<![CDATA[ทุกวันนี้การให้บริการของเว็บไซต์ เมืองไทยส่วนใหญ่มักจะประสพปัญหาเรื่อง การไม่สามารถ เก็บเงินจากผู้ใช้บริการได้จากการ เข้ามาใช้บริการภายในเว็บไซต์ ทั้งๆ ที่บางครั้ง ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ จะยินดีจ่ายค่าบริการก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถเก็บเงินจากผู้ใช้บริการได้ เนื่องมากจาก การประสพปัญหาในเรื่อง วิธีและรูปแบบที่จะให้ลูกค้าใช้เป็นช่องทางในการ ชำระค่าบริการให้กับ เว็บไซต์ ซึ่งส่งผลให้เว็บไซต์หลายๆ แห่งไม่สามารถสร้างรายได้และบางแห่งต้องปิดไป.. น่าเศร้าครับ.!

เพราะ เนื่องจากวิธีการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตตอนนี้ยังไม่มีให้บริการมากนัก โดยวิธีการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ที่มีอยู่ ตอนนี้ก็จะมีแค่ ระบบการชำระผ่านบัตรเครดิต ซึ่งผู้ใช้บริการสวนใหญ่ โดยเฉพาะอย่ายิ่งคนไทย ไม่นิยมใช้บัตรเครดิตผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพราะด้วยยังไม่มั่นใจถึงระบบรักษาความปลอดภัย ในการรักษาข้อมูลของหมายเลขบัตรเครดิต ทำให้การขายสินค้าหรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตไม่เป็นที่นิยมเท่าที่ควร ในช่วงเวลาที่ผ่านมา

แต่ตอนนี้ได้มีการ นำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ร่วมกับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้เป็นระบบการชำระเงิน โดยรูปแบบการชำระเงินผ่านทางออนไลน์โดยมีการแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ

1. ระบบการชำระเงินแบบ ไมโคร เพย์เมนท์ (Micro Payment)

คือรูปแบบการชำระเงินโดยวงเงินที่ใช้ชำระค่าบริการหรือการสินค้าราคา “จำนวนเงินไม่มากประมาณ” 5-100 บาท เท่านั้น เช่น การชำระค่าโหลดโลโก้ 10 บาท หรือ การใช้ชำระค่ารับฟังข้อมูล 9 บาท โดยส่วนใหญ่การใช้บริการ Micro Payment จะเป็นการนำไปใช้ร่วมกับรูปแบบการบริการที่มีการทำระบบการเก็บเงิน (Billing) อยู่แล้ว เช่น โทรศัพท์มือถือ,โทรศัพท์บ้าน โดยเมื่อ คุณได้ทำการเลือกใช้ชำระค่าบริการผ่านระบบ Micro Payment โดยใช้ผ่านระบบบริการเหล่านั้นไปแล้ว ค่าบริการที่ถูกชำระไปจะถูกนำไปรวมกับในบิลของค่าบริการที่คุณต้องชาระ
ตัว อย่างเช่น คุณได้ทำการเลือกโหลดโลโก้ เพื่อลงโทรศัพท์มือถือ โดยค่าบริการสำหรับการโหลดโลโก้ จะถูกนำไปรวมกับค่าใช้บริการการใช้โทรศัพท์มือถือในเดือนๆ นั้น โดยคุณสามารถชำระไปพร้อมๆ กันได้เลย

2. ระบบการชำระเงินแบบ แม็คโคร เพย์เมนท์ Macro Payment)
คือ ระบบการชำระเงินสำหรับการซื้อสินค้าหรือบริการที่มีราคาอยู่ใน “จำนวนเงินที่ค่อนข้างสูง” โดยเริ่มต้นที่ จำนวนเป็นร้อยๆ บาทขึ้นไป โดยระบบที่เข้ามารองรับการชำระของ Macro Payment ส่วนใหญ่คือ บัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต (E-Banking) เช่นการใช้บัตรเครดิต ชำระค่าสินค้าที่ซื้อผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น

แต่ระบบ Micro Payment ที่วันนี้ผมจะแนะนำ ที่จะสามารถนำมาใช้ร่วมกับการชำระค่าบริการใน รูปแบบต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ วันนี้ คือการใช้ ระบบออดิโอเท็กซ์ 1900 ทำ Micro Payment

คุณเคยใช้บริการโทรหมายเลข 1900 หรือไม่? หากจะยกตัวอย่าง ก็อาจจะนึกถึงพวกบริการโทรไปเพื่อรับ ฟังข้อมูลต่างๆ โดยกดโทรศัพท์หมายเลขที่มีรูปแบบ 1900 – XXXX- X (X คือตัวเลขของแต่ละบริการ) เพื่อเข้าไปใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์ โดยเบื้องหลังเทคโนโลยี1900 นี้คือเทคโนโลยี IVR (Interative Voice Response) ซึ่งหากจะอธิบาย IVR คืออะไร ถ้าอธิบายง่ายๆ ก็คือระบบโต้ตอบอัตโนมัติแบบเสียงผ่านทางโทรศัพท์ โดย เมื่อคุณโทรศัพท์เข้าไปในระบบ IVR จะมีเสียงคนพูดคุยโต้ตอบกับคุณ แต่เสียงเหล่านั้นเป็นเสียงที่อัดเก็บเอา ไว้ในระบบเพื่อทำการโต้ตอบกับคุณอย่างอัตโนมัติ และ คุณสามารถใช้บริการระบบนี้ผ่านการกดปุ่มทางโทรศัพท์ ซึ่งระบบนี้กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน ในการให้บริการข้อมูลหลากหลายประเภท ผ่านทาง โทรศัพท์ อย่างอัตโนมัติ โดยจุดเด่นของ 1900 นี้คือ สามารถทำการเก็บเงินจากผู้ใช้บริการได้ โดยค่าใช้บริการจะไปรวม อยู่ในบิลค่าโทรศัพท์ของคุณ ณ. สิ้นเดือนซึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งของการทำ Micro Payment

จุดเด่นอีกจุดหนึ่ง ของบริการ 1900 นี้เป็นระบบที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้ได้ง่าย ผู้ใช้สามารถเป็นกลุ่มคนทั่ว ไปทั่วประเทศ ไม่มีข้อจำกัดทางด้านการใช้บริการเพราะเพียงแค่ยกหูโทรศัพท์แล้วกดเข้ามา ที่เบอร์ที่ให้บริการ เพียงแค่นี้ก็สามารถ เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งตรงนี้เอง หากนำระบบ IVR มาใช้ร่วมกับ อินเทอร์เน็ตแล้วละก็ จะเป็นการ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลได้อีกทางหนึ่ง โดยจะสามารถเข้าถึงกลุ่ม ผู้ใช้บริการได้อีกมากเพราะอินเทอร์เน็ตอาจมีข้อจำกัดในแง่ ที่ผู้ที่จะใช้จะต้องม ีคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ เข้ากับอินเทอร์เน็ต ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ และด้วยระบบการทำงานของ Audio Text ผ่านระบบ 1900 จะเป็นการสามารถสร้างรายได้ให้กับการใช้เป็นช่องทางในการ เข้าถึงข้อมูลภายในเว็บไซต์ได้อีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจในการ ใช้บริการ Audio Text 1900 กับเว็บไซต์ของตน อาจจะลองสอบถามกับผู้ได้รับสัปทาน จากภาครัฐในการที่จะให้บริการใน ส่วนนี้ ซึ่งตอนนี้ก็มี หลายๆ บริษัทที่ได้รับสัปทานในการ ให้บริกานี้ เช่น MonoZone.com, สามารถ อินโฟมิเดีย เป็นต้น โดยในการพูดคุยกับทางบริษัทที่ได้รับ สัปทานเหล่านี้ ท่านจะต้องเตรียมรูปแบบการให้บริการ ที่จะใช้ระบบ 1900 ก่อนที่จะเข้าไปพูดคุย เพื่อทางผู้ให้สัปทานจะสามารถ ดูความเป็นไปได้ในการนำระบบ 1900 มาพัฒนาใช้กับระบบของท่าน

ส่วนแบ่งของรายได้จาก 1900
โดย รูปแบบการแบ่งสันรายได้ของ 1900 จะเป็นรูปแบบการแบ่งรายได้กัน (Revenue Sharing) โดยสัดส่วนของการแบ่งรายได้ส่วนใหญ่ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนโดยจะประกอบไปด้วย

1. ผู้ที่ให้บริการข้อมูล (Content Owner)

2. ผู้ให้บริการโทรศัพท์ (Operator)
(ขึ้น อยู่กับช่องทางที่ลูกค้าใช้โทรเข้ามาในระบบ 1900 เช่น. หากลูกค้าของท่านใช้โทรศัพท์ GSM โทรเข้ามา ผู้ที่จะได้รายได้ส่วนนี้ก็คือทาง AIS)

3. ผู้ได้รับสัปทานระบบ Audio Text 1900

ยกตัวอย่างเช่น มีการคิดค่าบริการการโหลดโลโก้ลงมือถือผ่านเว็บไซต์ โดยคิดนาทีละ 10 บาท
เงิน 10 บาทจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน เพื่อใหักับแต่ละฝ่ายโดยสัดส่วนของการแบ่งรายได้ จะขึ้นอยู่กับการเจรจาตกลงระหว่าง ตัวท่านกับผู้ที่ได้รับสัปทาน ระบบ Audio Text 1900 ที่ท่านได้ไป

1900 Audio Text เป็นเพียงแค่เทคโนโลยีหนึ่งที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นระบบชำระเงินในรูป แบบ Micro Payment ซึ่งตอนนี้ยังมีอีกหลายวิธีและเทคโนโลยีอื่นๆ อีกมาก ที่สามารถนำมาใช้เป็นระบบชำระเงินในรูปแบบ Micro Payment ซึ่งจะสร้างความสะดวกสบายให้ผู้ใช้บริการ และยังสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ให้บริการอีกด้วย คราวหน้ามาดูวิธีการชำระแบบ Micro Payment รูปแบบอื่นๆ กันครับ

โดย Pawoot P. 10/01/04]]>