิตเตอร์ทั้งน้นเลยครับ)