<![CDATA[

การค้าขายสินค้าผ่านโทรทัศน์หรือที่เรียกง่ายๆว่า T-Commerce (Television-based commerce) ถูกมองว่าจะเป็นตัวส่งให้อุตสาหกรรมโฮมช้อปปิงของเกาหลีใต้เติบโตขึ้นอย่างร วดเร็วในปีนี้ เนื่องจากความสะดวกสบายที่ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อสินค้าและบริการได้เพียงแ ค่กดปุ่มบนรีโมทเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องโทรศัพท์หรือสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตแต่อย่างใด
    

   
       นักวิเคราะห์เชื่อว่ากระแส T-Commerce จะกลายเป็นช่องทางการค้าใหม่ในปีนี้ของวงการโฮมช้อปปิงเกาหลีใต้ หรือการสั่งซื้อสินค้าจากบ้าน โดยบริการ T-Commerce ดังกล่าวจะเอื้อความสะดวกสบายให้ผู้ชมที่ดูโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่บ้านสามาร ถสั่งซื้อสินค้าด้วยการกดรีโมทคอนโทรล์ ไม่ต้องเสียเวลากดโทรศัพท์หรือนั่งหน้าคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าสู่เครือข่ายอิน เทอร์เน็ต
       
       เดือนมีนาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการควบคุมกิจการกระจายสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ของเกาหลีหรือ Korea Broadcasting Commission ได้ให้ใบอนุญาตแก่สถานีเคเบิลทีวีที่แพร่ภาพโฆษณาซื้อขายสินค้าโดยเฉพาะจำนว น 5 ช่อง พร้อมกับอนุมัติให้บริษัทอิสระจำนวน 5 บริษัทสามารถให้บริการ T-Commerce ในเกาหลีใต้ได้
       
       5 บริษัทดังกล่าวมีเคทีไฮเทล (KT Hitel Co.) ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการอินเทอร์เน็ตในเครือบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์บ้าน รายหลักของเกาหลีใต้อย่างเคทีคอร์ป (KT Corp.) รวมอยู่ด้วย
       
       "T-commerce จะสามารถลดอุปสรรคของช่องสถานีโทรทัศน์สำหรับขายสินค้าได้ เช่นจำนวนการแพร่ภาพและระยะเวลาที่ใช้ในการแพร่ภาพโฆษณาที่จำกัด โดย T-Commerce จะสามารถกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้นอีกด้วย" สถาบันวิจัยซัมซุงอิโคโนมิก (Samsung Economic Research Institute) หรือ SERI ระบุในรายงาน
       

       คาดว่าจำนวนของสมาชิกบริการดิจิตอลทีวีและขนาดของตลาด T-Commerce คาดว่าจะเพิ่มขึ้นราว 70 เปอร์เซ็นต์ ในปีนี้ และจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องราว 65 เปอร์เซ็นต์ต่อปีตลอดช่วง 4 ปีข้างหน้า
       
       เฉพาะในปีจอนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า T-Commerce จะมีสมาชิกทั้งหมดราว 910,000 ราย
       
       อย่างไรก็ตาม SERI ตั้งข้อสังเกตว่า การเติบโตของบริการ T-Commerce จะเกิดขึ้นได้จริงก็ต่อเมื่อ จำนวนสมาชิกในบริการดิจิตอลบรอดคาสติงเริ่มเพิ่มขึ้นจริงเสียก่อน ซึ่งคงต้องติดตามรอดูการตัดสินใจของผู้บริโภคต่อไป
       
       โ ดยขณะนี้เริ่มมีบริษัทเกาหลีใต้ให้บริการ T-Commerce บ้างแล้ว ซีเจโฮมช้อปปิง (CJ Homeshopping Corp) ที่ให้บริการ T-Commerce มาตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา เป็นผู้ให้บริการ T-Commerce รายแรกของเกาหลีใต้
       
       ขณะที่จีเอสโฮมช้อปปิง (GS Homeshopping) ผู้นำในอุตสาหกรรมโฮมช้อปปิงของเกาหลีใต้วางกำหนดการเริ่มให้บริการ T-Commerce ผ่านช่องสถานีเคเบิลทีวีกว่า 8 ช่องในปีนี้ ด้านคู่แข่งในตลาดอื่นๆอย่างฮุนได (Hyundai) และวูริโฮมช้อปปิง (Woori Homeshopping) คาดว่าจะเริ่มต้นให้บริการได้อย่างเร็วในเดือนมกราคมและภายในครึ่งปีนี้ตามล ำดับ

]]>