<![CDATA[

เมื่อช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา มีคนมาปรึกษาผมหลาย ๆ คน เกี่ยวกับการอยากจะทำเว็บไซต์เกี่ยวกับจิวเวอลี่ขายพลอยทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งหลายๆ ท่าน ได้เห็นเว็บไซต์อย่าง www.Thaigem.com เว็บไซต์ขายจิวเวอลี่และพลอยที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นแนวทางที่ตัวเองอยากทำบ้าง ซึ่งคำตอบที่ผมให้ไปก็คือ ทำเว็บไซต์อย่าง ThaiGem.com ไม่ยากหรอกครับ แต่จะทำให้ดัง และขายได้ระเบิดระเบ้อ อย่างนั้นอาจจะทำได้ยาก เพราะปัจจัยการที่จะทำให้ได้อย่างนั้นมันไม่ได้อยู่กับ แค่ "การมีเว็บไซต์อย่างเดียว" มันมีปัจจัยอะไรอีกหลายๆ อย่างที่คุณจะต้องมีนอกเหนือจากมีเว็บไซต์เท่านั้น

มีความคิดอยากทำเว็บไซต์อย่างเดียวไม่พอหรอกพี่น้องเอ๋ย….

              หลายๆ คนคิดว่า เพียงแค่ สร้างหรือจัดทำเว็บไซต์ขึ้นมา มีสินค้า หรือมีรูปแบบการให้บริการ "เหมือนกับเว็บไซต์ที่เค้าดังๆ กัน ที่มีอยู่ในตลาด คุณก็อาจจะโด่งดังหรือสร้างรายได้ให้กับคุณได้อย่างไม่อยาก ความคิดแบบนี้ผิดอย่างมหันต์" การที่จะทำให้เว็บไซต์เว็บหนึ่ง เป็นที่รู้จัก สามารถสร้างรายได้นั้นจะต้องประกอบไปด้วยศาสตร์อีกหลายๆ อย่างที่คุณจำเป็นต้องเรียนรู้และนำมาใช้ควบคู่กับเว็บไซต์ของคุณ ทั้งนี้และทั้งนั้น ยังขึ้นอยู่กับ ขนาดของธุรกิจที่คุณจะเปิดหรือให้บริการว่าจะมีขนาดใหญ่แค่ไหน

 

"มีความเป็นไปได้หรือเปล่าในการที่จะเริ่มต้นทำเว็บไซต์ขึ้นมา"

การศึกษาและวิเคราะห์ (Study & Research)

             ก่อนจะเริ่มต้นทำเว็บไซต์ สิ่งหนึ่งที่คุณจำเป็นอย่างมากๆ ที่จะทำคือการ ศึกษาและวิเคราะห์ในเว็บไซต์ที่คุณจะทำว่า "มีความเป็นไปได้หรือเปล่าในการที่จะเริ่มต้นทำเว็บไซต์ขึ้นมา" การวิเคราะห์และศึกษาคู่แข่ง (Competitor Analysis) เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากที่คุณจำเป็นที่จะต้องศึกษาก่อน เพื่อที่จะทำให้คุณเข้าใจในสิ่งที่คุณกำลังจะทำมากขึ้น, การกำหนดขอบเขต (Scope) ของการทำงานที่ชัดเจน ว่าคุณจะทำอะไรถึงตรงไหน, กลุ่มเป้าหมาย (Target Market) ของคุณจะเป็นใคร รวมถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของคุณ (SWOT Analysis) ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งจำเป็น ที่คุณจะต้องรู้ก่อนที่จะเริ่มต้นทำเว็บไซต์ เพราะหลายๆ คนมักจะเริ่มต้น และไม่ได้ศึกษาและวิเคราะห์ก่อน ทำให้การเริ่มต้นในการทำเว็บไซต์ของคุณ "ขาด" มุมมองที่ครบทุกๆ ด้าน ซึ่งอาจจะให้เว็บไซต์ที่คุณทำล้มเหลวก็ได้

การทำตลาดและการวางกลยุทธ์ (Marketing & Strategy)

             การวางการกลยุทธ์ทางการตลาด ถือเป็นสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่ง ที่จะต้องมีการวางแนวทางไว้อย่างชัดเจน ว่ารูปแบบเว็บไซต์ของคุณจะมีแนวทางในการทำการตลาดอย่างไร ให้คนทั่วไปหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณรู้จัก? จะเลือกวิธีไหนที่จะทำให้เว็บไซต์ของคุณเข้าถึงลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายของคุณ จะใช้การตลาดผ่าน Search Engine Marketing, การตลาดผ่าน E-Mail Marketing, เลือกลงโฆษณาตามเว็บไซต์กลุ่มเป้าหมาย หรือใช้วิธีอื่นๆ ซึ่งคุณจำเป็นจะต้องวางแผนและกำหนดให้ชัดเจนก่อน และสิ่งที่สำคัญมากๆ อีกสิ่งหนึ่งคือ จะทำอย่างไรให้เว็บไซต์ที่คุณจะทำขึ้นมา มีความแตกต่างและโดดเด่น (Differentiate) จากคู่แข่ง และจะทำอย่างไรให้เว็บไซต์ของคุณเป็นที่จดจำ หลังจากที่มีคนเข้ามาใช้บริการแล้ว นี้เป็นเพียงแค่บางส่วนที่คุณ จำเป็นต้องคิดและหาแนวทางที่ชัดเจนรองรับกับเว็บไซต์ของคุณ

 

"หลายๆ คนมัก "คิดเอาเองว่า" เว็บไซต์ที่คุณจะทำ "น่าจะ" หรือ "มีแนวโน้ม"  ในการสร้างรายได้ให้คุณได้อย่างมากมาย"

การประมาณการรายได้และรายจ่าย (Revenue & Expense Forecast)

             หลายๆ คนมัก "คิดเอาเองว่า" เว็บไซต์ที่คุณจะทำ "น่าจะ" หรือ "มีแนวโน้ม"  ในการสร้างรายได้ให้คุณได้อย่างมากมาย แต่หลายๆ คนมักจะคิดหรือคาดการณ์ผิด ดังนั้นการวางแผน กำหนดรูปแบบของ รายได้และรายจ่าย ที่จะเกิดขึ้นไว้อย่างชัดเ
น และลองประมาณการ (Forecast) ว่าจะในระยะเวลา 1 ปี เว็บไซต์ที่คุณจะทำจะเกิดรายได้ และรายจ่ายมากน้อยแค่ไหน จากสิ่งที่คุณคิดว่าจะทำ เช่น ตัวอย่างของรูปแบบของรายได้ อาจจะมาจากการขายสินค้าผ่านเว็บ, รายได้จากการโฆษณา (ผมยังไม่ค่อยอยากให้คุณคิดว่า จะสามารถสร้างรายได้จากการโฆษณาได้ตั้งแต่เริ่มต้นเปิดเว็บไซต์ เพราะต้องอาศัยเวลาและจำนวนคนเข้ามาที่เว็บไซต์มาพอระดับหนึ่ง เว็บไซต์ของคุณถึงจะเริ่มต้นสร้างรายได้จากการโฆษณาได้) รูปแบบของรายจ่าย เช่น ค่าพัฒนาเว็บไซต์, ค่าโดเมนเนม-โฮสติ้ง, ค่าโฆษณาประชาสัมพันต์, ค่าคนและบุคลากร เป็นต้น นำรายได้และรายจ่ายมาคำนวนหักลบกันในตลอด 1 ปีหรือ 3 ปีไปข้างหน้า คุณก็จะเริ่มมองเห็น ความเป็นไปได้ของเว็บไซต์นี้จะสามารถอยู่รอด สามารถสร้างรายได้ให้กับคุณมากน้อยแค่ไหน ซึ่งข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่หลายๆ คนมักละเลยไม่ได้ทำหรือวางแผนกันไว้ก่อน ซึ่งส่งผลทำให้เว็บไซต์ๆ หลาย ๆ เว็บต้องปิดตัวลงไป เพราะขาดการวางแผนไว้อย่างชัดเจน

การสร้างสัมพันธ์ การสร้างพันธมิตร

            คุณคงไม่สามารถทำเองทุกอย่างได้ทั้งหมด ดังนั้นการหาพันธมิตร และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ ธุรกิจหรือคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของคุณไม่ว่าจะทางตรงและทางอ้อม จะช่วยทำให้สิ่งที่คุณจะทำ สามารถก้าวไปได้อย่างรวดเร็ว มั่นคง มากขึ้น เช่นการสร้างพันธมิตรทางด้านสื่อ, ด้านช่องทางการขาย, การร่วมมือกันพัฒนา เป็นต้น นี้คือรูปแบบบางส่วนของความร่วมมือกันที่สามารถเกิดขึ้นได้ในรูปแบบของการร่วมมือกับธุรกิจอื่นๆ แต่ยังมีอีกหลายๆ คนมักคิดว่าจะทำทุกอย่างด้วยตัวเอง ไม่ยอมพึ่งใคร ซึ่งมันอาจจะทำให้คุณต้องใช้เวลา และใช้ทรัพยากรมากมาย ในการที่จะบรรลุสิ่งเหล่านี้ และนี้อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยทำให้เว็บไซต์ที่คุณทำสามารถ เริ่มต้น และโตไปได้ช้า ถ้าหากคุณจะทำเองทั้งหมด

"ยังมีอีกหลายๆ คนมักคิดว่าจะทำทุกอย่างด้วยตัวเอง ไม่ยอมพึ่งใคร ซึ่งมันอาจจะทำให้คุณต้องใช้เวลา และใช้ทรัพยากรมากมาย"

ทั้งหมดนี้ที่ผมยกหัวข้อมาหลาย ๆ หัวข้อ ฟังๆ ดูมันอาจจะดูค่อนข้างซีเรียสไปนิดนึง แต่มันเป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆ ที่คุณอาจจะต้องคำนึงถึง และมีการวางแผนไว้อย่างชัดเจน ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นทำเว็บไซต์ซักเว็บหนึ่ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณยังสามารถนำไปประยุกต์กับการเริ่มต้นทำธุรกิจได้ด้วยเช่นกัน ผมว่าคนเรามักจะสนุกที่จะได้คิดและฝันครับ และมันจะสนุกมากๆ ครับ หากความคิดหรือความฝันของคุณเป็นจริงได้ ซึ่งมันจะเป็นจริงได้ คุณก็ต้องพยายามๆ เปิดมุมมองและวางแผนในทุกด้านๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะทำให้ความคิดและความฝันของคุณเป็นจริงครับ

Pawoot P. 21/2/06

 

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

หลากวิธีการเริ่มต้นทำ E-Commerce ที่คุณเลือกได้

** บทความทั้งหมดนี้ มีลิขสิทธ์ของ นาย ภาวุธ พงษ์วทยภานุ นะครับ หากสนใจรายละเอียด สามารถดูได้ในหนังสือ "E-Commerce สุดยอดช่องทางรวย ทุนน้อย ทำง่าย  สร้างรายได้ 24 ชั่วโมง"

]]>