จากการสำรวจของ Visa eCommerce Consumer Monitor 2010 พบว่า 87% ของคนในกลุ่ม 6 ประเทศในเอเซีย (ไทย, อินเดีย, มาเลย์เซีย, อินโดนิเซีย, จีน,ใต้หวัน) เคยซื้อของออนไลน์ในปีที่ผ่านมา โดยสำรวจจากคนใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำ จำนวน 3,156 คน โดยส่วนใหญ่ 1. ซื้อสั่งจองตั๋วเครื่องบิน, ที่พักและท่องเที่ยว มูลค่า ประมาณ US$550 2. ซื้อหุ้นทางออนไลน์ US$320 3. เครื่องใช้ไฟฟ้า US$166 และบริการทางการเงิน US$92 และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ US$75 

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Arial}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Arial; min-height: 15.0px}
p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Arial; color: #1b00ee}
span.s1 {text-decoration: underline}

 

ยอดเฉลี่ยของการใช้จ่ายเงินในช่องทางออนไลน์จาก  6 ประเทศที่สำรวจ ประมาณ US$2,086 ในช่วงปี 2010 ซึ่งประเทศใต้หวันเป็นประเทศที่มีค่าเฉลี่ยการซื้อสูงสุดที่ US$4,041 ในขณะที่จีน US$2,557 และ มาเลย์เซีย US$2,006 มีตัวเลขเหนือค่าเฉลียที่ US$2,086  โดยประเทศไทยมีตัวเลขที่ US$1,763

 

จากการสำรวจพบกว่า ผุ้ที่ทำแบบสำรวจบอกว่า สาเหตุที่นิยมการซื้อของทางออนไลน์เพราะว่า 

1. ซื้อได้ทุกเวลา 24 ชม. – 83%

2. เปรียบเทียบสินค้าง่าย – 81%

3. เปรียบเทียบราคา – 81%

 

ที่มา : Visa eCommerce Consumer Monitor 2010 

http://www.visa-asia.com/ap/sea/mediacenter/pressrelease/NR_SGP_040111.shtml