<![CDATA[

หลายๆ ท่านอาจจะจำได้ กับภาพยนตร์แอคชั่นต่างประเทศเมื่อหลายปีก่อน เมื่อตัวเอกของเรื่องที่เป็นตำรวจ ไล่ตามจับตัวร้ายโดยใช้เครื่องมือแห่งอนาคตที่สามารถบอกตำแหน่งของตัวร้ายในรูปแบบของแผนที่ บนเครื่องมือขนาดย่อมคล้ายๆ PDA ทำให้สามารถตามจับตัวผู้ร้ายได้ หรือจะเป็นซีรีส์อีกเรื่อง ที่ตัวเอกเป็นตำรวจเช่นกัน สามารถระบุตำแหน่งของรถยนต์ที่กำลังขับอยู่ ผ่านหน้าจอคอนโทรลในรถ และดูแผนที่ของจุดที่กำลังจะไปได้ ในตอนนั้นผู้ชมคงคิดไม่ถึงว่าอีกไม่กี่ปีให้หลัง ภาพการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวจะเป็นจริง และไม่ใช่เพียงแค่การใช้งานทางด้านการทหารหรือตำรวจเท่านั้น แต่ยังเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราได้อีกด้วย 

เทคโนโลยีดังกล่าวมีชื่อว่า GPS หรือระบบ Global Positioning System ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีใช้ช่วยในด้านการทหารในประเทศสหรัฐอเมริกา เทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ท่านสามารถทราบตำแหน่งของจุดที่ต้องการได้ ด้วยระยะความแม่นยำสูง ความคลาดเคลื่อนเพียงแค่หลักเมตรเท่านั้น ระบบ GPS นี้เป็นการทำงานร่วมกันขององค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วน ดังนี้

1.       ส่วนอวกาศ (Space Segment) ระบบ GPS จะเป็นการทำงานของดาวเทียม GPS จำนวนทั้งหมด 24 ดวง ที่โคจรอยู่รอบโลก ที่ความสูงจากพื้นโลกประมาณ 20,000 กิโลเมตร เป็นตัวส่งสัญญาณบอกพิกัดของจุดที่ต้องการทราบ สัญญาณดังกล่าวจะต้องถูกส่งมาจากดาวเทียมอย่างน้อย 3 ดวงขึ้นไป ในการส่งพิกัดที่ถูกต้องมายังอุปกรณ์บนพื้นโลก

2.       ส่วนควบคุมดาวเทียม (Control Segment) ซึ่งอยู่บนพื้นโลก ประกอบไปด้วย 1 สถานีหลัก และ 5 สถานีย่อยที่กระจายกันอยู่ตามตำแหน่งต่างๆ ศูนย์ควบคุมนี้จะทำหน้าที่ในการควบคุมและติดต่อสื่อสารกับดาวเทียม รวมทั้งคำนวณผลจากดาวเทียมแต่ละดวง และส่งข้อมูลที่ได้โต้ตอบกลับไปยังดาวเทียม ทำให้ข้อมูลที่ได้รับอัพเดทตลอดเวลา

3.       ส่วนผู้ใช้ (User Segment) ในส่วนของผู้ใช้นี้ จะเป็นการดูตำแหน่ง หรือพิกัดที่ได้รับจากดาวเทียม ผ่านการประมวลผลจากเครื่องมือรับสัญญาณ เพื่อให้ได้จุดของตำแหน่งที่ต้องการทราบได้

 

หลายท่านคงสงสัยว่า การทำงานของระบบ GPS นี้จะมาช่วยอะไรในชีวิตประจำวันได้ นอกเหนือจากทางด้านการทหาร แต่ดังที่ได้กล่าวเอาไว้แล้วในข้างต้น เทคโนโลยีนี้ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในหลายด้าน ที่เห็นอย่าง

ชัดเจนคือในงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการสำรวจ เช่น การสำรวจทางด้านภูมิศาสตร์ วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม การสำรวจเพื่อการทำแผนที่ การสำรวจทางทะเล นอกจากนั้น GPS ยังเป็นเครื่องมือสำคัญให้กับเหล่านักบิน เพื่อช่วยการบอกเส้นทางหรือแผนที่ทางอากาศ และช่วยระบุจุดของเครื่องบินอีกด้วย

 

ไม่เพียงแค่นั้น ในหลายๆ ประเทศ เทคโนโลยี GPS ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันมากขึ้น ยกตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่น GPS ได้ถูกนำมาใช้ร่วมกับเครื่องมือพิเศษ เพื่อช่วยในการระบุตำแหน่งของเด็ก หรือรถยนต์ ผ่านศูนย์บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถโทรเข้าไปสอบถามตำแหน่งของสิ่งที่ต้องการได้ อีกทางหนึ่งคือการเข้าไปตรวจสอบด้วยตนเอง ผ่านระบบ Web-based ทีมีให้บริการด้วยเช่นกัน

 

ในประเทศทางแถบยุโรป เริ่มมีบางบริษัทนำเทคโนโลยี GPS มาช่วยในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของตนเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่นการส่ง SMS โฆษณาสินค้า หลายๆ ท่านอาจจะเคยได้รับ SMS เพื่อบอกว่าที่นี่ที่นั่นมีการลดราคาสินค้า แต่ด้วยการนำ GPS มาใช้ร่วมด้วยแล้ว ลักษณะของการได้รับ SMS จะเปลี่ยนไป เพราะเจ้าของสินค้าสามารถส่ง SMS ไปยังลูกค้าที่เพิ่งจะก้าวเข้ามาในห้างสรรพสินค้านั้นๆ ได้ทันที เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ SMS นั้นๆ ได้อย่างมาก (ที่สำคัญ ลูกค้าจะต้องใช้โทรศัพท์มือถือที่รองรับระบบ GPS ด้วยนะ)

 

มาดูในประเทศไทย ที่จะลืมเสียไม่ได้ หลายๆ ท่านคงเคยได้ยินการโฆษณาของระบบโทรศัพท์เจ้าดัง ที่สามารถตามหาตำแหน่งรถยนต์ที่ถูกขโมย เพื่อสั่งให้รถหยุดและไปตามกลับมาได้  ซึ่งนั่นคือความสามารถอีกอันหนึ่งของระบบ GPS เช่นกัน ซึ่งระบบดังกล่าวได้เตรียมจับมือกับผู้ให้บริการทางด้านแผนที่ เพื่อเตรียมพัฒนาบริการใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต ไม่เพียงแค่นั้น โทรศัพท์ระบบน้องใหม่อีกราย ยังนำเอาเทคโนโลยีนี้มาโชว์ให้ผู้ชมตื่นเต้นกันอีกด้วย บริการของเจ้าหลังจะเป็นไปไนด้านนำระบบ GPS มาประยุกต์ใช้กับคอนเทนต์หรือข้อมูลลักษณะต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันมากขึ้น เช่น การหาตำแหน่งของสถานที่ การหาเส้นทางการเดินรถ รวมไปถึงการระบุตำแหน่งของโทรศัพท์มือถือของตนเอง และการหาตำแหน่งของโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องได้ด้วย

 

มาถึงตรงนี้ หลายๆ ท่านอาจจะอยากให้เทคโนโลยีนี้มีให้บริการอย่างแพร่หลายเร็วๆ เพราะจะได้ติดตามตำแหน่งของสิ่งต่างๆ (โดยอย่างยิ่งสิ่งที่คุณรัก) ได้ง่ายๆ ซักที ในทางตรงข้าม หลายๆ ท่านอาจจะไม่อยากให้ภาพเหล่านี้เกิดขึ้น เพราะอาจสร้างความลำบากให้กับตนเอง (จะทำอะไร ไปไหนไม่สะดวกเหมือนก่อน) แต่อย่างไรก็ตาม ก็ขอให้ผู้ให้บริการทั้งหลายอย่าลืมเพิ่มเรื่องสิทธิส่วนบุคคลในบริการต่างๆ ด้วยแล้วกันนะครับ

]]>