<![CDATA[

          หากมองย้อนไปซัก 5 ปีก่อน เมื่อสมัยโมเด็มที่ต่ออินเทอร์เน็ตของคุณมีความเร็วที่ 28.8 Kbps การ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตราคาชั่งโมงละเกือบพันบาท และตอนนั้นเองเว็บไซต์ต่างๆ ในเมืองไทยมีเพียงไม่กี่ร้อยเว็บไซต์ ซึ่งเว็บไซต์ส่วนใหญ่ในตอนนั้นก็จะเป็นเว็บไซต์ที่รวมลิงค์ เว็บต่างๆ ซะส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น Sanook.com Hansa.com เป็นต้น   แต่หากมองเปรียบเทียบกับตอนนี้ ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเมืองไทย กำลังจะเริ่มก้าวจาก อินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำ (Narrow Band) เข้าสู่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบอร์ดแบนด์ (Broad Band) หลายสิ่งหลายอย่างกำลังจะเปลี่ยนไป และเช่นเดียวกัน สังคมหรือธุรกิจดอทคอมกำลังจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน

 

 

 

การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบข้อมูล (Content)

จากเว็บไซต์ที่มีข้อมูล (Content) ในรูปแบบตัวหนังสือ มีรูปภาพฟอร์เม็ต GIF หรือ JPG แต่หลังจากความเร็วของอินเทอร์เน็ตเริ่มเร็วมากขึ้น รูปแบบของข้อมูลก็มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นข้อมูลที่มีเนื้อหาหลากหลาย และสมบูรณ์แบบมากขึ้น (Rich Media Content) โดยตอนนี้เว็บไซต์ต่างๆ เริ่มนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาเสริมในการนำเสนอข้อมูลภายในเว็บไซต์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น  เช่น เทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหวของ Flash, การ ถ่ายทอดข้อมูลวีดีโอผ่านระบบสตรีมมิ่ง, การจัดวิทยุผ่านทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ต้องวิ่งอยู่บนอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อทำให้สามารถนำเสนอข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นตอนนี้ทาง UBC ได้นำเสนอรายการทางเคเบิ้ลทีวีบางช่อง สามารถดูผ่านทางเว็บไซต์แล้ว ซึ่งรวมถึงเครื่องมือ และแอพพิลเคชั่นต่างๆ (Tools and Application) ต่าง มีการพัฒนาไปในทิศทางบนเทคโนโลยีบอร์ดแบนด์มากขึ้น ทำให้เว็บไซต์ต่างๆ สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้และประยุกต์กับเว็บไซต์ได้อย่างง่ายมากขึ้นด้วย

 

 

ผู้เล่นหน้าใหม่และการรวมตัว (New Player and Merging)

อย่างที่หลายๆ คนบอกกันว่า “Content is the King” ผู้ใดที่มีข้อมูลอยู่ในมือ ผู้นั้นคือผู้ได้เปรียบในการค้าและธุรกิจ  ใน ธุรกิจเว็บไซต์ก็เช่นกัน เพราะปัจจัยหลักของธุรกิจเว็บไซต์ในยุคนี้และยุคต่อไปจะไม่วัดด้วยเทคโลยี อีกต่อไป และด้วยเทคโนโลยีบอร์ดแบนด์จะทำให้ผู้ที่มีข้อมูล (Content) ที่ อยู่ในสื่อรูปแบบอื่นๆ เช่น ทีวี วิทยุ เพลงสามารถปรับตัวเองเข้ามาสู่การให้บริการผ่านเว็บไซต์ได้อย่างง่ายมากขึ้น และนั่นหมายถึง รายได้และโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นตามมา นี้คือข้อได้เปรียบข้อใหญ่สำหรับผู้ทีมีข้อมูลอยู่แล้ว จะเห็นได้ว่าผู้ผลิตข้อมูล (Content Provider) รายใหญ่ๆ หลายรายเริ่มมีการจัดตั้งทีมและหน่วยงานเข้ามาจัดการดูแลการนำข้อมูลที่มีอยู่ นำมาสู่สื่อเว็บไซต์และสื่อดิจิตอล เช่น  RS Promotion, Grammy, BEC (
ีวีช่อง
3) เพื่อหาทางสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ทางธุรกิจให้เกิดขึ้นมากที่สุดจากข้อมูลที่มีอยู่

 แต่ ก็ยังมีผู้ผลิตข้อมูลอีกหลายรายที่ไม่ได้มีการให้บริการผ่านเว็บไซต์มากนัก ดังนั้นจะมีรูปแบบของความร่วมมือ , เป็นพันธมิตร หรือการควบรวมกิจการ กับธุรกิจที่ทำทางด้านเว็บไซต์อยู่แล้ว จึงเป็นทางออก ของการเสริมและเพิ่มความแข็งแกร่งผู้ผลิตข้อมูลที่ยังไม่มีช่องทางด้านเว็บ ให้สามารถขยายบริการไปทางช่องทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งวิธีนี้จึงอาจจะเป็นวิธีหนึ่งของการอยู่รอดของธุรกิจดอทคอมเดิมใน ประเทศไทย  เช่น ค่ายหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท Ethnic Earth ซึ่ง เป็นบริษัทให้บริการรับพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อเข้าไปเป็นทีมในการนำข้อมูลของทางสื่อผู้จัดการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งวิธีนี้ ค่ายผู้จัดการสามารถขยายการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว จากความสามารถทางด้านเว็บของ Ethnic Earth และข้อมุลที่ทางผู้จัดการมี จะทำให้ผู้จัดการสามารถต่อยอดมูลค่าของข้อมูลที่มีอยู่แล้วไปได้อีกมาก  

 

การแข่งขันและการเปลี่ยนแปลง

โมเดล ทางธุรกิจใหม่ ๆจะเกิดขึ้น อีกหลังจากบอร์ดแบนด์ได้เกิดขึ้น เช่นตอนนี้ที่ประเทศเกาหลี คุณสามารถเช่าดูภาพยนต์ทั้งเรื่องผ่านอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนด์ได้ทันที ซึ่งธุรกิจนี้กำลังจะได้รับความนิยม และอาจจะส่งผลกระทบต่อ ธุรกิจออฟไลน์เดิม และเช่นเดียวกันตอนนี้ ธุรกิจ Hosting หรือ Data Center กำลัง ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะด้วยข้อมูลที่รับส่งมีจำนวนมากขึ้น การเก็บรักษาข้อมูลก็ดูจะเป็นสิ่งที่ต้องเพิ่มตามขึ้นมาด้วย ทำให้ตอนนี้ธุรกิจ Hosting ใน เมืองไทยมีการแข่งขันค่อนข้างดุเดือน ด้วยราคาไม่กี่ร้อยบาท คุณก็สามารถเป็นเจ้าของเว็บไซต์และมีพื้นที่เก็บข้อมุลอันมหาศาลได้แล้ว

 

พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

เมื่อ รูปแบบของความเร็วของอินเทอร์เน็ตรวดเร็วขึ้น และราคาถูกลง จะส่งผล ทำใหกลุ่มผุ้บริโภคใหญ่โตขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะมีส่วนผลักดันทำให้พฤติกรรมของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเปลี่ยนแปลงไป ในหลายๆ ด้าน เช่น รูปแบบของการบริโภคเนื้อหาข้อมูล (Content) จะ เปลี่ยนไป เป็นการรับข้อมูลที่ข่าวสารมีขนาดใหญ่มากขึ้นและการ รับข้อมูลข่าวสารจะสามารถรับได้หลายรูปแบบได้ทุกอย่างเช่น ภาพและเสียง ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ทันที โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งอุปกรณ์อื่นๆ ซ
ึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์เข้ามากลายเป็นอุปกรณ์ที่ ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 

ปัญหาที่ตามมา

ปัญหา หลักที่จะตามมาคือเรื่องการละเมินลิขสิทธิ์กันมากขึ้น เพราะด้วยความเร็วในการรับส่งข้อมูล จะทำให้ข้อมูลทุกอย่างสามารถส่งผ่านต่อได้อย่างรวดเร็ว การละเมิดลิขสิทธ์ทางด้านสื่อดิจิตอลจะเริ่มรุนแรงมากขึ้น และจะเริ่มกระจายเข้าไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น ภาพยนต์, เพลง, ทีวี ซึ่งคงต้องมาคอยดุเทคโนลยีที่จะเข้ามาช่วยในการป้องกันลิขสิทธ์ข้อมูลต่างๆ ผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ต

บท ความนี้ทาง หนังสือ Business.com ให้ผมช่วยสรุปให้ว่า dot com กับการเปลี่ยนแปลงหลังจาก hi-speed มีผลออะไรบ้างครับ ก็เลย นำมาลงไว้ให้อ่านกัน… (เวลาเขียนน้อยไปหน่อย อาจจะสรุปได้ไม่ดีนะครับ)
Pawoot P. 7/1/05

]]>