<![CDATA[

ท่านผู้อ่านลองจินตนาการดูสิว่ามันจะสุดยอดขนาดไหน ถ้าหากบริษัทบัตรเครดิตผลิตบัตรที่ผู้ใช้สามารถใส่ข้อมูลลงบนบัตรได้ด้วยตนเ อง หรืออาจจะใส่รูปของตนเองหรือภาพอื่นๆ ลงบนตัวบัตรได้

ขณะนี้ บริษัท "Aveso" กำลังพัฒนาบัตรสมาร์ทการ์ดที่บนบัตรนั้นมีจอแอลซีดีปรากฏอยู่ที่หน้าบัตร เพื่อที่จะนำมาใช้กับระบบ คอนแทคเลส เปย์เมนท์ (Contactless payment) โดยการฝังอาร์เอฟไอดี ลงบนบัตรเพื่อให้สามารถติดต ่อสื่อสารกับเครื่องอ่านในรูปแบบไร้สาย โดยสามารถแสดงจำนวนเงินและคะแนนสะสมที่มีอยู่ในบัญชีของผู้ถือบัตร และการแสดงวันครบรอบชำระเงินในคราวต่อไปหรือข้อความอื่นๆ ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลต่างๆ ได้ เช่น คะแนนสะสม วันหมดอายุของคะแนนสะสม ได้โดยตรงผ่านหน้าจอแอลซีดีที่อยู่บนบัตร

บัตรสมาร์ทการ์ดยังได้เพิ่มระดับของการรักษาความปลอดภัย โดยนำเทคนิค "วัน-ไทม์ พาสเวิร์ดส" (One-time passwords) มาใช้ โดยที่ผู้ถือบัตรจะได้รับพาสเวิร์ดใหม่ทุกครั้งที่บัตรสมาร์ทการ์ด มีการเชื่อมต่อเข้าไปยังบัญชีของผู้ถือบัตร เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย ซึ่งต่างจากรูปแบบเดิมที่ใช้บัตรรูดกับเครื่องอ่าน วิธีการนี้จะช่วยให้บริษัทผู้ผลิตบัตรสามารถจัดการกับธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโ กงโดยใช้บัตรเครดิตและการขโมยใช้บัตรเครดิต

อีกทั้งยังมีการนำเอาเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี เข้ามาใช้ในบัตรสมาร์ทการ์ดเพื่อให้ผู้ถือบัตรได้รับความสะดวกสบายในการใช้ง าน และยิ่งทำให้บัตรมีความเป็นอัจฉริยะมากกว่าบัตร เอทีเอ็มธรรมดาๆ

นอกจากบัตรสมาร์ทการ์ดแล้ว "Aveso" ยังได้ทำการผลิตสมาร์ท เลเบล (Smart label) ที่ใช้สำหรับแสดงข้อมูลการสั่งสินค้า และสามารถอัพเดทข้อมูลแบบไร้สายได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้งานด้านบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าทำได้ง่ายยิ่งขึ้น

ขณะนี้มีความพยายามคิดค้นเทคโนโลยีพรินท์ อิเล็กทรอนิกส์ ดิสเพลย์ส (Printed electronic displays) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการพิมพ์บนพื้นผิวที่บางเฉียบและยืดหยุ่นได้ นับได้ว่าเป็นการแสดงผลแบบใหม่ เพื่อเพิ่มคุณค่าและความสามารถของผลิตภัณฑ์ต่างๆ

โดยพรินท์ อิเล็กทรอนิกส์ ดิสเพลย์ได้มีการทำงานร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น ไมโครโปรเซสเซอร์ และยังถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมกับการใช้งานบนบัตรและฉลากสินค้า โดยการนำเทคโนโลยีพรินท์ อิเล็กทรอนิกส์ ดิสเพลย์ มาใช้กับบัตรสะสมคะแนน ถือเป็นการช่วยส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ และรักษาฐานลูกค้าให้กลับมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการในคราวต่อไป

การแสดงผลแบบอิเล็กทรอนิกส์บนแอลซีดีได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำธุรกรรม ด้านการ เงิน แต่ก็เกิดเงื่อนไขที่สำคัญคือ การเข้าถึงข้อมูลที่ต้องอาศัยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการยืนยันตัวบุคคล การรักษาความถูกต้องของข้อมูล การรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูล และการแสดงผล

การแก้ปัญหาด้านการยืนยันตัวบุคคลนั้น สามารถแก้ได้โดยการประยุกต์ใช้ลักษณะทางกายภาพของมนุษย์ หรือที่เรียกว่า รหัสผ่านแบบไบโอแมทริกซ์ นั่นเอง

แนวความคิดรหัสผ่านแบบไบโอแมทริกซ์ จะทำให้ลักษณะการทำธุรกรรมทางด้านการเงินการธนาคารของโลกเปลี่ยนไป ท่านสามารถคัดลอกรหัสผ่านหรือลายเซ็นของคนอื่นได้ แต่ไม่สามารถคัดลอกลายนิ้วมือ หรือม่านตาได้

ธุรกิจการเงินและการธนาคารในอนาคตจะเปลี่ยนมาใช้ระบบเอทีเอ็ม ที่ใช้ระบบไบโอแมทริกซ์ โดยเฉพาะการสแกนม่านตา เมื่อคุณเปิดบัญชี และร้องขอใช้บัตรเอทีเอ็ม ธนาคารจะทำการสแกนม่านตาของคุณและเก็บสำเนาไว้ เมื่อต้องใช้บัตรเอทีเอ็ม คุณต้องอนุญาตให้เครื่องทำการสแกนม่านตาของคุณ และเครื่องจะนำไปเทียบกับบัญชีของคุณ

เมื่อขั้นตอนการเปรียบเทียบเรียบร้อยแล้วคุณก็สามารถทำการ ฝาก-ถอน ตามที่ต้องการได้ ระบบการทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ผสมผสานด้วยการใช้ไบโอแมทริกซ์ จะทำให้ผู้ใช้บริการสามารถที่จะกระทำธุรกรรมทางการเงินได้โดยที่ไม่ต้องเดิน ไปทำที่ธนาคารอีกต่อไป

แนวโน้มการนำไบโอแมทริกซ์ไปใช้งานในอนาคตที่น่าสนใจคือ การซื้อขายสินค้า จะสามารถซื้อขายกันได้โดยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโมบาย อินเทอร์เน็ต และยังสามารถหักบัญชีเงินในธนาคาร หรือหักจากคูปอง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสินค้าหรือบริการได้ทันที ดังนั้นระบบการคุ้มครองผู้ซื้อและผู้ขาย จึงเกิดขึ้นโดยใช้พื้นฐานการระบุตัวตนของผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อเป็นการยืนยันการซื้อขาย

โดยที่ผู้ซื้อและผู้ขาย ไม่อาจปัดความรับผิดต่อยอดเงินและการสั่งสินค้านั้นได้ ระบบไบโอแมทริกซ์ จึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากในธุรกิจในอนาคตอันใกล้ ซึ่งจะเห็นอย่างชัดเจนในยุคโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4จี นั่นคือในธุรกิจโมบาย คอมเมิร์ซนั่นเอง

โลกในอนาคตอาจจะไม่มีการพกกระเป๋าสตางค์กันอีกต่อไป ไม่มีการใช้เงินสด ไม่มีบัตรเครดิต ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนและใบขับขี่อีกต่อไป ข้อมูลทางกายภาพอาจจะถูกเก็บไว้ที่ส่วนกลาง (อาจจะเป็นองค์กรภาครัฐ) และข้อมูลบางส่วนก็ถูกเก็บไว้ที่บริษัทที่ให้บริการต่างๆ เช่น ข้อมูลทางการเงินก็จะถูกเก็บไว้ที่ธนาคาร ข้อมูลทางสุขภาพก็ถูกจัดเก็บไว้ที่โรงพยาบาล เป็นต้น เวลาซื้อสินค้าหรือบริการ ก็จะใช้ลักษณะทางกายภาพ เช่น ม่านตา หรือลายนิ้วมือ ในการชำระค่าสินค้าและบริการ

รูปแบบการค้า การสื่อสาร และการทำธุรกรรมต่างๆ ในโลกปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เป็นอันมาก เนื่องจากได้มีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการทำธุรกรร มต่างๆ และมีอิทธิพลมากยิ่งขึ้นทุกวัน

ผู้เขียนขอขอบคุณลูกศิษย์หลักสูตร MSIT มหาวิทยาลัยรังสิต ในการช่วยรวบรวมข้อมูล คุณค่าของบทความนี้ขอมอบให้เป็นความดีของลูกศิษย์ ส่วนข้อผิดพลาด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว

โดย  พ.ท.รศ.ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ settapong_m@hotmail.com / www.guru-ict.com

]]>