<![CDATA[

จากเหตุการณ์คลื่นยักษ์ถล่มภาคใต้ที่ผ่านมา เราคงได้เห็นบทบาทของการนำอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ ในการช่วยเหลือผู้ประสพภัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพราะได้มีหน่วยงานต่างๆ จัดทำเว็บไซต์เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ประสบเหตุขึ้น เพื่อกระจายข้อมูลจากพื้นที่ออกไปยังผู้ที่ต้องการข้อมูลจากทั่วโลก แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือ มีเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลผู้ประสบเหตุจำนวนมากมายหลายเว็บไซต์ บางเว็บไซต์เป็นเว็บที่จัดทำขึ้นอย่างเป็นทางการ และบางเว็บไซต์ก็เกิดจากการทำตามกระแส  ซึ่งด้วยจำนวนเว็บไซต์ที่มีมากมายหลายแห่งเกิดจาก มีหน่วยงานหลายหน่วยงานลงไปในพื้นที่ เพื่อจัดเก็บข้อมูลของตัวเอง และก็ได้มีการนำข้อมูลเหล่านั้นมาแสดงบนเว็บไซต์ของตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : คลื่นถล่มบ้านเรือน

 

             หากจะมองดูในแง่ดี ที่หน่วยงานต่างๆ มีการนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้ามาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมายังไม่ค่อยเท่าไร แต่ปัญหานั้นได้เกิดขึ้นหลังจากได้มีการเปิดให้บริการข้อมูลของเว็บไซต์แต่ละเว็บไปแล้ว ข้อมูลของผู้ประสบเหตุ กระจัดกระจายไปทั่ว ตามแหล่งและหน่วยงานที่ได้จัดทำ ซึ่อก่อให้เกิดปัญหาของผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูล ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ ในการค้นหาข้อมูล ที่จะต้องคอยไปเข้าตามเว็บไซต์หลาย ๆแห่ง เพื่อคนหาข้อมูล เพราะแต่ละเว็บไซต์มีข้อมูลที่แตกต่างและไม่เหมือนกัน และข้อมูลบางแหล่งเป็นภาษาไทยทั้งหมดทำให้ ชาวต่างชาติไม่สามารถเข้ามาค้นหาข้อมูลเหล่านั้นได้

                บางคนอาจจะมองดูปัญหานี้เป็นเรื่องเล็กน้อย แต่มันสะท้อนให้เห็นถึงการขาดการวางแผน, การประสานงานในด้านข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ  และการจัดการด้านข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งทั้งหมดนี้ดูเหมือนเป็นสิ่งที่จำเป็นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการส่งคนลงช่วยเหลือในพื้นที่ การวางแผนการทำงานและการกำหนดหน่วยงานที่จะมาเป็นเจ้าภาพ ในการรวบรวมข้อมูลดูจะเป็นสิ่งที่ควรจะทำอย่างเร่งด่วนหลังเกิดเหตุการณ์ขึ้น เพราะจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาทำให้เห็นถึงความซ้ำซ้อนในการทำงานและการขนาดระบบในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจะทำให้งานต่างๆ อาจจะล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น

 

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ในมุมมองของผม เราสามารถนำเทคโนโลยีของเว็บ ที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างประโยชน์ในการใช้งานสูงสุดในการจัดเก็บหรือเชื่อมข้อมูลต่างเข้าๆ ด้วยกัน เพื่อทำให้การทำงานต่างๆ ในการช่วยเหลือ หรือสื่อสารกันเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกมากขึ้น ซี่งเราสามารถใช้ได้หลายวีธีเช่น

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล

          ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถติดตามตัวคุณไปได้ทุกที่ ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ PDA ทำให้คุณสามารถประยุกต์อุปกรณ์เหล่านี้เป็นเครื่องมือช่วยในการเก็บและรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่ๆ ประสพเหตุได้อย่างง่ายดาย เพราะอุปกรณ์เหล่านี้สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และส่งข้อมูลกลับมารวบรวมไว้ที่ศูนย์กลางข้อมูลได้อย่างง่ายและรวดเร็ว หรือจะประยุกต์การใช้ SMS เข้ามาใช้เป็นวิธีการส่งข้อมูล หรือรายงานข้อมูลผ่านทางมือถือได้ไม่ยากนัก

 

การจัดเก็บข้อมูล

                ด้วยเทคโนโลยี Web Services ซึ่งจะลดปัญหาการ ไม่เข้ากันของข้อมูลที่หามาได้ของหน่วยงานต่างๆ เพราะหน่วยงานต่าง ๆ อาจทำงานบนแพล็ตฟอร์มหรือเทคโนโลยีของตนที่อาจจะมีความแตกต่างกัน แต่ทั้งหมดนี้ก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยกันได้ หากอยู่บนพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยี Web Services แต่ก่อนจะเริ่มวิธีนี้ ต้องมีการกำหนดมาตรฐานกลางของข้อมูลขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสื่อสารร่วมกัน ซึ่งบางคนอาจจะนึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยาก แต่จริงๆ แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สามารถประยุกต์และทำได้ไม่ยากนัก ซึ่งหาวิธีนี้สามารถทำได้ นอกจาการสื่อสารกับองค์กรในประเทศแล้ว เรายังสามารถส่งข้อมูลเหล่านี้สื่อสารไปยังต่างประเทศได้อีกด้วย (ส่วนใหญ่ต่างประเทศเริ่มใช้เทคโนโลยีนี้แล้ว) เพื่อช่วยวิเคราะห์หรือช่วยในการคำนวนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
สื่อสารและกระจายข้อมูล

            ข้อมูลที่หามาได้สามารถนำเสนอผ่านเว็บไซต์ได้ทันที ซึ่งเราสามารถใช้เทคโนโลยีของเว็บไซต์ต่างๆ เข้ามาช่วยในการที่จะช่วยทำให้การสื่อสารและการกระจายข้อมูลเป็นไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 

เครื่องมือแปลภาษา

                ด้วยเทคโนโลยีการแปลภาษา (Translate) ผ่านทางเว็บไซต์ ทำให้คุณสามารถการแปลงข้อมูลที่มีอยู่ในภาษานึงไปยังอีกภาษาหนึ่งได้อย่างง่ายดาย เพียงคลิกเดียว โดยสามารถใช้ Google.com (http://www.google.com/language_tools) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการแปลข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ ไปเป็นภาษาต่างให้กับชาวต่างชาติ สามารถอ่านและเข้าใจได้อย่างอัตโนมัติ   (ตอนนี้การแปลจากภาษไทยไปยังภาษาอื่นๆอาจจะยังไม่แม่นยำเท่าที่ควร ควรทำแปลงข้อมูลที่ต้องการแปลให้เป็นภาษาอังกฤษก่อน แล้วนำมาแปล ซึ่งจะทำให้ผลของการแปลภาษา ไปยังภาษาอื่นๆ สามารถทำได้อย่างถูกต้องมากขึ้น)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพ : Google.com กับระบบแปลภาษา

 

ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล

นอกจากการเข้าเช็กข้อมูลทางคอมพิวเตอร์แล้ว เรายังสามารถเปิดให้บริการข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้อีก ด้วยการเขียนแอพพิลเคชั่นแบบไม่ยากมากนัก ก็ทำให้คนทั่วโลกที่มีโทรศัพท์มือถือหลายร้อยล้านคน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายและรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เลย

                                          
                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ภาพ : การค้นหาข้อมูลผู้ประสบเหตุผ่านทางมือถือ

 

 

นี้เป็นเพียงบางส่วนของการนำเทคโนโลยีบนอินเทอร์เน็ตเข้ามาประยุกต์ใช้และช่วยเหลือในการสื่อสาร เพื่อทำให้การงานและการช่วยเหลือเป็นเรื่องที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำ คือการวางแผนงานและการแบ่งหน้าที่ง
นอย่างชัดเจนในทุกๆ ด้าน เพื่อทำให้แต่ละหน่วยงาน สามารถทำงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บนเทคโนโลยีที่พวกเราใช้กันอยู่แล้วทุกวัน

]]>